Past perfect tense

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce geçmiş zamanın hikayesi


Past perfect tense konu anlatımı

 

Past perfect tense, geçmiş zamanın hikayesini anlatan tensdir.

Bir işin geçmişte bir tarihten daha önce yapılmış olduğunu anlatmak istersek Past perfect tense cümle kurmamız gerekir. 
 

Past perfect tense cümleleri Türkçe’ye geçmiş zamanın hikayesi olarak çevirebiliriz.

Past perfect tense cümlelerde yapılan iş belirtilen tarihe kadar mutlaka bitmiş olmalıdır.

 
   
Örnek:

The baby had cried till the morning.
Bebek sabaha kadar ağlamıştı. 

 
The baby had cried before her mother came. 
Bebek annesi gelmeden önce ağlamıştı. 

 

My father had taught me swimming. 
Babam bana yüzmeyi öğretmişti. 

 
 

Past perfect tense ile olumlu cümleler


Past perfect tense cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin 3.Şekli ve tümleç eklenerek kurulur.

 

Past perfect tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli Tümleç Türkçesi
I had written a poem. Ben bir şiir yazmıştım.
You had written a poem. Sen bir şiir yazmıştın.
He had written a poem. O, bir şiir yazmıştı.
She had written a poem. O, bir şiir yazmıştı.
We had written a poem. Biz bir şiir yazmıştık.
You had written a poem. Siz bir şiir yazmışsınız.
They had written a poem. Onlar bir şiir yazmışlardı.


Past perfect tense örnek cümleler


My father had given me money before my travel.
Yolculuğumdan önce babam bana para vermişti.

 

The experts had warned the people about the global warming.
Uzmanlar küresel ısınmayla ilgili insanları uyarmıştı.

 

I had gone before you came.
Sen gelmeden ben gitmiştim.

 
My aunt had married before I borned.
Halam ben doğmadan önce evlenmiş.
 

 

Past perfect tense ile zaman zarfı

 
Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.   I had read that book before.
Ben o kitabı önceden okumuştum.


We had already seen that movie.
O filmi çoktan görmüştük.

 
I had thanked him after he helped me.
O bana yardım ettikten sonra ona teşekkür etmiştim.


Past perfect tense ile olumsuz cümleler

 

Past perfect tense olumsuz cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiilin olumsuzu ve asıl fiilin 3.Şekli ve tümleç eklenerek kurulur.


Past perfect tense
cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

 

Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli Tümleç Türkçesi
I had not (hadn't) broken the rules. Ben kuralları bozmadım.
You had not (hadn't) broken the rules. Sen kuralları bozmadın.
He had not (hadn't) broken the rules. O, kuralları bozmadı.
She had not (hadn't) broken the rules. O, kuralları bozmadı.
We had not (hadn't) broken the rules. Biz kuralları bozmadık.
You had not (hadn't) broken the rules. Siz kuralları bozmadınız.
They had not (hadn't) broken the rules. Onlar kuralları bozmadılar.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Past perfect tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

Past perfect tense tavsiye edin 

 

Past perfect tense ile ilgili örnek cümleler

  Past perfect tense


My friend hadn't eaten my birthday cake. 
Arkadaşım doğum günü pastamı yememişti.   


The flovers hadn't bloomed when my son borned. 
Oğlum doğduğunda çiçekler açmamıştı.  

The teacher hadn't come late to the school before. 
Öğretmen okula daha önce geç gelmemişti.   


I hadn't played tennis before this match. 
Bu maçtan önce tenis oynamamıştım. 

 

When I arrived Antalya Ali had gone.
Ben Antalya'ya vardığımda Ali gitmişti.

 

We had prepared their rooms before they came.
Onların odalarını, onlar gelmeden önce hazırlamıştık.

 

I had seen Ayşe before she lost her bag.
Ayşe çantasını kaybetmeden önce ben onu görmüştüm.

 

Ayşe had lost her bag before I saw her.
Ben Ayşe’yi görmeden önce o, çantasını kaybetmişti.
  
 


ingilizce eğitim seti 

 

 

 

 

 

 


 

Past Perfect Tense soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz.

  

Past perfect tense konusunun devamı  için tıklayınız. 

 

Past Perfect Tense diğer konular


İngilizce geçmiş zamanın hikayesi soru cümleleri

Past perfect tense test

Past perfect tense test soruları  ve cevapları


 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti