NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci Yayınları Satış Sözleşmesi


1. Taraflar
a) www.limasollunaci.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul adresinde mukim Limasollu Naci Öğretim Yayınları adresinde mukim www.limasollunaci.com  (Bundan böyle "Limasollu Naci Öğretim Yayınları" olarak anılacaktır).
b) www.limasollunaci.com internet sitesinden alış-veriş yapan internet kullanıcısı ("Müşteri")

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın sahip olduğu internet sitesi www.limasollunaci.com’dan müşterinin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Müşteri, www.limasollunaci.com internet sitesinden sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.Üye www.limasollunaci.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran müşteriyi bağlayacaktır.

3.3. Müşteri, www.limasollunaci.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, müşteri, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.4. www.limasollunaci.com internet sitesinde müşteriler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen müşterilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Limasollu Naci Öğretim Yayınları’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın müşterinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle müşterinin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Limasollu Naci Öğretim Yayınları, müşteri verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve müşteri yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Müşteri, www.limasollunaci.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Limasollu Naci Öğretim Yayınları’ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.6. Müşteri, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen müşteriye aittir.

3.7. İşbu satış sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden müşteri, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Limasollu Naci Öğretim Yayınları bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın müşteriye karşı satış sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.8. Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Müşteri işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.9. www.limasollunaci.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Limasollu Naci Öğretim Yayınları mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar müşteri tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.10. Limasollu Naci Öğretim Yayınları tarafından www.limasollunaci.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.11. Limasollu Naci Öğretim Yayınları kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için, kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Limasollu Naci Öğretim Yayınları, müşterinin www.limasollunaci.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.12. Limasollu Naci Öğretim Yayınları’na müşteri olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Limasollu Naci Öğretim Yayınları tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri, Limasollu Naci Öğretim Yayınları’ndan alış-veriş yaparken vereceği kişisel bilgilerinin ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Limasollu Naci Öğretim Yayınları ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri aksini bildirmediği sürece alış-veriş sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Limasollu Naci Öğretim Yayınları ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri aksini bildirmediği sürece Limasollu Naci Öğretim Yayınları ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Limasollu Naci Öğretim Yayınları ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Müşteri veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir.

3.13. Limasollu Naci Öğretim Yayınları, müşterinin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya;
a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya Limasollu Naci Öğretim Yayınları’na tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
b) Limasollu Naci Öğretim Yayınları ve Limasollu Naci Öğretim Yayınları internet sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.14. Limasollu Naci Öğretim Yayınları web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda müşteri, Limasollu Naci Öğretim Yayınları internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.15. Limasollu Naci Öğretim Yayınları, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Limasollu Naci Öğretim Yayınları internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.16. Limasollu Naci Öğretim Yayınları, satış sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.17. Taraflar, Limasollu Naci Öğretim Yayınları’na ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18. Limasollu Naci Öğretim Yayınları, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, müşterilerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, müşteri, işbu satış sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.19. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme, müşterinin alış-verişi iptal etmesi veya Limasollu Naci Öğretim Yayınları tarafından iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Limasollu Naci Öğretim Yayınları müşterinin satış sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda müşterinin alış-verişini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. Yürürlük
Müşterinin, alış-veriş yapması müşterinin satış sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme müşterinin alış-veriş yaptığı anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL