NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

var ne demek Türkçe anlamı

Türkçe İngilizce sözlükte arama yapmak için ise tıklayabilirsiniz.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Aranan Kelime: var
Bulunan Sonuç: 31

var

kıs. variant variation, variety.

varangian

i. dokuzuncu yüzyılda Rusya'da bir hükümdarlık kuran iskandinav denizcilerinden biri: on bir ile on ikinci yüzyıllarda Rus veya iskandinavya'lı Bizans saray muhafızı.

vari-

(önek) değişik, çeşitli.

variable

s., i. değişir, değişken; kararsız, sebatsız; biyol. değişken i. değişen şey mat. değişken nicelik: astr. değişken yıldız: çoğ. okyanusta rüzgarların hafif ve sakin olduğu ekvatora yakın kısımlar. variabil'ity, variableness i. değişkenlik. variably z. değişkence; kararsızcasına.

variance

i. değişme, değişiklik; uyuşmazlık; çelişki, ihtilâf, ayrılık at. variance with çelişkili, tutarsız, aykırı.

variant

s., i. farklı, değişik: dönek; değişken; i. başka şekil; varyant; değişen şey.

variate

i. değişken şey.

variation

i. değişme, dönme dönüşme; değişme miktar, değişme derecesi; gram. çekim, tasrif; müz. çeşitleme, varyasyon; gökcisminin ortalama yörünge veya devrinin değişmesi; biyol. değişme. variation compass ibrenin en ufak değişikliklerini gösteren pusula. periodic variation düzenli aralarla meydana gelen değişiklik.

varicella

i., tıb. suçiçeği.

varicocele

i., tıb. hayâ torbası damarlarında tümör.

varicose

s., tıb. genişlemiş, varisli (damar).

varicosis

i., tlb. varis.

varied

s çeşitli, türlü; değişik.

variegate

f. renk renk yapmak, renklendirmek; değişiklik katmak, çeşitlemek. variegated s. renk renk, alaca; çeşitli. variega'tion i. renklilik; çeşitlilik.

varietal

s. çeşitlere ait.

variety

i. değişiklik, farklılık; karışım; biyol. çeşit; cins nevi, tür. variety meat sakatat; salam, sosis, sucuk. variety show varyete. variety store A.B.D. tuhafiye dükkânı.

variform

s. farklı şekilleri olan, biçim biçim.

variola

i., tıb. çiçek hastalığı. variolous s. çiçek hastalığı kabilinden; çiçek bozuğu, çopur.

variolite

i., jeol. beyaz lekeli bir çeşit volkanik kaya. variolit'ic s. bu kayaya ait; benekli.

varioloid

s., i. çiçek hastalığına benzer; i. hafif bir çeşit çiçek hastalığı.

variometer

i., elek. varyo metre.

variorum

s., i. değişik nüshalardan derlenmiş (eser). variorum edition değişik nüshalardaki farkları dipnotta veren baskı.

various

s. farklı, muhtelif, ayrı, çeşitli, birkaç; değişik; nad. kararsız, sebatsız. variously z. farklı olarak. variousness farklılık, çeşitlilik.

varix

i. (çoğ. varices) tıb. varis.

varlet

i., (eski) iç oğlanı, şövalye uşağı; alçak adam.

varmint

i., leh. zararlı böcek, zararlı küçük hayvan; sefil adam.

varnish

i., f. vernik, cila; yapmacık, yapma kibarlık; f. cilalamak, verniklemek; görünüşte süslemek, içyüzünü gizlemek.

varsity

i. birinci gelen okul takımı; ing. üniversite.

varus

i., tıb. kemik veya eklemin kusurlu teşekkülü.

varve

i., jeol. iklimsel birikimlerin oluşturduğu katman, tabaka.

vary

f. değişmek; değiştirmek; baş kalaştırmak; müz. çeşitlemek; almaşık olmak, keşikleşmek; biyol. değişime uğramak. vary from den. ayrılmak den. sapmak.

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL