NE ARAMIŞTINIZ?

quad ne demek Türkçe anlamı

Türkçe İngilizce sözlükte arama yapmak için ise tıklayabilirsiniz.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Aranan Kelime: quad
Bulunan Sonuç: 32

quad

i., matb. katrat; k.dili üniversite veya hapishane avlusu; İng., argo kodes, hapishane.

quad

kıs. quadrangle, quadrat, quadruplet.

quadragenarian

s.,i. kırk yaşında (kimse), kırk ile elli yaşları ara- sında (kimse).

quadrangle

i., geom. dörtgen; avlu. quadrang'ular s. dört kenarlı.

quadrant

i., mat. çeyrek daire; yükseklik ölçme aleti. quadran'tal s. çeyrek daireye ait.

quadrat

i., matb. katrat; ekol. deneme için ayrılmış arazi parçası.

quadrate

s., i., f. dört köşeli, murabba; i., anat. dördül kemik; astr. gökcisimlerinin dördün halindeki görünüşü; dördül şekil, kare; f., with ile uymak; uydurmak.

quadratic

s. dörtgen gibi; mat. ikinci dereceden. quadratics i. ikinci derece denklemlerden bahseden cebir dalı.

quadrature

i. kare yapma; mat. alan hesabı; astr. dördün.

quadrennial

s., dört senede bir olan; dört sene süren. quadrennially z. dört senede bir. quadrennium i. dört senelik süre.

quadriceps

i., anat. dörtbaşlı kas.

quadrifid

s., bot. dört parçalı (çiçek yaprağı).

quadriga

i. (çoğ. -gae) eski Roma'da yan yana koşulmuş dört atlı ve çift tekerli araba.

quadrilateral

s., i. dört kenarlı; i. dörtgen, dörtkenar; ask. dört köşesi kaleli alan.

quadrilingual

s. dört dilden, dört dil konuşan.

quadriliteral

s., i. dört harften ibaret (kelime).

quadrille

i. sekiz kişilik bir dans, kadril; kadril havası; kırk kâğıt ve dört kişi ile oynanan eski bir iskambil oyunu.

quadrillion

i., A.B.D. katrilyon, 15 sıfırlı rakam; İng. 24 sıfırlı rakam.

quadrinomial

s., i., mat. dört terimli (rakam).

quadripartite

s. dört kısımlı, dört taraflı.

quadriphonic

s. dört sesli (hoparlör sistemi).

quadrisyllable

i. dört heceli kelime.

quadrivalent

s., kim. dört değerli.

quadrivial

s. dört yönlü, dört yollu.

quadrivium

i. ortaçağda dört yüksek ilim (geometri, astronomi, matematik ve müzik).

quadroon

i. büyükanne ve büyük babalarından biri zenci diğer üçü beyaz olan kimse.

quadrumanous

s. dört ayağı el şeklinde olan; dört elli.

quadruped

s., i. dört ayaklı (hayvan). quadrupedal s. dört ayaklı.

quadruple

s.,i., f. dört kat; i. bir şeyin dört misli; f. dörtle çarpmak, dört misli çoğaltmak veya büyütmek.

quadruplet

i. dörtlü, dörtlü grup; dördüzlerden biri.

quadruplex

s., i.dört katlı; çift yönlü telgraf sistemine ait; telgraf sisteminde gönderici alet.

quadruplicate

f., dörtle çarpmak, dört misli artırmak; s. dört kat, dört misli; mat. dördüncü kuvvete yükselmiş; i. dört benzer şeyden biri.

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL