İngilizce geçmiş zamanın hikayesi

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

Past perfect tense


Önceki Bölüm

 


Bu sayfamızda öncelikle İngilizce geçmiş zamanın hikayesi, (Past perfect tense) cümlerinin soru şeklini inceleyeceğiz. 

Past perfect tense, (İngilizce geçmiş zamanın hikayesi) cümlelerinin olumlu düz cümle halini incelemek için ise önceki bölüm linkimizi tıklayabilirsiniz.
 

Past perfect tense, ingilizce geçmiş zamanın hikayesi soru cümleleri

İngilizce geçmiş zamanın hikayesi soru cümleleri to have yardımcı fiilinin geçmiş zaman çekimi kullanılarak kurulur.   

 

Past perfect tense soru cümleleri, önce yardımcı fiil cümlenin başına getirilerek, sonra özne, ardından fiilin 3.Şekli ve tümleç eklenerek kurulur.

 

Past perfect tense şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne Fiilin 3.Şekli Tümleç Türkçesi
Had I tasted her homemade cake? Ben onun ev yapımı kekini tatmış mıydım?
Had you tasted her homemade cake? Sen onun ev yapımı kekini tatmış mıydın?
Had he tasted her homemade cake? O, onun ev yapımı kekini tatmış mıydı?
Had she tasted her homemade cake? O, onun ev yapımı kekini tatmış mıydı?
Had we tasted her homemade cake? Biz onun ev yapımı kekini tatmış mıydık?
Had you tasted her homemade cake? Siz onun ev yapımı kekini tatmış mıydınız?
Had they tasted her homemade cake? Onlar onun ev yapımı kekini tatmışlar mıydı?

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Past perfect tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 

Past perfect tense, ingilizce geçmiş zamanın hikayesi ile ilgili cümleler


Had he gone to see Brad Pitt's movie?
Brad Pitt'in filmini izlemeye gitmiş miydi?


Yes, he had gone to see Brad Pitt's movie.
Evet, Brad Pitt'in filmini izlemeye gitmişti.


Had you drunk coffee at Starbucks?
Starbucks'ta kahve içmiş miydin?


No, I hadn't drunk coffee at Starbucks.
Hayır, Starbucks'ta kahve içmemiştim. 

   
Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir: 


Had they stopovered at Bursa?
Bursa'da mola vemişler miydi?


Yes, they had.
Evet, vermişlerdi.


Had you finished your homework before you went out?
Dışarı çıkmadan önce ev ödevlerini bitir miydin?

İngilizce geçmiş zamanın hikayesi tavsiye edin

 

Yes, I had.
Evet, bitirmiştim.


Had Picasso lived in Turkey?
Picasso Türkiye'de yaşamış mıydı?


No, he hadn't.
Hayır, yaşamamıştı.

   
!!! Dikkat edilecekler:

   
*Past perfect tense geçmişteki bir olaydan önce gerçekleşen bir olayı belirttiğinde Simple past tense ile sıklıkla kullanılır.
   

You had completed the monthly report before you went to holiday.
Tatile gitmeden önce aylık raporları tamamlamıştın.


She started to run after she had seen the dog.
Köpeği gördüğinde koşmaya başladı.


We went out when the rain had stopped.
Gittiğimizde yağmuş durmuştu.

 

 

ingilizce eğitim seti

  

Past perfect tense konu anlatımı  için tıklayabilirsiniz.

 

Past Perfect Tense diğer konular


Past perfect tense konu anlatımı

Past perfect tense test

Past perfect tense test soruları  ve cevapları

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti