Present continuous tense

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce şimdiki zaman


Present continuous tense konu anlatımı 


Present continuous tense, şimdiki zaman konusunu anlatan tensdir. Present continuous tense bir işin konuşma anında yapıldığını anlatır.
 

Present continuous tense şöyle bir tanımla da izah edilir. Bir iş şu anda yapılıyorsa, o cümle şimdiki zamandır. Yani Present continuous tensedir.
 

Present continuous tense cümlelerde, sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken yapılmakta olurlar.

 

 

Present continuous tense örnekler

I am cooking a cake now.
Ben şu anda kek pişiriyorum.
 

He is sleeping.         
O, uyuyor. 
 
 

I am writing my emails.
Ben e-postalarımı yazıyorum.

 

You are listening music.
Siz müzik dinliyorsunuz.

 

They are playing basketball.
Onlar basketbol oynuyorlar.
 

Present continuous tense olumlu cümleler

 

Present continuous tense olumlu cümleler, önce özne sonra yardımcı fiil ardından asıl fiil'in ing almış hali ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.

Present continuous tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

 

Özne Yardımcı fiil Fiil + ing takısı Tümleç Türkçesi
I am going to Bristol. Ben Bristol'a gidiyorum.
You are going to Bristol. Sen Bristol'a gidiyorsun.
He is going to Bristol. O, Bristol'a gidiyor.
She is going to Bristol. O, Bristol'a gidiyor.
It is going to Bristol. O, Bristol'a gidiyor.
We are going to Bristol. Biz Bristol'a gidiyoruz.
You are going to Bristol. Siz Bristol'a gidiyorsunuz.
They are going to Bristol. Onlar Bristol'a gidiyorlar.

 


Present continuous tense örnek cümleler

 
  Present continuous tense


I am learning English.

Ben İngilizce öğreniyorum.

You are listening to the music.        
Sen müzik dinliyorsun.

He is answering his teacher's question.        
O öğretmeninin sorusunu cevaplıyor.

We are missing our grand father.        
Biz büyükbabamızı özlüyoruz.

They are laughing to my joke.   
    
Onlar benim şakama gülüyorlar.

Kate Winslet is coming back to the screen.   
Kate Winslet ekrana geri dönüyor.

Global warming is becoming to a big danger.   

Küresel ısınma büyük bir tehlike haline geliyor
.
The prime minister of Greece is giving a press conference.   
Yunanistan başbakanı basın toplantısı yapıyor.

 

Present continuous tense ile zaman zarfı

*zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.          
                         

I am thinking about you right now.        
Tam da şimdi seni düşünüyorum.

You are still reading that book.        

Sen hala o kitabı okuyorsun.

We are waiting Selma at the moment.        
Şu anda Selma'yı bekliyoruz.

They are running to the bus station now.   
Onlar şu anda otobüs durağına koşuyorlar.

 

Present continuous tense olumsuz cümleler 

Present continuous tense olumsuz cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiilin olumsuz şekli ve fiilin ing takısı almış şekli kullanılarak kurulur.


Present continuous tense cümlelerin olumsuz 
şeklini bir tablo halinde görelim.


Özne Yardımcı fiil (olumsuz şekli) Fiil + ing takısı Türkçesi
I am not singing. Ben şarkı söylemiyorum.
You are not (aren't) singing. Sen şarkı söylemiyorsun.
He is not (isn't) singing. O, şarkı söylemiyor.
She is not (isn't) singing. O, şarkı söylemiyor.
It is not (isn't) singing. O, Berlin'e gidiyor.
We are not (aren't) singing. Biz şarkı söylemiyoruz.
You are not (aren't) singing. Siz şarkı söylemiyorsunuz.
They are not (aren't) singing. Onlar şarkı söylemiyorlar.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Present continuous tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

Present continuous tense ile ilgili çeşitli örnek cümleler 

 

Present continuous tense

 

My aunt isn't sleeping in the room.
Halam odada uyumuyor.

Her friends aren't giving flowers to Burcu.   

Arkadaşları Burcu'ya çiçek vermiyorlar.

I am not sharing my room with my sister.   
Odamı kızkardeşimle paylaşmıyorum.

You aren't playing chess.        
Sen satranç oynamıyorsun.

My mother isn't cooking now.
  Benim annem şimdi yemek pişirmiyor.

The birds are not singing now.
Kuşlar şimdi ötmüyor.

He isn't coming home.   
O, eve gelmiyor.

The kids are watching TV.
Çocuklar TV seyrediyorlar.
 

I am sitting down, because I am tired.
Ben oturuyorum, çünkü yorgunum.
 

I am not learning German, because this is an English class.
Ben Almanca öğrenmiyorum, çünkü bu bir İngilizce sınıfı.
 

Who are you writing to?
Sen kime yazıyorsun?
 

My friend is studying really hard for her exams this week.
Benim arkadaşım bu hafta sınavları için çok çalışıyor.
 

I am reading a really interesting book now.
Ben şimdi gerçekten ilginç bir kitap okuyorum.
 

I am seeing my dentist on Wednesday.
Ben Çarşamba günü dişçimi görüyorum.
 

Polly is coming for dinner tomorrow.
Polly yarın akşam yemeğine geliyor.
 

Are you doing anything tonight?
Sen bu akşam her hangi bir şey yapıyor musun?
 

We aren't going on holiday next week.
Biz gelecek hafta tatile gitmiyoruz.
 

I am playing football tonight.
Ben bu akşam futbol oynuyorum.
 

I can't play with you now. I am finishing my homework.
Ben şimdi seninle oynayamam. Ben ödevimi bitiriyorum.
 

Where are you studying?
Sen nerede çalışıyorsun?
 

What are you doing these days? Working?
Sen bugünlerde ne yapıyorsun? Çalışıyor musun?
 

Sally is taking a bath.
Sally banyo yapıyor.
 
 

Present continuous tense tavsiye edin
 

 

What are you doing at the weekend?
Sen hafta sonu ne yapıyorsun?
 

Peter and Mary are going out.
Peter ve Mary dışarı çıkıyorlar.
 

We are discussing the project at the moment.
Biz şu anda projeyi tartışıyoruz.
 

My brother isn’t eating with us tonight.
Benim kardeşim bu akşam bizimle yemiyor.
 

My cousins aren’t going to France this year. They’re going to Thailand.
Benim kuzenlerim bu yıl Fransa’ya gitmiyorlar. Tayland’a gidiyorlar.
 

Am I talking too much?
Ben çok mu konuşuyorum?
 

Is that your dog barking?
Bu havlayan senin köpeğin mi?
 

Are you participating in the competition next week?
Sen gelecek hafta yarışmaya katılıyor musun?
 

Which route are you taking to the conference this week?
Sen bu hafta konferansa hangi yoldan gideceksin?
 

Who am I sending to the meeting?
Ben toplantıya kimi gönderiyorum?
 

I’m just leaving work.
Ben şimdi işten çıkıyorum.
 

Please be quiet. The children are sleeping.
Sen lütfen sessiz ol. Çocuklar uyuyor.
 

Michael is at university. He’s studying history.
Michael üniversitede. O, tarih okuyor.


  ingilizce eğitim seti

These days most people are using email instead of writing letters.
Bu günlerde insanlar mektup yazmak yerine e-posta kullanıyorlar.
 

What sort of clothes are teenagers wearing nowadays?
Bugünlerde gençler ne tür giysiler giyiyorlar?

 

Present continuous tense soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz. 
 

Present continuous tense konusunun devamı  için tıklayınız.

 

 

Present continuous tense diğer konuları

İngilizce şimdiki zaman soru cümleleri

Present continuous tense test

Present continuous tense test soruları ve cevapları

 

 

İngilizce gramer bölümünün konu listesi 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti