Simple present tense

İngilizce geniş zaman

 simple present tense

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

Simple present tense en önemli tensdir. Simple present tense, (İngilizce geniş zaman) konusunu anlatır.

 
Bu tens bazı ingilizce gramer kitaplarında present simple tense ismi ile de belirtilir.
 

Aşağıda Simple present tense konu anlatımı hakkında açıklamalar bulacaksınız.
 

Simple present tense konu anlatımı


İngilizce Simple present tense bir işin her zaman yapıldığını anlatır.
Şöyle bir tanımla da 
 Simple present tense  açıklanabilir. Bir iş her zaman yapılırmış gibi ifade ediliyorsa, o cümle geniş zamandır. Yani Simple present tense cümledir.
 
Simple present tense örnekler

 

We live in Istanbul. 
Biz İstanbul'da yaşarız. 

She loves me.
O, beni sever.
 

I love her too.
Ben de onu severim.
 

I go to work everyday.
Ben hergün işe giderim.
 

You go to holiday every summer.
Sen her yaz tatile gidersin.

 

 

Simple present tense olumlu cümleler

Simple present tense olumlu cümleler, önce özne, sonra fiil ve tümleç eklenerek oluşturulur.

 

Simple present tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

 

 

Özne Fiil Tümleç Türkçesi
I eat an apple. Ben bir elma yerim.
You eat an apple. Sen bir elma yersin.
He eats an apple. O bir elma yer.
She eats an apple. O bir elma yer.
It eats an apple.. O bir elma yer.
We eat an apple. Biz bir elma yeriz.
You eat an apple. Siz bir elma yersiniz.
They eat an apple. Onlar bir elma yerler.

 

Simple Present Tense'de şöyle bir özellik vardır. Kuracağımız cümlede, özne üçüncü tekil şahıssa fiilin sonuna “s” getirilir. Ancak çoğul 3. şahıslarda ve diğer şahıslarda “s” getirilmez.


Simple present tense örnek cümleler ve alıştırmalar

Simple present tense

I like to drink coffee.
Ben kahve içmeyi severim. 

Ahmet and Ayşe write a letter.
Ahmet ve Ayşe mektup yazarlar. 

My father gives me money.
Babam bana para verir.

We sit under the tree.
Biz ağacın altında otururuz.

You drive the car. 
Sen arabayı kullanırsın.

They make print out all their emails.
Tüm emaillerinin çıktısını alırlar.

Youngers drink coke.
Gençler kola içerler. 

Hasan becomes ill in every winter.
Hasan her kış hasta olur.

Sezen Aksu writes very good lyrics.
Sezen Aksu çok güzel şarkı sözleri yazar. 

She looks like an angel. 
O, bir meleğe benzer. (O, bir melek gibidir.)

I always go to swim.
Ben her zaman yüzmeye giderim

He eats an apple everyday.
O her gün bir elma yer.

We usually watch TV.
Biz genellikle televizyon izleriz.

I run every morning.
Ben her sabah koşarım.

They go to the shopping mall every Sunday. 
Onlar her pazar alışveriş merkezine giderler.

 

Simple present tense olumsuz cümleler


Simple present tense olumsuz cümleler de, önce özne kullanılır, sonra "to do" yardımcı fiilinin olumsuzu eklenir ve asıl fiil ile tamamlanır.

Simple present tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.
 

Özne Yardımcı fiil Fiil Türkçesi
I do not (don't) run. Ben koşmam.
You do not (don't) run. Sen koşmazsın.
He does not (doesn't) run. O koşmaz.
She does not (doesn't) run. O koşmaz.
It does not (doesn't) run. O koşmaz.
We do not (don't) run. Biz koşmayız.
You do not (don't) run. Siz koşmazsınız.
They do not (don't) run. Onlar koşmazlar.

 

Simple Present Tense olumsuz örnek cümleler 

 

They don't clean their room every day. 
Onlar her gün odalarını temizlemezler.

 

You don't drink milk at breakfast. 
Sen kahvaltıda süt içmezsin.

 
I don't sell my house.
Ben evimi satmam.

Zeynep doesn't lie to her friends.
Zeynep arkadaşlarına yalan söylemez.

My grandfather doesn't read comic book.
Büyükbabam çizgi roman okumaz.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Simple present tense ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

Simple present tense ile ilgili çeşitli örnek cümleler

 

The children like toys very much.
Çocuklar oyuncakları çok severler.

My uncle reads English books.
Amcam İngilizce kitaplar okur.

I love my dog very much.
Ben köpeğimi çok severim.

They don’t live in this house.
Onlar bu evde yaşamazlar.

Children like milk.
Çocuklar sütten hoşlanırlar.

She puts her books into the bag.
O, kitaplarını çantanın içine koyar.

We go to the seaside every summer.
Biz her yaz deniz kenarına gideriz.

I speak english.
Ben ingilizce konuşurum.

He does not like apple.
O elma sevmez.

She kisses her children.
O, çocuklarını öper.

I go to cinema once in a week.
Ben haftada bir kez sinemaya giderim.

I like animals.
Ben hayvanları severim.


The plane leaves for New York at 19.00. 
Uçak saat 19.00 'da New York'dan kalkar

I like English but I don’t like maths.
Ben İngilizce severim ama matematik sevmem.

I love limasollunaci.com.
Ben limasollunaci.com'u severim.

I like chicken.
Ben tavuk severim.

I don't get up early on Sundays.
Ben Pazar günleri erken kalkmam.

What do you do every evening?
Her akşam ne yaparsınız?

Esra always sleeps late. 
Esra her zaman geç uyur.

We check our facebook profile everyday.
Biz facebook profilimizi hergün kontrol ederiz.

When do you read book?
Siz ne zaman kitap okursunuz?

My father works in a company
Babam bir şirkette çalışır.

Are you vegetarian?
Siz vejetaryen mısınız?

The train leaves at 10:30 in the morning.  
Tren sabah saat 10:30 'da kalkar.

I brush my teeth everyday.
Ben dişlerimi hergün fırçalarım.

I don't like computers at all.
Ben bilgisayarları hiç sevmem.

I don't  watch TV very much.
Ben çok televizyon izlemem.

I usually play tennis.  
Ben genellikle tenis oynarım.

My father gives me money.
Babam bana para verir.

Ali doesn't drink milk at breakfast.
Ali kahvaltıda süt içmez.

The sun sets in the west.
Güneş batıdan batar.

I visit my grandparents every week.
Ben, her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim.
 

Jack and me don’t make any noise in the classroom.
Jack ve ben, sınıfta hiç gürültü yapmayız.
 

The bus goes at half past two p.m.
Otobüs iki buçukta kalkacak.
 

Our nextdoor neighbours go fishing at the weekend.
Yan komşularımız hafta sonu balığa gider.
 

I always study hard for exams.
Ben, her zaman sınavlar için çok çalışırım.
 

John goes to football practice every Tuesday.
John, her Salı futbol antrenmanına gider.
 

In general, I believe that all people can live in peace.
Genelde, ben her insanın barış içinde yaşayabileceğine inanırım.
 

Do you go to the supermarket every week?
Her hafta süpermarkete gider misiniz?
 

Do you like going to school each day?
Her gün okula gitmeyi seviyor musunuz?
 

Does she write a letter to her boy friend every week?
O, her hafta erkek arkadaşına mektup yazar mı?
 

Does she know where the best foreign language courses are?
O, en iyi yabancı dil kurslarının nerede olduğunu o bilir mi?
 

My aunt  watches a new episode of that soap opera every evening.
Halam, her gece o pembe dizinin yeni bir bölümünü seyreder.
 

Remzi tries all things to be successful.
Remzi başarılı olmak için herşeyi dener.
 

They play in the garden after doing their homework.
Onlar, ev ödevlerini yaptıktan sonra bahçede oynarlar.
 

Dogs like eating bones.
Köpekler kemik yemeyi sever.
 

Water freezes at zero centigrade degree.
Su sıfır derecede donar.
 

What time does the English class start?
İngilizce dersi saat kaçta başlıyor?
 

The plane flies at a quarter to six a.m.
Uçak altıya çeyrek kala kalkacak.
 

Does Linda have bicycle?
Linda’nın bisikleti var mı?
 

I remember what you talk about.
Ben, senin bahsettiğin şeyi hatırlıyorum.
 

Sandra loves her family very much.
Sandra, ailesini çok sever.
 

Do you like going to school each day?
Her gün okula gitmeyi seviyormusun?
 

Where do you usually study?
Sen, genellikle nerede çalışırsın?

 

Simple present tense tavsiye edin

 

I usually study at the library.
Ben, genellikle kütüphanede çalışırım.
 

How often does she visit her parents?
Ailesini ne sıklıkla ziyaret ediyor?
 

She visits her parents twice a month.
O, ailesini ayda iki kez ziyaret ediyor.
 

The train stops at every station on the way to Ankara.
Tren, Ankara yolunda her istasyonda durur.
 

The film starts at 9 o'clock every night.
Film her gece 9’da başlar.
 

The exhibition opens on June 2nd and closes on July 31st.
Sergi Haziran’ın 2’sinde açılır ve Temmuz’un 31’inde kapanır.
  

Do you surf the Internet every day?
Her gün internette sörf yapar mısın?
 

Does your boss give you positive feedback?
Patronun sana olumlu geri dönüş verir mi?Simple present tense soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz. 

Simple present tense konusunun devamı için tıklayınız.

 
 

Simple present tense diğer konuları


İngilizce geniş zaman soru cümleleri

Simple present tense test

Simple present tense test soruları ve cevapları

 


İngilizce gramer konuları listesi

 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti