NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

ill ne demek Türkçe anlamı

Türkçe İngilizce sözlükte arama yapmak için ise tıklayabilirsiniz.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Aranan Kelime: ill
Bulunan Sonuç: 21

ill

s. (worse, worst) i., z. hasta, rahatsız, keyifsiz; fena, kötu; ters, meşum, uğursuz; sert, acı, hain, haksız; çirkin, kerih; kabili- yetsiz; i. fenallk, kötülük, zarar; hastalık, ra- hatsızlık, acı; z. fena surette; guçlükle, sıkıntı çekerek; uygunsuz olarak. illadapted s. uymayan, uygun gelmeyen. ill ad vised s. ihtiyatsız, tedbirsiz. ill at ease huzursuz, içi rahat olmayan, meraklı. ill bod ing s. uğursuz, meşum. illbred s. terbiyesiz .illdisposed s. kötü huylu; düzensiz, tertipsiz. illfated s. bahtsız, talihsiz, uğursuz; nahoş. illfavored s. çirkin. ill gotten s. kötülükle elde edilmiş. illhu mored s. fena huylu; aksi, huysuz. illin formed s. bilgisi kıt olan, yanlış bilgi verilmiş. illjudged s. tedbirsiz, düşüncesiz. illman nered s. terbiyesiz, kaba. illnatured s. huysuz, ters, serkeş. illomened s. uğursuz. illstarred s. bahtı kara, talihsiz. illtimed s. vakitsiz, zamansız, mevsimsiz. illtrained s. iyi terbiye edilmemiş. illtreat f. kotu davranmak. illuse f. kötü muamele etmek. ill will kötü niyet, garaz, kin. ill wisher i. başkasının kötülüğünü isteyen kimse. do an ill turn to one bir kimseye kötülük etmek. It is an ill wind that blows nobody good Her işte bir hayır vardır. house of ill fame umumhane, genelev.

illation

i. sonuç çıkarma, anlam çıkarma (soz veya davranıstan); dolayısıyle anlama. illative (il'ıtiv) s. sonuç çıkaran.

illegal

s. meşru olmayan, kanuna aykrı, yolsuz. illegal practices yapılması yasaklanan hareket ve davranışlar. illegal'ity i. kanuna ayklrılık. ille'gally z. kanuna aykırı olarak.

illegible

s. okunmaz, okunması mümkün olmayan. illegibil'ity i okunmazlık. illeg'ibly z. okunmaz bir ,sekilde.

illegitimate

s. gayri meşru, evlilik dışında doğan; kanuna aykrı; makul olmayan, saçma. illegitimacy i. piçlik, gayri meşru olma.

illiberal

s. hasis, cimri; dar görüşlü; kültürsüz, bilgisiz.

illicit

s. caiz olmayan, haram, memnu, kanuna aykırı. illicitly z. kanun dışı olarak.

illimitable

s. hudutsuz, sınır tanımayan, sonsuz.

illiterate

s. okumamış, kara cahil, okuma yazma bilmeyen. illiteracy i. cehalet, okumamışlık, okuma yazma bilmeyiş.

illness

i. hastallk, rahatslzllk.

illogical

s. mantıksız, mantığa aykırı.

illuminate

f. aydınlatmak, tenvir etmek; kandillerle donatmak; kitap veya yazıyı renkli resim ve harflerle süslemek, tezhip etmek; fikirlerini geliştirmek, zihnini açmak, uyandırmak; anlatmak, izah etmek; illumina'tion i. tenvirat, aydınlatma; kitapta tezhip, yaldızlama. illu'minative s. aydınlatıcı. illu'minator i. aydınlatan kimse veya şey; kitap veya el yazısını renkli ve yaldızlı resim ve harflerle süsleyen kimse, muzehhip, tezhipçi.

illumine

f. aydınlatmak, tenvir etmek; zihnini açmak

illusion

i. hayal, kuruntu, hülya, aldanma; hile, yalan; yanlış görüş, hata; çok ince ipekli kumaş. optical illusion gözü aldatan görüntü.

illusionist

i. hokkabaz; kuruntu sahibi kimse, hayalperest kimse.

illusive

s. aldatıcı, asılsız, hayal kabilinden. illusory s. aldatıcı, asılsız, hakikat olmayan, göz boyayan.

illustrate

f. tanmlamak, tasvir et mek; anlatmak, izah etmek, tarif etmek; resim ile süslemek. illustrator i. tasvir eden kimse veya şey; kitap veya dergilere resim yapan kimse.

illustration

i. örnek, misal, izah edici herhangi bir şey; resim.

illustrative

s. tarif eden, tanımlayan, tasvir edici.

illustrious

s. ünlü, meşhur, şöhretli; şanlı, şerefli. illustriously z. şanl şöhretli bir şekilde.

illyrian

s., i. iliryaya ait; i. iliryall (eski Dalmaçya ve Arnavutluk halkı); ilirya dili.

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL