Simple past tense ve present perfect tense karşılaştırması

 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

Birçok İngilizce gramer kitaplarında Türkçesi geçmiş zaman olarak belirtilen iki zaman (tense) vardır. Bunlar Simple Past Tense ve Present Perfect Tensedir.

Aslında bu iki zaman
(tense) geçmiş zamanı ifade etmesine rağmen, anlam bakımından birbirlerinden farklıdır.

Eğer, ifade edilecek işin ne zaman yapıldığı önemli ise
Simple Past Tense kullanılır. Yani sözü edilmek istenen işte önemli olan, o işin ne zaman yapıldığıdır.
 

I went to London last month. (Simple Past Tense)
Ben geçen ay Londra’ya gittim.
Cümlesinde, Londra’ya özellikle geçen ay gittiğinizi söylemek istiyorsunuz. Yani geçen sene değil, dün değil. Ben geçen ay oradaydım diyorsunuz.
 

Ancak, eğer siz Londra’yı görmüş olduğunuzu ifade etmek istiyorsanız, geçen sene veya 10 sene önce veya dün olması önemli değil. Yani siz Londra’da bulunmuş, Londra’yı gezmiş görmüş bir kişi olduğunuzu belirtmek istiyorsanız;
 

I went to London. (Simple Past Tense) Değil

I have been to London. (Present Perfect Tense) demeniz gerekir.

İşte Türkçemizde her ikisi de geçmiş zaman olarak belirtilen, bu iki farklı zamanın arasındaki önemli fark buradadır.
 

Biz bu nedenle sitemizde Present Perfect Tense’si, Türkçe belirsiz geçmiş zaman şeklinde adlandırıyoruz.

 

Şimdi konuyu özetleyerek ve başka bir örnekle tekrar canlandıralım
 

İngilizce'de geçmişte bir işin ne zaman yapıldığı önemli ise Simple Past Tense kullanılır. Bu geçmiş zaman, çok eski bir tarih olabileceği gibi, bir dakika öncesi de olabilir.
Geçmişte bir işin, konuştuğumuz ana kadar yapılıp yapılmadığı önemli ise Present Perfect Tense kullanılır. Bu iş, çok eskiden yapılmış veya yeni yapılmış olabilir. Hiç bir zaman sınırlaması yoktur.

 


Have you washed my shirt?         (Present  Perfect Tense)
Gömleğimi yıkadın mı?

 

Yes, I have washed your shirt.     (Present Perfect Tense)
Evet, gömleğini yıkadım.

 

 

Gömleğe dokundunuz ve ıslak olduğunu farkettiniz. Şimdi tekrar soruyorsunuz.

 

 

When did you wash it?                 (Simple Past Tense)
Onu ne zaman yıkadın? 

 

I washed it two hours ago.          (Simple Past Tense)
İki saat önce yıkadım.  

 

Present Perfect Tense'i, Simple Past Tense ile şöyle bir örnekle bir kez daha karşılaştıralım.

 

I am going to clean the blackboard.
Karatahtayı temizleyeceğim.

 

What am I going to do?
Ben ne yapacağım?

 

You are going to clean the blackboard.
Siz karatahtayı temizleyeceksiniz.

 

What am I doing now?
You are cleaning the blackboard.

 

Am I still cleaning it?
Ben hala onu temizliyor muyum?

 

Yes, you are still cleaning it.
Evet, siz onu hala temizliyorsunuz.

 

Have I cleaned the blackboard?       (Simple PastTense)
Ben karatahtayı temizledim mi?

 

Yes, you have cleaned it.                (Present Perfect Tense)
Evet, siz onu temizlediniz.

 

What have I done?                          (Present Perfect Tense)  
Ben ne yaptım?

 


 

You have cleaned the blackboard.  (Present Perfect Tense)
Siz karatahtayı temizlediniz.

 

How is the blackboard now?
Karatahta şimdi nasıldır?

 

Simple past tense ve present perfect tense karşılaştırması  tavsiye edin


 

It is clean.
O temizdir.

 

Şimdi dikkat edelim.

 

When did I clean the blackboard?      (Simple Past Tense)
Ben karatahtayı ne zaman temizledim?

 

You cleaned it one minute ago.         (Simple Past Tense)
Siz onu bir dakika önce temizlediniz.

 

Son soruya kadar hep temizleme işinin yapılıp yapılmadığı önemli idi. Fakat son soruda işin yapılıp yapılmadığı değil, ne zaman yapıldığı önemlidir. Çünkü yapıldığı bellidir. Fakat ne zaman yapıldığı sorulmaktadır Böyle olunca cümleyi Simple Past Tense kurduk.
Böylece bir kere daha anlıyoruz ki, bir işin yapılıp yapılmadığı önemli ise Present Perfect Tense, ne zaman yapıldığı önemli ise Simple Past Tense ile cümle kurmamız gerekir. İşte aynı anlamda gibi görünen Present Perfect Tense ile Simple Past Tense arasındaki çok önemli fark budur.

 

 ingilizce eğitim seti

  

Simple past tense diğer konuları

 

Simple past tense konu anlatımı

İngilizce geçmiş zaman soru cümleleri

İngilizce geçmiş zaman test

Simple past tense test soruları ve cevapları

 

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti