NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

3. Sınıf İngilizce Testleri ve Cevapları

3. Sınıf İngilizce testleri ve cevapları, okul İngilizce dersindeki müfredata uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Konular ve kelimeler okul İngilizcesi ile paraleldir. Toplam 25 sorudan oluşmaktadır. Soru tipi çoktan seçmeli sistemde hazırlanmıştır. Tüm soruların cevaplarını sayfamızın altında bulunan cevap anahtarı bölümünde görebilirsiniz. Eğlenceli çalışmalar dileriz.

Ali: _____________?
Osman: My name is Osman.

1. Boşluğa uygun cümleyi bulunuz.

A) What colour is this
B) How many pencils are there
C) What is your name
D) Where are you

--------------------------------------------------

Ahmet :_____________?
Berk: I’m 11 years old.

2. Boşluğa uygun cümleyi bulunuz.

A) How old are you
B) What is your name
C) Where are you
D) How are you

--------------------------------------------------

I - Nice to meet you.
II - Good morning. I’m George. What’s your name?
III - Nice to meet you, too.
IV - Good morning. My name is Jack.

3. Yukarıda karışık verilmiş cümleleri anlamlı bir şekilde sıralayınız.

A) I – III – II - IV
B) III – II – IV – I
C) II – I – III – IV
D) II - IV - I - III

--------------------------------------------------

 

    _____ is my sister.

4. Verilen resime göre boşluğa gelebilecek kelimeyi bulunuz.

A) He
B) It
C) She
D) They

--------------------------------------------------

   _____ is my cat.

5. Resime göre boşluğa gelebilecek kelimeyi bulunuz.

A) It
B) She
C) He
D) We

--------------------------------------------------

Mehmet: Who is this?
Bülent: ______________.

6. Boş bırakılmış yere uygun cümleyi bulunuz.

A) It is white
B) Good afternoon
C) This is my sister
D) I can run fast

--------------------------------------------------

 


7. Yukarıdaki resime uygun cümleyi bulunuz.  

A) She is young.
B) She is strong.
C) She can run fast.
D) She is old.

--------------------------------------------------

8. Karşıt anlamlı kelimeler hangi şıkta yanlış eşleştirilmiştir?

A) Big - Small
B) Old - Young
C) Good - Lucky
D) Tall - Short

--------------------------------------------------


9. Resime uygun cümleyi seçiniz.

A) It can run fast.
B) It can walk slowly.
C) It can swim.
D) It can speak.

--------------------------------------------------


I am ____ today. Let’s play basketball.

10. Resime göre boşluğa uygun kelimeyi seçiniz.

A) sad
B) energetic
C) angry
D) hungry

--------------------------------------------------

Teacher: How are you today?
Berkay: _______________.

11. Diyalogta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) I am 12 years old
B) I am Berkay
C) I feel sad
D) I am thirsty

--------------------------------------------------

12. Yukarıdaki görseli en iyi anlatan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) A doll
B) A teddy bear
C) A kite
D) A marble

--------------------------------------------------

Ayşe: ____________?
Ahmet: Yes I have a ball.

13. Verilen diyalogta boşluğa gelebilecek uygun cümleyi bulunuz.

A) Have you got a ball?
B) Have you got a pencil?
C) Has she got a doll?
D) Has he got a kite?

--------------------------------------------------


This is my __________.

14. Verilen görsele uygun olarak cümleyi tamamlayınız.

A) kitchen
B) bedroom
C) bathroom
D) garage

--------------------------------------------------

15. Aşağıdaki Eşya - Oda eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) TV - Kitchen
B) Toys – Living room
C) Kettle - Bathroom
D) Playing cards – Playroom

--------------------------------------------------

The dog is sleeping ____ the table.

16. Resime göre boş bırakılan yere gelebilecek kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) in
B) under
C) on
D) at

--------------------------------------------------


17. Verilen resime en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) School
B) Market
C) Hospital
D) Museum

--------------------------------------------------


Ahmet: Where are you now? 
Ezgi: _________.

18. Resim ve sorulan soru ile ilgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) I am at the restaurant
B) I am at the shopping mall
C) I am at the zoo.
D) I am at the hospital.

--------------------------------------------------


Beyza: Where is the car?
Murat: _______________.

19. Diyalogta boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir?

A) The car is at the station
B) The bus is at the bus stop
C) The plane is at the airport
D) The car is at the garage

--------------------------------------------------

The .................. is in the air.

20. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Car
B) Train
C) Plane
D) Bus

--------------------------------------------------


21. Görseli anlatan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rainy
B) Sunny
C) Windy
D) Snowy

--------------------------------------------------


Kaan: How is the weather in İstanbul?
Mustafa:____________________.

22. Resim ve sorulan soru ile ilgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) It is windy in İstanbul
B) It is rainy in İstanbul
C) It is sunny in istanbul
D) It is cloudy in İstanbul.

--------------------------------------------------

It is snowing in Ankara. It is very________.

23. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) hot
B) rainy
C) cold
D) warm

24. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki hayvanı temsil eder?

A) Lion
B) Cat
C) Shark
D) Whale

--------------------------------------------------


There is a _______ in the_______.

25. Boşluklara uygun olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Dolphin / Sea 
B) Bear / Forest
C) Pigeon / Air
D) Lion / Forest

--------------------------------------------------

 

3. SINIF İNGİLİZCE SORULARI CEVAP ANAHTARI:
 

1. C    7.D  13.A   19.D  25.B
2. A    8.C 14.C    20.C
3. D   9.B   15.D   21.D
4. C   10.B  16.B   22. A
5. A   11.C  17.C   23.C
6. C   12.B  18.B    24.D

 

Tüm  Sınıf ve Okul İngilizcesi Testleri ve Cevapları  konularımızı sayfamızın en altındaki listemizde görebilirsiniz.

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL