• sepet
 • WhatsApp ve Danışma Hattı
  Hafta içi: 09:00-17:00
  (0212) 230 89 09

  Back down


  Günlük konuşmalarda en sık kullanılan B harfiyle başlayan ingilizce deyimler sayfamızda verilmektedir.
   
  Back down: iddiasından vazgeçmek 
  The public prosecutor has backed down.
  Savcı iddiasından vazgeçti.

  Back out: Dönmek, geri gitmek
  He backed out of his promise.
  O, verdiği sözden döndü.

  Back up: Lehinde söylemek
  I backed up him at the court.
  Mahkemede onun lehine konuştum.

  Bale out: Paraşütle atlamak
  I am sure I can’t bale out.
  Eminim paraşütle atlayamam.

  Bank up: Yığmak, yığılmak
  He banked up tiles for his house.
  O, evi için kiremit yığdı.

  Be up to: Bağlı olmak
  It is up to you to learn another language.
  Diğer bir dil öğrenmek size bağlıdır.

  Bear oneself well: 
  1) Vücudunu dik tutmak
  2) Hal ve hareketi iyi olmak

  1) Ballerians bear themselves well.
  Balerinler bedenlerini dik tutarlar.
  2) A good student bears always well.
  Çalışkan bir öğrencinin hal ve hareketi daima iyi olur.

  Beat back, beat off: Püskürtmek
  Our army beated back the enemy.
  Ordumuz düşmanı püskürttü.

  Beat in: Kırıp geçmek
  The bull beated in the grating.
  Boğa parmaklığı kırıp geçti.

  Bell the cat: Kimsenin yanaşamadığı tehlikeli bir işi üzerine almak
  Our group climbed the mountain but our guide had to bell the cat twice.
  Grubumuz dağa tırmandı, kılavuzumuz ise iki defa çok tehlikeli işleri üzerine almak zorunda kaldı.

  Beyond doubt: Şüphe götürmez
  Beyond doubt our team is the best.
  Takımımızın en iyi olduğu şüphe götürmez.

  Beyond words: Tarif edilmez
  Her beauty is beyond words.
  Onun, güzelliği tarif edilmez.

  Bind over: Cezayı ertelemek
  The judge binded over his fine.
  Hakim onun cezasını erteledi.

  Blow down: Devirmek, yere yatırmak
  The wind blew down all the trees.
  Rüzgâr bütün ağaçları devirdi.

  Blow in: Uğramak
  The circus blows in once a year to our town.
  Sirk yılda bir defa kasabamıza uğruyor.

  Blow off: Rüzgârdan uçmak
  The roof of his home has blown off.
  Evinin damı rüzgârdan uçtu.

  Board out: Pansiyona vermek
  We boarded out our house in Bodrum.
  Bodrum’daki evimizi pansiyona verdik.

  Board up: Tahta ile kapatmak
  He boarded up the hole in the wall.
  O, duvardaki deliği tahta ile kapattı.

  Body and soul: Bütün varlığı ile
  He helped our construction body and soul.
  O, inşaatımıza bütün varlığı ile yardım etti.

  Boil over: Kaynayıp taşmak
  The milk has boiled over.
  Süt kaynayıp taştı.

  Boil up: Kaynayıp kabarmak
  The milk has boiled up.
  Süt kaynayıp kabardı.

  The boot is on the other leg: Durum tam aksi
  Don’t try this solution the boot is on the other leg.
  Bu çözümü hiç deneme, çünkü durum tam aksi.

  Border on: Bitişik olmak
  His house is bordering on ours.
  Onun evi bizimkine bitişiktir.

  Born tired: Doğuştan tembel ve uyuşuk
  Some students are born tired.
  Bazı öğrenciler doğuştan tembel ve uyuşuktur.

  Bound away: Zıplayarak gitmek
  Kangaroos bound away.
  Kangurular zıplayarak giderler.

  Bowl along: Hızla gitmek
  Race cars bowl along.
  Yarış arabaları hızlı gider.

  Bowl out: Birini oyun dışı yapmak
  During the game the referee bowled out our best man.
  Oyun sırasında hakem en iyi adamımızı oyun dışı bıraktı.

  Bowl over: Devirmek, düşürmek
  The naughty boy has bowled over our vase.
  Yaramaz çocuk vazomuzu devirdi (düşürdü).

  Break down: Kırmak, bozmak, kırılmak, bozulmak
  His car broke down on the road.
  Onun arabası yolda bozuldu.

  Bring into action: Harekete geçirmek
  The engine brings into action the long train.
  Lokomotif uzun treni harekete geçiriyor.

  Bring forth: Doğurmak, meydana çıkarmak, mahsul vermek
  Rain brings forth good crop.
  Yağmur iyi mahsul verdirir.

  Bring on: Neden olmak, sahneye koymak
  Inattention brings on accidents.
  Dikkatsizlik kazalara neden olur.

  Bring up: ileri sürmek, büyütmek, yaklaştırmak
  He brought prooves up against the criminal.
  O, katil aleyhine deliller ileri sürdü.

  [A] bull in a china shop:Patavatsız adam
  At the meeting he acted like a bull in a china shop.
  Toplantıda patavatsız bir adam gibi hareket etti.

  Buoy up: Ümit vermek, cesaret vermek
  The doctors buoy always up their patients.
  Doktorlar her zaman hastalarına ümit verirler.

  Burn out: Tamamen yanmak
  His house was completly burned out.
  Onun evi tamamen yanmıştı.

  Burst with: Kendi kendini yemek
  Waiting for your news, I was bursting with impatience.
  Sizden haber beklerken, sabırsızlıktan içim içimi yiyordu.

  Buy in: Stok etmek
  When it is snowing people like to buy in bread.
  Kar yağdığında halk, ekmek stok etmeyi sever.

  Buy off: Para vererek kurtulmak
  If a bagger bothers me, I buy him off.
  Bir dilenci beni rahatsız ederse, para vererek ondan kurtulurum.

  Buy out: Hissesini satın almak
  I bought out my friend’s share.
  Arkadaşımın hissesini satın aldım.

  Buzz about: Öteye beriye telaşla gidip gelmek
  Waiting for the birth of his child he was buzzing about in the hospital.
  O, çocuğunun doğumunu beklerken hastane içinde telaşla gidip geliyordu.

  Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız


  Deyimler bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına sol baştaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Deyimler konusunun ilk sayfasına
  dönmek için tıklayabilirsiniz


  Tanıtım Videosu
  İngilizce Eğitim Seti 1.Kur tanıtım videosu
  İngilizce eğitim setleri 4 kur bir arada tanıtımı

  ingilizce seviye testi tanıtımı
  İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 7 soru ve cevabı

  Fiyat listesi ve satın al

  İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 5 nokta

  1.Kur İngilizce Eğitim Seti

  Yorum yazabilirsiniz.

  Ad / Soyad:
  Şehir:
  E mail :

  Yorumunuz:

  Değerlendirme
  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works