• sepet
 • (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.  Okuyucu Görüntüsü

  Simple present tense (Geniş zaman) Konu anlatımı

   Simple present tense | Geniş zaman
  Simple Present Tense, İngilizce’de en önemli tensdir. Bir işin her zaman yapıldığını anlatır. Türkçe’de geniş zaman olarak adlandırılır.
   
  Şöyle bir tanımla da  bu tens açıklanabilir. Bir iş her zaman yapılırmış gibi ifade ediliyorsa, o cümle geniş zamandır. Yani Simple Present Tense bir cümledir.
   
  Bu tens bazı ingilizce gramer kitaplarında Present simple ismi ile de belirtilir.


  Simple present tense cümle nasıl kurulur?


  Özne Fiil Tümleç
  I like flowers.
  Ben çiçekleri severim.

  Yukarıda gördüğünüz tablomuza uyarak, Simple present tense bir cümle kurarken, önce özne alınır, yanına fiilin birinci şekli yerleştirilir ve tümleç ile cümle tamamlanır.

  Şimdi birkaç örnek cümle yapalım.

  We live in Istanbul. 
  Biz İstanbul’da yaşarız. 

  She loves me.
  O, beni sever.
   
  I love her too.
  Ben de onu severim.
   
  I go to work everyday.
  Ben hergün işe giderim.
   
  You go to holiday every summer.
  Sen her yaz tatile gidersin.

  Simple present tense olumlu cümleler

  Simple Present Tense olumlu cümleler, önce özne, sonra fiil ve tümleç eklenerek oluşturulur.
   
  Simple Present Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

   
  Özne Fiil Tümleç Türkçesi
  I eat an apple. Ben bir elma yerim.
  You eat an apple. Sen bir elma yersin.
  He eats an apple. O bir elma yer.
  She eats an apple. O bir elma yer.
  It eats an apple. O bir elma yer.
  We eat an apple. Biz bir elma yeriz.
  You eat an apple. Siz bir elma yersiniz.
  They eat an apple. Onlar bir elma yerler.
   
  Simple Present Tense’de şöyle bir özellik vardır. Kuracağımız cümlede, özne üçüncü tekil şahıssa fiilin sonuna “s” getirilir. Ancak çoğul 3. şahıslarda ve diğer şahıslarda “s” getirilmez.

  Simple present tense örnek cümle

  Simple present tense olumlu örnek cümleler ve alıştırmalar

  I like to drink coffee.
  Ben kahve içmeyi severim.  
  ingilizce eğitim seti hediye kampanyası
  Ahmet and Ayşe write a letter. 
  Ahmet ve Ayşe mektup yazarlar.  

  My father gives me money.
  Babam bana para verir. 

  We sit under the tree.
  Biz ağacın altında otururuz.

  You drive the car. 
  Sen arabayı kullanırsın. 

  They make print out all their emails.
  Tüm emaillerinin çıktısını alırlar.
  İngilizce eğitim setleri 4 kur bir arada tanıtımı
  Youngers drink coke. 
  Gençler kola içerler.  

  Hasan becomes ill in every winter.
  Hasan her kış hasta olur.

  Sezen Aksu writes very good lyrics. 
  Sezen Aksu çok güzel şarkı sözleri yazar.  

  She looks like an angel.  
  O, bir meleğe benzer. (O, bir melek gibidir.)

  I always go to swim. 
  Ben her zaman yüzmeye giderim.

  He eats an apple everyday.
  O her gün bir elma yer.

  We usually watch TV. 
  Biz genellikle televizyon izleriz. 

  I run every morning.
  Ben her sabah koşarım.

  They go to the shopping mall every Sunday. 
  Onlar her pazar alışveriş merkezine giderler.   Konuşarak ingilizce ve online ingilizce tanıtım

  Simple present tense olumsuz cümleler

  Simple Present Tense olumsuz cümleler de, önce özne kullanılır, sonra "to do" yardımcı fiilinin olumsuzu eklenir ve asıl fiil ile tamamlanır.

  Simple present tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.


  Özne
  Yardımcı fiil
  Fiil
  Türkçesi
  I
  do not (don’t)
  run.
  Ben koşmam.
  You
  do not (don’t)
  run.
  Sen koşmazsın.
  He
  does not (doesn’t)
  run.
  O koşmaz.
  She
  does not (doesn’t)
  run.
  O koşmaz.
  It
  does not (doesn’t)
  run.
  O koşmaz.
  We
  do not (don’t)
  run.
  Biz koşmayız.
  You
  do not (don’t)
  run.
  Siz koşmazsınız.
  They
  do not (don’t)
  run.
  Onlar koşmazlar.

  Simple Present Tense olumsuz örnek cümleler  

  ingilizce seviye testi tanıtımıThey don’t clean their room every day. 
  Onlar her gün odalarını temizlemezler.

  You don’t drink milk at breakfast. 
  Sen kahvaltıda süt içmezsin. 

  I don’t sell my house.
  Ben evimi satmam.

  Zeynep doesn’t lie to her friends.
  Zeynep arkadaşlarına yalan söylemez.

  My grandfather doesn’t read comic book.
  Büyükbabam çizgi roman okumaz.
   
  Sitemizde incelemekte olduğunuz Simple Present Tense ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

  Simple Present Tense ile ilgili çeşitli örnek cümleler

  İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 8 soru ve cevabıThe children like toys very much.
  Çocuklar oyuncakları çok severler.

  My uncle reads English books.
  Amcam İngilizce kitaplar okur.

  I love my dog very much.
  Ben köpeğimi çok severim.

  They don’t live in this house.
  Onlar bu evde yaşamazlar.

  Children like milk.
  Çocuklar sütten hoşlanırlar.

  She puts her books into the bag.
  O, kitaplarını çantanın içine koyar.
  İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 5 nokta
  We go to the seaside every summer.
  Biz her yaz deniz kenarına gideriz.

  I speak english.
  Ben ingilizce konuşurum.

  He does not like apple. 
  O elma sevmez.

  She kisses her children. 
  O, çocuklarını öper.

  I go to cinema once in a week. 
  Ben haftada bir kez sinemaya giderim.

  I like animals. 
  Ben hayvanları severim.

  The plane leaves for New York at 19.00.  
  Uçak saat 19.00 ’da New York’dan kalkar.

  I like English but I don’t like maths. 
  Ben İngilizce severim ama matematik sevmem.
  Türkiyede en çok satılan en iyi İngilizce eğitim seti
  I love limasollunaci.com.
  Ben limasollunaci.com’u severim.

  I like chicken. 
  Ben tavuk severim.

  I don’t get up early on Sundays. 
  Ben Pazar günleri erken kalkmam.

  What do you do every evening? 
  Her akşam ne yaparsınız?

  Esra always sleeps late.  
  Esra her zaman geç uyur.

  We check our facebook profile every day. 
  Biz facebook profilimizi hergün kontrol ederiz.

  When do you read book? 
  Siz ne zaman kitap okursunuz?

  My father works in a company.
  Babam bir şirkette çalışır.

  Are you vegetarian? 
  Siz vejetaryen mısınız?

  The train leaves at 10:30 in the morning.   
  Tren sabah saat 10:30 ’da kalkar.

  I brush my teeth every day.
  Ben dişlerimi hergün fırçalarım.

  I don’t like computers at all.
  Ben bilgisayarları hiç sevmem.

  I don’t  watch TV very much.
  Ben çok televizyon izlemem.

  I usually play tennis.   
  Ben genellikle tenis oynarım.

  My father gives me money.
  Babam bana para verir.

  Ali doesn’t drink milk at breakfast.
  Ali kahvaltıda süt içmez.

  The sun sets in the west.
  Güneş batıdan batar.

  I visit my grandparents every week. 
  Ben, her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim. 
   
  Jack and me don’t make any noise in the classroom. 
  Jack ve ben, sınıfta hiç gürültü yapmayız. 
   
  The bus goes at half past 2pm.
  Otobüs iki buçukta kalkacak. 
   
  Our nextdoor neighbours go fishing at the weekend.
  Yan komşularımız hafta sonu balığa gider. 
   
  I always study hard for exams.
  Ben, her zaman sınavlar için çok çalışırım. 
   
  John goes to football practice every Tuesday.
  John, her Salı futbol antrenmanına gider. 
   
  In general, I believe that all people can live in peace.
  Genelde, ben her insanın barış içinde yaşayabileceğine inanırım. 
   
  Do you go to the supermarket every week?
  Her hafta süpermarkete gider misiniz? 
   
  Do you like going to school each day?
  Her gün okula gitmeyi seviyor musunuz? 
   
  Does she write a letter to her boy friend every week?
  O, her hafta erkek arkadaşına mektup yazar mı? 
   
  Does she know where the best foreign language courses are?
  O, en iyi yabancı dil kurslarının nerede olduğunu o bilir mi? 
   
  My aunt  watches a new episode of that soap opera every evening.
  Halam, her gece o pembe dizinin yeni bir bölümünü seyreder.
   
  Remzi tries all things to be successful.
  Remzi başarılı olmak için herşeyi dener. 
   
  They play in the garden after doing their homework.
  Onlar, ev ödevlerini yaptıktan sonra bahçede oynarlar. 
   
  Dogs like eating bones.
  Köpekler kemik yemeyi sever. 
   
  Water freezes at zero centigrade degree.
  Su sıfır derecede donar. 
   
  What time does the English class start?
  İngilizce dersi saat kaçta başlıyor? 
   
  The plane flies at a quarter to 6am.
  Uçak altıya çeyrek kala kalkacak. 
   
  Does Linda have bicycle?
  Linda’nın bisikleti var mı? 
   
  I remember what you talk about.
  Ben, senin bahsettiğin şeyi hatırlıyorum. 
   
  Sandra loves her family very much.
  Sandra, ailesini çok sever. 
   
  Do you like going to school each day?

  Her gün okula gitmeyi seviyormusun? 
   
  Where do you usually study?
  Sen, genellikle nerede çalışırsın?
   
  I usually study at the library.
  Ben, genellikle kütüphanede çalışırım. 
   
  How often does she visit her parents?
  Ailesini ne sıklıkla ziyaret ediyor? 
   
  She visits her parents twice a month.
  O, ailesini ayda iki kez ziyaret ediyor. 
   
  The train stops at every station on the way to Ankara.
  Tren, Ankara yolunda her istasyonda durur. 
   
  The film starts at 9 o’clock every night.
  Film her gece 9’da başlar. 
   
  The exhibition opens on June 2nd and closes on July 31st.
  Sergi Haziran’ın 2’sinde açılır ve Temmuz’un 31’inde kapanır. 
    
  Do you surf the Internet every day?
  Her gün internette sörf yapar mısın? 
   
  Does your boss give you positive feedback?
  Patronun sana olumlu geri dönüş verir mi?


  Geniş zaman soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz. 
  Geniş zaman konusunun devamı için tıklayınız.
   
  Simple present tense diğer konuları
  Simple present tense test

  İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına sol baştaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

   

   

  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works