İngilizce geniş zaman

Simple present tense


Önceki Bölüm
 


Bu sayfamızda öncelikle İngilizce geniş zaman, (Simple present tense) cümlerinin soru şeklini inceleyeceğiz. 

İngilizce geniş zaman cümlelerinin olumlu düz cümle halini incelemek için ise önceki bölüm linkimizi tıklayabilirsiniz. 

 

Simple present tense, ingilizce geniş zaman soru cümleleri

Simple present tense soru cümleleri to do yardımcı fiili, cümlenin başına, özneden önce getirilerek yapılır.

 

Simple present tense, (İngilizce geniş zaman) soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.
 

 

Yardımcı fiil Özne Fiil Tümleç Türkçesi
Do I drink water? Ben su içer miyim?
Do you drink water? Sen su içer misin?
Does he drink water? O, su içer mi?
Does she drink water? O, su içer mi?
Does it drink water? O, su içer mi?
Do we drink water? Biz su içer miyiz?
Do you drink water? Siz su içer misiniz?
Do they drink water? Onlar su içerler mi?

 
 

Simple present tense, ingilizce geniş zaman örnek soru cümleleri

 

Does he go to the theater? 
O tiyatroya gider mi?   

Yes, he goes to the theater.  
Evet, o tiyatroya gider.  

Do you like swimming?
Yüzmeyi sever misin?

No, I don't like swimming. 

Hayır, yüzmeyi sevmem.

Do we sing a song? 
Biz bir şarkı söyler miyiz?

Yes, we sing a song. 
Evet, bir şarkı söyleriz. 
 

 

*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir.
 

Do they sleep late in nights?   
Onlar geceleri geç mi uyurlar?  

No, they don't. 
Hayır, uyumazlar.

Do you have a Formspring account?
Formspring hesabın var mı?

Yes, I have. 
Evet, var.  

 

Simple present tense, ingilizce geniş zaman soru zarflı cümleler (ne, nerede, ne zaman, niye, nasıl, kim)

İngilizce geniş zaman soru zarflı cümleler, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, önce soru kelimesi, sonra fiil ardından özne ve tümleç ile kurulur.

 

Soru kelimesi Fiil Özne Tümleç Türkçesi
What do you do? Ne yaparsın?
Where do they live? Onlar nerede yaşarlar?
When do flowers bloom? Çiçekler ne zaman açarlar?
Why don't you smile? Neden gülümsemiyorsunuz?
How do you do? Nasılsınız?Kim sorusu, özne içermediği için bu cümleler önce soru kelimesi sonra fiil ve tümleç şeklinde kurulur.
 

Soru kelimesi Fiil Tümleç Türkçesi
Who makes bread? Kim ekmek yapar?

 

Simple present tense, ingilizce geniş zaman soru zarflı örnek cümleler

 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

What does a monkey like to eat? 
Bir maymun ne yemeyi sever?

A monkey likes to eat banana.

Bir maymun muz yemeyi sever.  
 
 

Where do the kangaroos live? 
Kangurular nerede yaşar?

The kangaroos live in Australia.
Kangurular Avustralya'da yaşar. 
 
 

When do the babies cry?
Bebekler ne zaman ağlarlar?

The babies cry when they are hungry.
Bebekler aç olduklarında ağlarlar.

Why does a dog bark? 
Bir köpek neden havlar?

A dog barks because he is frightened. 
Bir köpek korktuğu için havlar. 
 
 

How do the birds fly? 
Kuşlar nasıl uçar? 
 
 

The birds fly by using their wings. 
Kuşlar kanatlarını kullanarak uçarlar.  
 
 

Who wants to be a millionaire? 
Kim milyoner olmak ister?

Everyone wants to be a millionaire.
Herkes milyoner olmak ister.
 

!!! Dikkat edilecekler:
* 3. tekil şahıs için kullanılan "s" takısı:

 

Fiil çekimlerinde 3. tekil şahıs çekimlerinde fiilin sonuna s eklenir.

 
He draws my picture. 
O benim resmimi yapar.

  

She plays in the garden.
O bahçede oynar.
 
Sonu "y" ile biten fiillerde "y"'den önce gelen harf ünsüzse 3. tekil şahıs çekimlerinde y kaldırılır, "ies" olarak eklenir. 

 
Baby cries every night.
Bebek her gece ağlar.


Bahadır studies his lesson.
Bahadır dersini çalışır.
 
Olumsuz ve soru cümlelerinde, 3. tekil şahıs için fiile eklenen "s" takısı yardımcı fiile eklenir. 

 
Leyla drives her car.
Leyla arabasını sürer. 

 

Does Leyla drive her car?
Leyla arabasını sürer mi?

Leyla doesn't drive her car.
Leyla arabasını sürmez.

 
*Simple present tense , ingilizce geniş zaman Türkçe'de olduğu gibi, gelecek zaman anlamı taşıyabilir. 

 
I am going to start working in Microsoft Company.
Microsoft şirketinde çalışmaya başlayacağım.

I start to work in Microsoft company next month. 
Önümüzdeki ay Microsoft şirketinde çalışmaya başlarım (başlıyorum).
 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Simple present tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

Simple Present Tense” ile çeşitli örnek cümleler yapalım.
 

 İngilizce geniş zaman
 

I go to school everyday.
Ben her gün okula giderim.

My sister lives in Kırıkkale.
Benim kız kardeşim Kırıkkale’de yaşar.

Children play in the garden.
Çocuklar bahçede oynarlar.

Hasan reads story books every night.
Hasan her gece hikaye kitapları okur.

My mother loves me.
Annem beni sever.

Children like milk.
Çocuklar sütten hoşlanırlar.

I clean my room every morning.
Ben her sabah odamı temizlerim.

She puts her books into the bag.
O, kitaplarını çantanın içine koyar.

I put my money into my pocket.
Ben paramı cebime koyarım.

Ayşe sends me a letter every Saturday.
Ayşe bana her cumartesi bir mektup gönderir.

I give the apples to my friend.
Ben elmaları arkadaşıma veririm.

I drink milk every morning.
Ben her sabah süt içerim.

We go to the seaside every summer.
Biz her yaz deniz kenarına gideriz.

Children go to school everyday.
Çocuklar hergün okula giderler.

I live in Manisa.
Ben Manisa’da yaşarım.

They sit under the tree.
Onlar ağacın altında otururlar.

Ayşe writes a letter to her friend every week.
Ayşe her hafta arkadaşına bir mektup yazar.

I speak to my friends everyday.
Ben hergün arkadaşlarımla konuşurum.

Children love their mothers.
Çocuklar annelerini severler.

They love them.
Onlar, onları severler.

We love children.
Biz, çocukları severiz.

We love them.
Biz, onları severiz.

Ali sees Ayşe everyday.
Ali hergün Ayşe’yi görür.

We swim every Saturday.
Biz, her cumartesi yüzeriz.

They play football every Sunday.
Onlar, her pazar futbol oynarlar.

İngilizce geniş zaman tavsiye edin


Our children play at home.
Bizim çocuklarımız evde oynarlar.

The children like toys very much.
Çocuklar oyuncakları çok severler.

The children drink milk everyday.
Çocuklar hergün süt içerler.

They go to the seaside every Sunday.
Onlar, her pazar deniz kenarına giderler.

I write a letter to him everyday.
Ben, hergün ona bir mektup yazarım.

My dog likes milk very much.
Benim köpeğim sütü çok sever.

My uncle reads English books.
Amcam İngilizce kitaplar okur.

I love my dog very much.

Ben köpeğimi çok severim.

 

ingilizce eğitim setiThe black cat runs in the garden.
Karakedi bahçede koşar.


My father likes horses very much.
Babam atları çok sever.

I like flowers very much.
Ben çiçekleri çok severim.

My father lives in Sarıkamış
Babam Sarıkamış’ta yaşar.

 

*Önemli bir açıklama
İngilizcede fiilleri, yalnız başına söylediğimiz zaman başlarına getirilen “to” eki (to go: gitmek, to write: yazmak), mek, mak anlamına gelir. İsimlerin başına geldiğI zaman ise, e, a, ye, ya anlamı verir. (Örneğin; to Ankara: Ankara’ya, to school: okula)

 

Simple present tense konu anlatımı  sayfasına dönmek için tıklayabilirsiniz.

 


 

Simple present tense diğer konuları

Simple present tense konu anlatımı

Simple present tense test

Simple present tense test soruları ve cevapları

 


İngilizce gramer konuları listesi

 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti