NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

rig ne demek Türkçe anlamı

Türkçe İngilizce sözlükte arama yapmak için ise tıklayabilirsiniz.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Aranan Kelime: rig
Bulunan Sonuç: 25

rig

f., i. donatmak, giydirmek; teçhiz etmek; den. donatmak (gemi); i. donanım, arma; takım: at ile beraber araba takımı: kıyafet, kılık. rig the market piyasayı tedirgin etmek.

riga

i. Riga, Letonya'nın başşehri.

rigadoon

i. iki kişi ile oynanan oynak bir dans: bu dansın havası.

rigel

i., astr. Orion burcunda bulunan parlak ylldız .

rigger

i. armador: vinççi: makara ve benzeri teçhizat kullanmakta usta kimse .

rigging

i. geminin arması, donanım.

right

s., z., i., f. doğru, düz: doğrulu, dik: haklı, âdil, insaflı: uygun, münasip: doğru, gerçek, gerçeğe uygun, durüst; iyi, sağlam; sağ (taraf); z .doğru, adaletli olarak, adalete uygun şekilde; dosdoğru; doğruca; pek, çok; i. hak; adalete uygunluk; hakikat; doğruluk, dürüstlük; sağ taraf; yetki; pol. sağ kanat; f. hakkını yerine getirmek; doğ- rultmak; tashih etmek, düzeltmek; doğrulmak. Right ! Hakllsınız ! Doğrudur right along boyuna, bütün vakit. right angle dik açı. right away hemen, derhal. right ascension astr. bir yıldızın ilkbahar gün-tün eşitlik noktasından doğuya doğru açısal uzaklığı, matla-i üstüval. right cylinder mat. dik silindir. Right face ! ask. Sağa dön! right of action dava hakkı. right of assembly toplanma hakkı. right of asylum iltica hakkı. right off hemen, derhal. right of search huk. arama hakkı. right of way huk. geçiş hakkı; önden geçme hakkı; demiryolunun geçtiği arazi; kabloların döşendiği arazi parçası; yol geçen arazi parçası. Right on (argo) Tam isabet Devam et. righttowork law (A.B.D. ) sendika dışı işçi çalıştırma hakkı veren kanun. right trianglegeom dik üçgen .right whale balina, zool. Balaena mysticetus. right wing sağ kanat, sağcılar. a legal right kanuni hak. by right of hak veya yetkisiyle. by right hakkı olarak, hakka bakılırsa. Declaration of Human Rights İnsan Hakları Beyannamesi. have a good right çok hakkı olmak, tamamıyle haklı olmak. on the right side doğru tarafta, doğru yüzünde. women's rights kadın hakları.

rightabout

i. karşl taraf; karşı tarafa dönüş.

righteous

s. dürüst, erdemli, doğru; adil, adalete uygun olan. righteously z. doğrulukla. righteousness i. doğruluk, dürüstlük.

rightful

s. haklı; hak sahibi; dürüst. rightfully z. haklı olarak. rightfulness i. haklı olma .

righthand

s. sağdaki; sağ tarafa ait, sağa dönen; güvenilen. righthand man en çok güvenilen kimse, sağ kol (özellikle iş sahasında) .

righthanded

s. sağ elini kullanan; sağ elle yapılan; soldan sağa dönen.

rightist

s.,i., pol. sağcı (kimse).

rightly

z. haklı olarak, doğru olarak.

rightminded

s. doğru düşünüşlü, sağduyu sahibi.

rightness

i. doğruluk, adalete uygunluk.

righto

(ünlem), (İng.), k.diliTamam ! Peki ! Aferin !

rightward

z. sağa doğru.

rigid

s. eğilmez, bükülmez, katı, dimdik; sert, şiddetli.rigidly z .kımıldamayarak, dimdik. rigidness, rigid'ity i. sertlik, diklik; kımıldayamamazlık.

rigmarole

i. saçma konuşma; kırtasiyecilik.

rigor

i. sertlik, katılık; insafsızlık; eğilmezlik, bükülmezlik; şiddet; ihtimam, dikkat; tıb. titreme, ürperme; bot. rigor, dış etkilere karşı tepkisiz kalma. rigor mortis ölümden sonra vücudun katılaşması.

rigorism

i. aşırı sıkılık, sertlik.

rigorous

s. şiddetli, sert; ihtimamlı. rigorously z. insafsızca; tamamı tamamına; dakik olarak. rigorousness i. sertlik, insafsızlık; dakiklik, ihtimam.

rigsdag

i. Danimarka Parlamentosu.

rigveda

i. eski Hindu din kitapları, bak. Veda.

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL