İngilizce şimdiki zaman

Present continuous tense

 

Diğer ingilizce tens linkleri

Simple present tense

İngilizce geniş zaman

Present continuous tense

İngilizce şimdiki zaman

Future tense

İngilizce Gelecek zaman

Future continuous tense

Sürekli gelecek zaman

Simple past tense

İngilizce geçmiş zaman

Past continuous tense

İngilizce geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense

İngilizce belirsiz geçmiş zaman

Present perfect continuous tense

İngilizce geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık


Past perfect tense

İngilizce geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense

İngilizce gelecek zamanda tamamlanmışlık


 Read more: http://www.limasollunaci.com/tablo_.htm#ixzz2CrBGCkeK

 

Diğer ingilizce tens linkleri

Simple present tense

İngilizce geniş zaman

Present continuous tense

İngilizce şimdiki zaman

Future tense

İngilizce Gelecek zaman

Future continuous tense

Sürekli gelecek zaman

Simple past tense

İngilizce geçmiş zaman

Past continuous tense

İngilizce geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense

İngilizce belirsiz geçmiş zaman

Present perfect continuous tense

İngilizce geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık


Past perfect tense

İngilizce geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense

İngilizce gelecek zamanda tamamlanmışlık


 Read more: http://www.limasollunaci.com/tablo_.htm#ixzz2CrBGCkeK

 

 

Önceki Bölüm

 

Diğer ingilizce tens linkleri

Simple present tense

İngilizce geniş zaman

Present continuous tense

İngilizce şimdiki zaman

Future tense

İngilizce Gelecek zaman

Future continuous tense

Sürekli gelecek zaman

Simple past tense

İngilizce geçmiş zaman

Past continuous tense

İngilizce geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense

İngilizce belirsiz geçmiş zaman

Present perfect continuous tense

İngilizce geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık


Past perfect tense

İngilizce geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense

İngilizce gelecek zamanda tamamlanmışlık


 Read more: http://www.limasollunaci.com/tablo_.htm#ixzz2CrBGCkeK

 

Diğer ingilizce tens linkleri

Simple present tense

İngilizce geniş zaman

Present continuous tense

İngilizce şimdiki zaman

Future tense

İngilizce Gelecek zaman

Future continuous tense

Sürekli gelecek zaman

Simple past tense

İngilizce geçmiş zaman

Past continuous tense

İngilizce geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense

İngilizce belirsiz geçmiş zaman

Present perfect continuous tense

İngilizce geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık


Past perfect tense

İngilizce geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense

İngilizce gelecek zamanda tamamlanmışlık


 Read more: http://www.limasollunaci.com/tablo_.htm#ixzz2CrBGCke
Önceki Bölüm

 
Bu sayfamızda öncelikle İngilizce şimdiki zaman, (Present continuous tense) cümlerinin soru şeklini inceleyeceğiz.

İngilizce şimdiki zaman cümlelerinin olumlu düz cümle halini incelemek için ise önceki bölüm linkimizi tıklayabilirsiniz. 

 

 

Present continuous tense, İngilizce şimdiki zaman soru cümlesi

 

Present continuous tense soru cümleleri to be yardımcı fiili kullanılarak kurulur.  Yardımcı fiil, özneden önce gelir. 

İngilizce şimdiki zaman soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.
 

 

Yardımcı fiil Özne Fiil + ing takısı Tümleç Türkçesi
Am I eating pizza? Ben pizza yiyor muyum?
Are you eating pizza? Sen pizza yiyor musun?
Is he eating pizza? O, pizza yiyor mu?
Is she eating pizza? O, pizza yiyor mu?
Is it eating pizza? O, pizza yiyor mu?
Are we eating pizza? Biz pizza yiyor muyuz?
Are you eating pizza? Siz pizza yiyor musunuz?
Are they eating pizza? Onlar pizza yiyorlar mı?

 

Present continuous tense , ingilizce şimdiki zaman soru cümleleri ile örnekler

 

Is he working in a bank?
O bir bankada mı çalışıyor? 


Yes, he is working in a bank. 
Evet, o bir bankada çalışıyor. 

 

İngilizce şimdiki zaman

 


Are you wearing your raincoat? 
Sen yağmurluğunu giyiyor musun? 

 
No, I am not wearing my raincoat. 
Hayır, ben yağmurluğumu giymiyorum.
   
*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir

 

Are we preparing our annual reports? 
Yıllık raporlarımızı hazırlıyor muyuz? 


Yes, we are.
Evet, hazırlıyoruz.  


Are they going to Italy?
İtalya'ya gidiyorlar mı?   

   
No, they aren't. 
Hayır, gitmiyorlar.


Present continuous tense, ingilizce şimdiki zaman ile soru zarflı cümleler (ne, nerede, ne zaman, niye, nasıl, kim | what, where, when, why, how, who)

 

Present continuouns tense, (İngilizce şimdi zaman) soru zarflı cümleler, önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil, ardından özne ve fiilin ing takısı almış hali ile kurulur.
 

Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne Fiil + ing takısı Türkçesi
What are you doing? Siz ne yapıyorsunuz?
Where are you living? Siz nerede yaşıyorsunuz?
When is she coming? O, ne zaman geliyor?
Why are you crying? Sen neden ağlıyorsun?
How are they working? Onlar nasıl çalışıyorlar?


Kim sorusu, özne içermediğinden bu cümleler, önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil ve fiilin ing almış hali ile kurulur.

 

Soru Yardımcı fiil Fiil + ing takısı Fiil + ing takısı
Who is coming? Kim geliyor?


What are you doing now? 
Şu anda ne yapıyorsun?   

   
Where is your father working? 
Baban nerede çalışıyor?  


Why are you crying? 
Neden ağlıyorsun? 


How are you singing so good? 
Nasıl bu kadar güzel şarkı söylüyorsun? 

 
Who is driving that car? 
O arabayı kim sürüyor?
   
!!! Dikkat edilecekler: 

    
* Fiilde kullanınan "ing" takısı
   
sonu "e" ile biten fiillerde "e"'den önce gelen harf ünsüzse 3. tekil şahıs çekimlerinde e kaldırılır, "ing" eklenir.


 


The singer is coming to sing her song.
Şarkıcı şarkını söylemek için geliyor.    


Ahmet is giving a flower to his mother. 
Ahmet annesine bir çiçek veriyor. 


We are moving to Ankara. 
Ankara'ya taşınıyoruz. 

 
The mother is taking a photo of her baby. 
Anne bebeğinin bir fotoğrafını çekiyor.
   
Bazı fiillerde sondaki harf iki kez yazılır.

   
I am getting hungry 
Acıkıyorum.  


Gamze is sitting next to me. 
Gamze benim yanımda oturuyor.  


You are shutting down the computer. 
Bilgisayarı kapatıyorsun. 


 

Bazı durumlarda present continuous tense, (İngilizce şimdiki zaman) Türkçe'de olduğu gibi, gelecek zaman anlamı taşıyabilir. Bu çeşit cümlelere örnekleri aşağıda görebilirsiniz.

 


I am going to start working in Microsoft Company. 
Microsoft şirketinde çalışmaya başlayacağım. 


I am starting to work in Microsoft company next month. 
Önümüzdeki ay Microsoft şirketinde çalışmaya başlıyorum.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Present continuous tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 

 

Present continuous tense çeşitli örnek cümeleler

 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

Ayşe is going to school.
Ayşe okula gidiyor.

We are studying English.
Biz İngilizce çalışıyoruz.

Fatma is sweeping the room now.
Şimdi Fatma odayı süpürüyor.

Your mother is drinking a cup of tea.
Anneniz bir fincan çay içiyor.

A student is cleaning the blackboard.
Bir öğrenci karatahtayı temizliyor.

My uncle is telling me a story.
Amcam bana bir hikaye anlatıyor.

I am giving him money.
Ben ona para veriyorum.

The boys are eating apples.
Çocuklar elma yiyorlar.

Your dog is barking in the garden.
Sizin köpeğiniz bahçede havlıyor.

The cat is drinking milk.
Kedi süt içiyor.

The cat and the mouse are runnig.
Kedi ve fare koşuyorlar.

The white cat is sleeping near the stove.
Beyaz kedi sobanın yakınında uyuyor.

My father is smoking a pipe.
Babam pipo içiyor.

Your mother is cooking in the kitchen.
Annen mutfakta yemek pişiriyor.

You are writing a letter.
Sen bir mektup yazıyorsun.

Our horse is running in the field now.
Şimdi bizim atımız tarlada koşuyor.

Our horses are running in the field.
Bizim atlarımız tarlada koşuyorlar. 

 

They are swimming in the swimming pool.
Onlar yüzme havuzunda yüzüyorlar.

We are swimming in the sea.
Biz denizde yüzüyoruz.

 

İngilizce şimdiki zaman tavsiye edinThe children are drinking milk now.
Çocuklar şimdi süt içiyorlar.

My sister is writing a story.
Benim kız kardeşim bir hikaye yazıyor.

Ali and Ayşe are sitting under the tree.
Ali ve Ayşe ağacın altında oturuyorlar.

Ali is brushing his shoes now.
Ali şimdi ayakkabılarını fırçalıyor.

The dog is running after the cat.
Köpek kedinin arkasından koşuyor.

I am drawing a picture of a bird.
Ben bir kuş resmi yapıyorum.

They are watching the television.
Onlar televizyon izliyorlar.

Ali is drawing a map of Turkey.
Ali bir Türkiye haritası çiziyor.

My sister is reading an English book.
Kız kardeşim İngilizce bir kitap okuyor.
 

ingilizce eğitim seti

The little girl is playing with her doll.
Küçük kız bebeğI ile oynuyor.

Ayşe is speaking to her friends now.
Ayşe şimdi arkadaşları ile konuşuyor.


The birds are flying in the air.
Kuşlar havada uçuyor.

Some birds are singing on a tree.
Bazı kuşlar bir ağacın üzerinde ötüyorlar.

The leaves of the trees are falling.
Ağaçların yaprakları düşüyor. (dökülüyor)

 

Present continuous tense konu anlatımı  için tıklayabilirsiniz.

 

Present continuous tense diğer konuları 

 

Present continuous tense konu anlatımı

Present continuous tense test

Present continuous tense test soruları ve cevapları


 

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti