NE ARAMIŞTINIZ?

oct ne demek Türkçe anlamı

Türkçe İngilizce sözlükte arama yapmak için ise tıklayabilirsiniz.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Aranan Kelime: oct
Bulunan Sonuç: 21

oct.

(kıs.) October.

octad

(i.) sekizli takım; (kim.) sekiz değerlikli bir eleman.

octagon

(i.) sekiz köşe ve kenarlı şey veya şekil, sekizgen; sekiz taraflı yapı veya yer. octagonal (s.) sekiz kenarlı.

octahedron

(i.), (geom.) sekiz düzlemli ve üç boyutlu şekil. octahedral (s.) sekiz yüzlü.

octane

(i.) oktan. octane number oktan öIçüsü.

octangle

(s.), (i.) sekiz açılı; (i.) sekizgen. octangular (s.) sekiz köşeli.

octant

(i.), (geom.) bir dairenin sekizde biri; (astr.) bir gökcisminin diğerinden 45 derece uzaklıkta iken bulunduğu yer; oktant.

octave

(i.), (müz.) oktav, sekizlik perde tertibi; sekiz notalık ara; dini yortudan sonra gelen sekizinci gün; sekiz mısralı şiir; bir sonenin sekiz mısraı.

octavo

(i.), (s.) sekiz yaprak halinde katlanmış kağıt tabakası; bu büyüklükte kitap; (s.) tabakası sekiz yaprağa katlanmış.

octennial

(s.) sekiz senede bir olan; sekiz sene süren, sekiz senelik. octennially (z.) her sekiz senede bir.

octet , octette

(i.), (müz.) sekiz kişi tarafından çalınan veya söylenen müzik parçası; sekiz kişiden meydana gelen koro veya orkestra takımı.

octillion

(i.), (İng.) kırk sekiz sıfırı olan rakam; ABD yirmi yedi sıfırı olan rakam, oktilyon. octillionth (s.) oktilyona ait, oktilyonuncu.

octo

önek sekiz.

october

(i.) ekim; (İng.) ekim ayında yapılan bira veya elma suyu.

octodecimo

(s.), (i.) bir tabakanın on sekiz yaprak olmak üzere katlanmasından meydana gelen (forma veya kitap).

octogenarian

(s.), (i.) seksen yaşında, seksenlik (kimse).

octopus

(i.) ahtapot, (zool.) Octopus; yaygın ve yıkıcı örgüt.

octosyllable

(i.) sekiz heceli mısra.

octroi

(i.) şehir sınırında özellikle yiyeceklerden alınan giriş vergisi, oktruva.

octuple

(s.) sekiz kat, sekiz misli, sekiz kere.

octuplicate

(s.) sekizli, sekiz misli.

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL