İngilizce geçmiş zaman

Simple past tense 

 

Önceki Bölüm 


Bu sayfamızda öncelikle İngilizce geçmiş zaman, (Simple past tense) cümlerinin soru şeklini inceleyeceğiz.

İngilizce geçmiş zaman cümlelerinin olumlu düz cümle halini incelemek için ise önceki bölüm linkimizi tıklayabilirsiniz.


Simple Past Tense, ingilizce geçmiş zaman soru cümlesi

 

Simple past tense soru cümleleri, to be yardımcı fiilinin geçmiş zaman şekli cümlenin başına getirilir, sonra özne, ardından fiilin 1.Şekli ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.


İngilizce geçmiş zaman soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim. 

Yardımcı fiil Özne Fiil Tümleç Türkçesi
Did I loose weight? Ben kilo verdim mi?
Did you loose weight? Sen kilo verdin mi?
Did he loose weight? O, kilo verdi mi?
Did she loose weight? O, kilo verdi mi?
Did we loose weight? Biz kilo verdik mi?
Did you loose weight? Siz kilo verdiniz mi?
Did they loose weight? Onlar kilo verdiler mi?

   

Simple past tense, İngilizce geçmiş zaman örnek soru cümleleri


Did you forget your identity card at the office? 

Nüfus cüzdanını ofiste mi unuttun?

 
Yes, I forgot my identity card at the office.

Evet, nüfus cüzdanımı ofiste unuttum.  


Did he shake your hand yesterday? 

O dün seninle tokalaştı mı?  


No, he didn't shake my hand yesterday. 

Hayır, o dün benimle tokalaşmadı. 
  

 

*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:

 
 
Did you camp at Olympos last summer? 

Geçen yaz Olimpos'ta kamp kurdunuz mu?

 
Yes, we did.
Evet, kurduk. 

 
Did they read the news about Wikileaks? 

Wikileaks hakkındaki haberi okudular mı?

   
No they didn't. 

Hayır, okumadılar. 

 


Simple past tense

 

Simple past tense, ingilizce geçmiş zaman ile soru zarflı cümleler (ne, nerede, ne zaman, niye, nasıl, kim | what, where, when, why, how, who)

 


 

İngilizce geçmiş zaman soru zarflı cümleler, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil, ardından özne ve fiilin 1.Şekli ve gerekirse tümleç ile kurulur.

  

Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne Fiil Türkçesi
What did you do? Ne yaptınız?
Where did they live? Onlar nerede yaşadı?
When did it end? O, ne zaman bitti?
Why did she go? O, neden gitti?
How did you do? Nasıl yaptınız?

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

Where did you sleep last night? 

Dün gece nerede uyudun?  


I slept on the couch. 

Kanepede uyudum. 

 
When did you cook the bread? 

Ekmeği ne zaman pişirdin? 

 
I cooked the bread yesterday. 

Ekmeği dün pişirdim.  


Why did the dog bite you? 

Köpek seni neden ısırdı?  


Because it was angry. 

Çünkü kızgındı.  


How did you find your job? 

İşini nasıl buldun?  


I applied on the internet. 

İnternetten başvurdum. 

 
Who painted the wall? 

Duvarı kim boyadı? 

 

I painted the wall. 

Duvarı ben boyadım. 

  
!!! Dikkat edilecekler:   

 Soru cümlesi ve olumsuz cümle kurulurken geçmiş zaman çekimi yardımcı fiilde kullanılır, fiil mastar olarak kalır:

 

Did you play the Play Station 2? 

Play Station 2 oynadınız mı? 

 
I played the Play Station 2 but Ahmet didn't play. 

Ben Play Station 2 oynadım fakat Ahmet oynamadı.  


Did you and your brother drink a coffee this morning? 

Sen ve erkek kardeşim bu sabah bir kahve içtiniz mi? 

 
My brother didn't drink a coffee this morning but I drank.

Erkek kardeşim bu sabah bir kahve içmedi ama ben içtim. 

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Simple past tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

Simple past tense, ingilizce geçmiş zaman ile ilgili örnek cümleler  

 

I lost my shoes last week.
Ben geçen hafta ayakkabılarımı kaybettim.

I saw a beautiful girl two days ago.
Ben iki gün önce güzel bir kız gördüm.

You wrote a letter last week.
Sen geçen hafta bir mektup yazdın.

He lived in İstanbul in 1960
O, 1960’da İstanbul’da yaşadı.

We walked in the park last Sunday.
Biz geçen Pazar parkda yürüdük.

They drank milk last night.
Onlar geçen gece süt içtiler.

I ate eight oranges last night.
Dün gece sekiz portakal yedim.

They went to İzmir by boat last week.
Onlar geçen hafta gemi ile İzmir’e gittiler.

I painted my room last week.
Geçen hafta odamı boyadım.

She came here two days ago.
O, iki gün önce buraya geldi.

He ate two eggs yesterday morning.
O, dün sabah iki yumurta yedi.

I ate a red apple last night.
Dün gece kırmızı bir elma yedim.

We read this story book last year.
Bu hikaye kitabını geçen sene okuduk.

I read this book two years ago.
Ben üç saat önce eve geldim.

I came home two hours ago.
Bu kitabı iki sene önce okudum.

Ali saw you in the cinema yesterday.
Ali dün seni sinemada gördü.

I began to work two years ago.
İki sene önce çalışmaya başladım.

This morning l walked in the park.
Bu sabah o, parkta koştu.

This morning l walked in the park.
Bu sabah parkta yürüdüm.

My friend walked to school yesterday.
Dün arkadaşım okula kadar yürüdü.

Columbus discovered America in 1492.
Kolomb Amerika’yı 1492’de keşfetti.

I worked in Bodrum last summer.
Geçen yaz Bodrum’da çalıştım.

 

İngilizce geçmiş zaman tavsiye edinThis morning he swam in the swimming pool.
Bu sabah o, yüzme havuzunda yüzdü.

Ali gave her a rose yesterday.
Dün, Ali ona bir gül verdi.

Yesterday l saw you in the street.
Dün sizi caddede gördüm.

They came to school one month ago.
Onlar bir ay önce okula geldiler.

I finished my lunch two hours ago.
İki saat önce yemeğimi bitirdim.

They visited İstanbul last year.
Onlar geçen yıl İstanbul’u ziyaret ettiler.

I received a letter from my friend yesterday.
Arkadaşımdan dün bir mektup aldım.

They slept under the tree.
Onlar ağacın altında uyudular.

 

ingilizce eğitim seti

She bought a new dress last week.
O, geçen hafta yeni bir elbise satın aldı.

I spoke to Ali two days ago.     
İki gün önce Ali ile konuştum.

My mother went to Erzurum last month.
Annem geçen ay Erzurum’a gitti.

 

We swam in the sea last Sunday.
Geçen pazar denizde yüzdük.


 


 
Regular and irregular verbs | Düzenli ve düzensiz fiiller


İngilizce'de fiiller, zamanlara göre üç değişik şekle girerler. Bunu aşağıdaki tabloda görmektesiniz. 
 

1.Şekli (Mastar) 2.Şekli
(Basit Geçmiş)
3.Şekli
(Geçmiş Sıfat-fiil)
infinitive Simple Past Past Participle


Ayrıca İngilizcede fiillerin, düzenli ve düzensiz olmak üzere iki ayrı oluşum şekli vardır. Aşağıda bu oluşumun 1. şekli olan "ed" alma biçimini görmektesiniz. Buna düzenli şekil denir.


Düzenli fiillerde (regular verbs) 2. ve 3. şekil, "ed" veya "d" takısının mastara eklenmesiyle oluşturulur.


1.Şekli (Mastar) 2.Şekli
(Basit Geçmiş)
3.Şekli
(Geçmiş Sıfat-fiil)
want
(gitmek)
wanted wanted
discover
(keşfetmek)
discovered discovered
look
(bakmak)
looked looked

 

Fiil ünlü ile bitiyorsa fiil sonuna "d" eklenir:

 

 

1.Şekli (Mastar) 2.Şekli
(Basit Geçmiş)
3.Şekli
(Geçmiş Sıfat-fiil)
live
(yaşamak)
lived lived
participate
(katılmak)
participated participated
share
(paylaşmak)
shared shared

 

Diğer şekil olan düzensiz fiilleri (irregular verbs) ise tablo halinde öğrenmek gerekir. İngilizce düzensiz fiiller tablosuna ulaşmak için yine aşağıdaki düzensiz fiiller listesini tıklayabilirsiniz. 


Not: Düzensiz fiiller listesini görmek için tıklayınız.

Simple past tense konu anlatımı  sayfasına dönmek için tıklayabilirsiniz.

 

Simple past tense diğer konuları

 

Simple past tense konu anlatımı

Simple past tense ve present perfect tense karşılaştırması

Simple past tense test

Simple past tense test soruları ve cevapları

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti