• sepet
 • WhatsApp ve Danışma Hattı
  Hafta içi: 09:00-17:00
  (0212) 230 89 09

  Dünyanın Yeni 7 Harikası


  İngilizce Türkçe çeviri bölümümüzde, The New 7 Wonders of the World - Dünyanın Yeni 7 Harikası isimli bir İngilizce Türkçe çeviri çalışmasını inceleyebilirsiniz.

  Çeviri Tarihi:25.04.2017

  The New 7 Wonders of the World

  The Colossus of Rhodes. The Great Pyramid of Giza. The Hanging Gardens of Babylon. The Temple of Artemis at Ephesus. OK, these are starting to sound vaguely familiar. But what are they? The next movie epics to hit the summer screens? Not quite.

  These, along with some other spectacular sights make up the Seven Wonders of the Ancient World. Think of it as a sort of ideal travel itinerary from a long, long, long time ago. In 2007, a new list of wonders was announced for our modern world. What made the list?


  1. Chichén Itza, Mexico
  The ancient city of Chichén Itza (pronounced chee-chehn eet-sah) is located on the Yucatan Peninsula in Mexico. This well-known Mayan city served as a religious, political and economic center spanning several hundred years. The Pyramid of Kulkulkán — also known as El Castillo — is probably the most recognized ruin of Chichén Itza. This step pyramid stands approximately 80 feet high. It has nine terraces and four sets of stairs. Each staircase has 91 steps. If you include the top platform as a step, then the pyramid has a total of 365 steps – one for each day of the year!

  2. The Statue of Christ, Brazil
  2. The Statue of Christ, Brazil

  This statue of Jesus is one of Rio de Janiero’s most widely recognized monuments. It stands 98.5 feet tall atop the summit of Mount Corcovado, which itself rises more than 2,300 feet high. With a hug-like wingspan of 92 feet, the statue seems to both beckon and welcome local residents and visitors alike. It weighs approximately 700 tons and is made of concrete and soapstone. To see the statue up close, you can ride a cogwheel steam engine train up the steep 2.3-mile slope. Rest up on the ride because at rail’s end you have more than 200 steps to climb to get to the foot of the statue.

  3. Colosseum, Italy

  If you’ve seen the movie “Gladiator,” then you’ve seen the Colosseum – well, a CGI-enhanced version of it anyway. Built in Rome sometime around AD 70, it was the first freestanding amphitheatre. Others in that era were dug out and built into the sides of hills or mountains to provide stability. Gladiator contests, group combats, battle re-enactments, and other productions were held there to an audience of nearly 50,000. Today, even after some renovations in the 1990s, the wear and tear from poor weather, natural disaster and vandalism show. Nonetheless, visitors flock to this amazing sight daily.

  4. Taj Mahal, India
  4. Taj Mahal, India
  This 42-acre marble mausoleum complex located in Agra is a stunning and well-known Indian landmark. Shah Jahan, the fifth Mughal (or Mogul) Emperor, built it as a memorial to his deceased wife Mumtaz Mahal, who died during childbirth. Construction, which started shortly after Mahal’s passing in 1631, spanned more than two decades. It required more than 20,000 labourers and cost several million rupees.

  5. Great Wall of China
  OK, we’ve all heard the claim that the Great Wall of China is the only man-made object visible from space. But it just isn’t true. According to NASA, not only is the wall not clearly visible from low Earth orbit, other man-made things are. The space myth aside, the Great Wall of China is definitely a modern marvel and rightfully belongs amid the other seven wonders. Contrary to popular belief, the wall isn’t one continuous structure. It’s actually made up of several separate structures that connect and branch out here and there. Including the branches, it covers approximately 4,500 miles.

  6. Petra, Jordan
  6. Petra, Jordan

  Located in southwest Jordan are the ruins of the ancient city of Petra. Massive temples, tombs and monuments have been cut into the surrounding sandstone cliffs. Petra, which is Greek for “rock,” is also known as “the city in the rock.” Perhaps the most impressive Petra structure is the Sik al-Khazneh, also known as the Treasury. It is an elaborately carved and embellished tomb. Besides the decorative tomb facades and monuments, Petra is also known for its highly organized water system, which included ceramic pipes, intricate water channels and cisterns.

  7. Machu Picchu, Peru
  If Petra is the city in the rock, then Machu Picchu is the city in the clouds. Built in the 15th century, this ancient Incan city is nestled between two peaks – Machu Picchu (Old Peak) and Huayna Picchu (New Peak) at an amazing elevation of 7,710 feet. It is often (mistakenly) called the lost city of the Incas, because it was hidden amidst the lush forest and clouds for more than three centuries. Yale professor Hiram Bingham rediscovered the city in 1911. Since then, excavation research suggests that the city was home to about 1,200 residents at its peak. Today, it is a key tourist attraction.

  <a data-cke-saved-href="http://discoverykids.com/articles/what-are-the-7-wonders-of-the-modern-world/ rel=" href="http://discoverykids.com/articles/what-are-the-7-wonders-of-the-modern-world/ rel=" nofollow"="">http://discoverykids.com/articles/what-are-the-7-wonders-of-the-modern-world/

  Dünyanın Yeni 7 Harikası

  Rodos Heykeli, Büyük Giza Piramitleri, Babil’in Asma Bahçeleri, Efes’teki Artemis Tapınağı. Peki bunlar kulağa belli belirsiz aşina gelmeye başlıyor. Ama nedir bunlar? Yaz ekranlarına bomba gibi düşecek yeni epik filmler mi? Pek sayılmaz.

  Bunlar, birkaç tane daha göz alıcı yer ile birlikte Eski Dünyanın Yedi Harikasını oluşturmaktadırlar. Bunu çok, çok zaman öncesinde kalma, bir çeşit ideal gezi programı olarak düşünebilirsiniz. 2007’de, modern dünyamız için yeni bir harikalar listesi duyuruldu. Liste nelerden oluşuyordu?


  1. Chichén Itza, Meksika
  1. Chichén Itza, Meksika

  Chichén Itza Antik Kenti (çii-çen it-sah şeklinde telaffuz edilir) Meksika’da Yucatan Yarımadası’nda yer alır. Bu çok bilinen Maya şehri birkaç yüzyıl süresince dini, politik ve ekonomik merkez olarak görev yaptı. El Castillo diye de bilinen Kulkulkán Piramidi muhtemelen Chichén Itza’nın en tanınan kalıntısıdır. Bu basamaklı piramit yaklaşık 80 feet (24.384 m.) yüksekliğindedir. Dokuz terası ve dört set merdivenleri vardır. “”Her bir merdiven setinde 91 basamak bulunur. Eğer en üstteki platformu da bir basamak olarak dâhil ederseniz, o zaman piramidin - yılın her günü için bir tane olmak üzere - 365 basamağı vardır!

  2. İsa Heykeli, Brezilya
  Bu İsa bu heykeli, Rio de Janiero’nun en çok bilinen anıtlarından biridir. 2.300 feet (yaklaşık 701 metre) yüksekliğinde olan Corcovado Dağı’nın zirvesinde duran heykel 98.5 feet (30 metre) yüksekliğindedir. Kollarının kucaklarmış gibi açılımıyla 92 feet ( 28 metre) genişliğinde olan heykel, hem bölgenin yerlilerini hem de ziyaretçileri aynı şekilde çağırır ve sıcak karşılar gibi görünmektedir. Yaklaşık 700 ton ağırlığındadır ve beton ve sabuntaşından yapılmıştır.  . Heykeli yakından görebilmek için, 2.3-mil (yaklaşık 3.700 m.) eğimli dişli çarklı buharlı trene binebilirsiniz. Tren yolculuğu sırasında dinlenin çünkü yolculuk bittiğinde heykeli ayağına ulaşmak için tırmanacak 200’den fazla basamağınız var.  

  3. Kolezyum, İtalya

  3. Kolezyum, İtalya


  Eğer “Gladyatör” filmini gördünüzse, Kolezyum’u da gördünüz – yani, en azından onun bilgisayar teknikleri ile üretilmiş versiyonunu. M.Ö. 70 civarlarında Roma’da inşa edilen Kolezyum, ilk desteksiz amfi tiyatrodur. O çağdaki diğerleri, stabiliteyi (sağlam durma) sağlamak için kazılarak çıkarılmış ve tepelerin ya da dağların yanlarına inşa edilmişlerdir.  Gladyatör yarışmaları, grup mücadeleleri, savaş canlandırmaları ve diğer prodüksiyonlar yaklaşık 50.000 kişilik bir izleyici kitlesiyle orada yapılırdı. Bugün, 1990larda yapılan bazı yenilemelerden sonra bile, kötü hava koşullarından, doğal felaketlerden ve vandallıktan dolayı bazı yıpranmalar görülmektedir. Ama yine de, ziyaretçiler bu inanılmaz görüntüye her gün akın akın gelmektedirler.

  4. Tac Mahal, India
  Agra’da bulunan bu 42 akre (170.000 m2) mermer mozole kompleksi çarpıcı ve çok ünlü bir Hindistan abidesidir. 5. Moğol imparatoru Şah Cihan Taç Mahal’ı doğum sırasında ölen karısı Mümtaz Mahal’in anısına yaptırmıştır.  1631’de Mahal’in ölümünden hemen sonra başlayan inşaat yirmi yıldan fazla sürmüştür. 20.000’den fazla işçi kullanılmış ve birkaç milyon rupi harcanmıştır.  

  5. Çin Seddi
  5. Çin Seddi

  Tamam, hepimiz Çin Seddi’nin uzaydan görülebilen insan eliyle yapılmış tek nesne olduğu iddiasını işitmişizdir. Ama bu doğru değildir. NASA’ya göre, alçak dünya yörüngesinden açıkça görünen sadece Çin Seddi değildir, başka insan yapısı şeyler de vardır. Uzay miti bir yana bırakılırsa, Çin Seddi kesinlikle modern bir harikadır ve diğer yedi harikanın arasında almış olduğu yeri hak etmiştir.  Yaygın inanışın aksine, duvar bir tek sürekli yapı değildir. Aslında oradan buradan dallanıp budaklanan ve birleşen birkaç ayrı yapıdan oluşmaktadır. Bu dallarla birlikte yaklaşık 4.500 mil (yaklaşık 7242 km.) alanı kaplar.

  6. Petra, Ürdün
  Petra antik kentinin kalıntıları Güneybatı Ürdün’de yer almaktadır. Devasa tapınaklar, anıt mezarlar ve anıtlar çevredeki kumtaşı kayalıklara karışmıştır.  Yunanca “taş” demek olan Petra, aynı zamanda “taşın içindeki şehir” olarak da bilinir. Belki de Petra yapılarının en etkileyicisi Hazine olarak da bilinen Sik al-Khazneh’dir. Bu incelikle oyulmuş ve süslenmiş bir anıt mezardır. Dekoratif mezar önyüzleri ve heykellerin yanı sıra, seramik borular ve karmaşık su kanalları ve sarnıçlar da içeren oldukça organize su sistemi ile de tanınır.

  7. Machu Picchu, Peru
  7. Machu Picchu, Peru
  Eğer Petra taştaki şehirse, o zaman Machu Picchu da bulutlardaki şehirdir. 15. Yüzyılda inşa edilmiş bu antik İnka şehri iki zirvenin arasında, Machu Picchu (Eski Zirve) ve Huayna Picchu (Yeni Zirve),  7,710 feet, 2350 m.lik inanılmaz bir yükseklikte kurulmuştur. Genellikle (yanlış olarak) kayıp İnka şehri diye adlandırılır çünkü üç yüz yıldan fazladır yemyeşil orman ve bulutların arasında gizlenmiştir.  Yale Üniversitesi profesörü Hiram Bingham şehri 1911’de yeniden keşfetmiştir. O zamandan beri, kazı çalışmaları şehrin zirvede olduğu zamanlarda 1.200 civarı ev sahipliği yaptığını göstermektedir.  Bugün, çok önemli bir turist noktasıdır.

   
  Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız
  Yorum yazabilirsiniz.

  Ad / Soyad:
  Şehir:
  E mail :

  Yorumunuz:

  Değerlendirme
  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works