NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

fur ne demek Türkçe anlamı

Türkçe İngilizce sözlükte arama yapmak için ise tıklayabilirsiniz.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Aranan Kelime: fur
Bulunan Sonuç: 24

fur

i, f (red, ring) kürk, kürk manto; post; f kürkle kaplamak; pas veya kir bağ lamak (dil); mim döşeme tahtalannın al tına parça koymak make the fur fly ABD, k dili kavga çıkarmak rub a per son's fur the wrong way sinirine dokun mak, asabını bozmak furry s kurk kaplı,kürke benzer; tuylü

furbelow

i, f farbala, saçak; şa tafatlı süs, cicili bicili şey; f farbala ile süs!e mek

furbish

f parlatmak, tazelemek, yeni gibi yapmak

furcate

s, f çatallanmış, dallanmlş; f çatallanmak, aynlmak fur ca'tion i çatallanma, dallanma

furfur

i kepek (saçta)

furfuraceous

s kepekli

furious

s öfkeli, kızgın, küplere binmiş, gözü dönmüş; şiddetli, sert furi ously z öfkeyle, hiddetle furiousness i öfke, hiddet kızgınlık

furl

f (yelken, bayrak) sarmak

furlong

i bir milin sekizde biri, iki yüz metrelik mesafe

furlough

i, f sıla izni, sılaya gitme; f sıla izni vermek

furnace

i f ocak, kalorifer ocağı; azap yeri veya vakti; çok slcak yer; f ocakta kızdırmak

furnish

f teçhiz etmek, malzemesini vermek; döşemek, tefriş etmek; salamak, tedarik etmek, vermek furnished s möb leli, döşeli furnishings i mefruşat, mobilya, eşya

furniture

i eşya, mefruşat, mobil ya, malzeme; matb yazılar arasındaki boş lukları doldurmak için kullanılan madent parçalar

furor

i taşkınlık, heyecan; kızgınlık, kudurma, gazap

furrier

i kürkçü

furring

i kürk; dil üzerindeki kir; mim döşeme tahtasını düz tutmak için kirişin girintili yerlerine konulan tahta parçasl

furrow

i, f sabanın açtığı iz, karık; kırışık; tahta veya maden üstüne kazılan ufak oluk; f saban izi yapmak; alında kırışık Iık hâsıl etmek

further

s z, f ötedeki, uzaktaki, daha uzak; ilave olunan; (Further çogun lukla miktar ve derece, farther ise mesafe için kullaml/r) z daha öte; ilâveten, bun dan başka, ayrıca; f ilerletmek, yardım et mek furthermore z bundan başka, ayrıca furthermost s en ötedeki

furtherance

i yardım, muavenet

furthest

s en çok, en uzak, bak farthest

furtive

s gizli, sinsi furtively z gizlice, sinsi sinsi furtiveness i gizlilik, sinsilik

furuncle

i çıban, kan çıbanı

fury

i hiddet, şiddet, çıIgınlık; taş kınlık; bh Yunan efsanelerinde suçluları ce zalandırmakla gorevli ve yılan saçlı uç tanrı çadan biri; çok öfkeli kadın, şirret kadın in a fury ofkeli Iike fury kdili hiddetle; çok hızlı

furze

i katırtırnağına benzer bir bitki, bot Ulex europaeus

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL