Simple past tense

İngilizce geçmiş zaman

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık


Simple past tense konu anlatımı


Simple past tense, geçmiş zaman konusunu anlatan tensdir.
 

Simple past tense şöyle açıklanabilir. Bir iş geçmişte belirli bir zamanda yapılmışsa, o cümle Simple past tense ile anlatılır. Bu belirli zaman çok eski bir tarih olabileceği gibi, bir kaç dakika öncesi de olabilir.
 

 

Örneğin,

I went to school yesterday.
Ben dün okula gittim.

 

You went Ankara last year.
Sen geçen yıl Ankara'ya gittin.

 

We played basketball last Sunday.
Biz geçen pazar basketbol oynadık.   Gibi.

 

Simple past tense ile olumlu cümleler 

 

Simple past tense cümleler, önce özne, sonra fiilin 2.Şekli ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.


Simple past tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.


 

Özne Fiil 2.Şekli Tümleç Türkçesi
I called the ambulance. Ben ambulans çağırdım.
You called the ambulance. Sen ambulans çağırdın.
He called the ambulance. O, ambulans çağırdı.
She called the ambulance. O, ambulans çağırdı.
We called the ambulance. Biz ambulans çağırdık.
You called the ambulance. Siz ambulans çağırdınız.
They called the ambulance. Onlar ambulans çağırdılar.

 

Not: Fiillerin 2. şekilleri Regular-Irregular Verbs başlığında verilmiştir. 

 

Simple past tense örnekler

  

simple past tense

 

Two boys played with a ball.
İki çocuk bir topla oynadılar. 

 

An old lady walked with her dog.
Yaşlı bir bayan köpeğI ile dolaştı. 

 

A nurse brought a little baby to the park.
Bir dadı parka küçük bir bebek getirdi. 

 

An old man sat down and read his newspaper.
Yaşlı bir adam oturdu ve gazetesini okudu.

 

A gardener swept up dead leaves.
Bir bahçıvan ölü (kuru) yaprakları süpürdü.

 

He finished all the exercices.
Tüm egzersizleri bitirdi.

I enrolled to the pilates course.

Pilates kursuna yazıldım. 


Dr  Brown healed the patient.
Dr  Brown hastayı iyileştirdi. 


They bought 2 tickets for the U2 concert.
U2 konseri için 2 bilet aldılar.

 

Simple past tense ile zaman zarfı

 
Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.

 

Michael Jackson recorded his last album in 2009.
Michael Jackson son albümünü 2009 yılında kaydetti.


He bought the last discounted computer 1 day ago.
İndirimdeki son bilgisayarı bir gün önce o satın aldı. 


Yesterday, I played with my little son.
Dün,küçük oğlumla oyun oynadım. 


A dog bit me last evening.
Geçen akşam beni bir köpek ısırdı. 


They took their medicaments a few minutes ago.
Birkaç dakika önce ilaçlarını aldılar.

 

Simple past tense ile olumsuz cümleler 

Simple past tense olumsuz cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiilinin olumsuz şekli ve ardından asıl fiil ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.


Simple past tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

  

Özne Yardımcı fiil olumsuz şekli Fiil Tümleç Türkçesi
I did not (didn't) ring the bell. Ben zili çalmadım.
You did not (didn't) ring the bell. Sen zili çalmadın.
He did not (didn't) ring the bell. O, zili çalmadı.
She did not (didn't) ring the bell. O, zili çalmadı.
We did not (didn't) ring the bell. Biz zili çalmadık.
You did not (didn't) ring the bell. Siz zili çalmadınız.
They did not (didn't) ring the bell. Onlar zili çalmadılar.

 

Simple past tense olumsuz örnek cümleler

 
He didn't win the Nobel.
Nobel'i kazanmadı. 


My father didn't catch the last train. 
Babam son treni yakalayamadı. 


I didn't change my shoes. 
Ayakkabılarımı değiştirmedim. 


You didn't steal my wallet.
Cüzdanımı sen çalmadın.  Michael Jackson didn't start his tourne "This is it". 
Michael Jackson "This is it" turnesine başlamadı.

 

The director didn’t sign the letters.
Müdür mektupları imzalamadı.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Simple past tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

Simple past tense tavsiye edinSimple past tense ile çeşitli örnek cümleler

 

I lived in Brazil for two years.
Ben, Brezilya’da iki yıl yaşadım.
 

She studied Japanese for five years.
O, 5 yıl Japonca çalıştı.
 

They sat at the beach all day.
Onlar, sahilde tüm gün oturdular.
 

They did not stay at the party all night.
Onlar, partide tüm gece kalmadılar.
 

We talked on the phone for thirty minutes.
Biz, telefonda otuz dakika konuştuk. 
 

How long did you wait for them?
Onları ne kadar (süre) beklediniz?


We waited for one hour.

Bir saat bekledik.
 

I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
Ben, işimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için hoş bir yer buldum.
 

He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
O, havaalanına 8:00’de geldi, otele 9:00’da giriş yaptı ve diğerleriyle 10:00’da buluştu.
 

Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs?
Unu ekledin, sütü içine döktün ve sonra da yumurtaları ekledin mi?
 

I studied French when I was a child.
Ben çocukken Fransızca çalışdım.
 

He played the violin.
O, keman çaldı.
 

Did you play a musical instrument when you were a kid?
Sen, çocukken bir müzik aleti çaldın mı?
 

She worked at the theater after school.
O, okuldan sonra tiyatroda çalıştı.
 

She was shy as a child, but now she is very outgoing.
O, çocukken utangaçtı ama şimdi çok dışa dönük.
 

He didn't like tomatoes before.
O, daha önce (eskiden) domatesi sevmezdi.
 

Did you live in Texas when you were a kid?
Sen, çocukken Texas’ta mı yaşardın?
 

When did you buy that sweater?
Bu kazağı ne zaman aldın?
 

Why did the computer break down?
Bilgisayar neden bozuldu?
 

How long did the train journey take?
Tren yolculuğu ne kadar sürdü?
 

I didn’t know your e-mail address, so I phoned instead.
E-posta adresini bilmiyordum, bu nedenle onun yerine telefon ettim.
 

Did you get the message I left the day before yesterday?
Geçen gün bıraktığım mesajı aldın mı?
 

I arrived home at five.
Ben, eve beşte vardım.
 

Yesterday I worked on my math homework for three hours.
Dün matematik ödevim üzerinde üç saat çalıştım
 

I didn’t drink coffee last night, so I slept well.
Dün gece kahve içmedim, böylece iyi uyudum.
 

Did you call me last night?
Dün gece beni aradın mı?
 

Where did your brother sleep last night?
Kardeşin dün gece nerede uyudu?
 

We stopped in the grocery store and buy some sandwiches.
Biz bakkalda durup biraz sandviç aldık.
 

My parents lived in İstanbul for years.
Annem ve babam yıllarca İstanbul’da yaşadılar.
  ingilizce eğitim seti

I was happy child when we live there.
Orada yaşarken, ben mutlu bir çocuktum.
 

My elder brother always helped me with my homework .
Ağabeyim, her zaman ödevime yardım ederdi.

 

 

Simple Past Tense soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz. 

 

Simple past tense konusunun devamı  için tıklayınız.

 

 

Simple past tense diğer konuları
 

İngilizce geçmiş zaman soru cümleleri

Simple past tense ve present perfect tense karşılaştırması

Simple past tense test

Simple past tense test soruları ve cevapları

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti