Past perfect continuous tense

 

İngilizce Geçmiş Zamanda Devam Etmişlik

 

Past Perfect Continuous Tense konu anlatımı


Past perfect continuous tense,  geçmiş zamanda devam etmiş bir işi anlatan tensdir.
 

Past perfect continuous tense bir işin geçmişte bir zamanda yapılmış olduğunu ve belli bir süre devam etmiş olduğunu anlatır.


Örnek

I had been working in the garden yesterday.
Ben, dün bahçede çalışmaktaydım.

 

Past Perfect Continuous Tense ile olumlu cümleler

 

Past Perfect Continuous Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne

 

Yardımcı fiilin Past hali
+  to fiilinin 3. şekli

 

Fiil + ing takısı

 

Tümleç

 

Türkçesi

 

I

had been

working

in the garden.

Ben bahçede çalışmaktaydım.

You

had been

working

in the garden.

Sen bahçede çalışmaktaydın.

He, She, It

had been

working

in the garden.

O, bahçede çalışmaktaydı.

We

had been

working

in the garden.

Biz bahçede çalışmaktaydık.

You

had been

working

in the garden.

Siz bahçede çalışmaktaydınız.

They

had been

working

in the garden.

Onlar bahçede çalışmaktaydılar.

 

Past Perfect Continuous Tense ile örnekler

 

He had been painting his room for five hours yesterday.
O, dün beş saatten beri odasını boyamaktaydı.

She had been watching TV when I called her.
Ben ona telefon ettiğim zaman o, televizyon izlemekteydi.

I had been studying English since last winter.
Ben geçen kıştan beri İngilizce çalışmaktaydım.

It had been raining all day yesterday.
Dün bütün gün yağmur yağmaktaydı.

Our teacher had been showing us an historical documentary today.
Bizim öğretmenimiz bugün bize bir tarihi belgesel göstermekteydi.

 
Görüntülü İngilizce DVD seti

 

Past Perfect Continuous Tense ile olumsuz cümleler

 

Past Perfect Continuous Tense ile olumsuz cümleleri bir tablo halinde görelim.

 

Özne

Yardımcı fiilin olumsuz hali + to be fiilinin 3. şekli

Fiil + ing

Tümleç

Türkçesi

I

hadn’t been

reading

a novel.

Ben bir roman okumamaktaydım.

You

hadn’t been

reading

a novel.

Sen bir roman okumamaktaydın.

He, She, It

hadn’t been

reading

a novel.

O, bir roman okumamaktaydı.

We

hadn’t been

reading

a novel.

Biz bir roman okumamaktaydık.

You

hadn’t been

reading

a novel.

Siz bir roman okumamaktasınız.

They

hadn’t been

reading

a novel.

Onlar bir roman okumamaktaydılar

 

 

Past Perfect Continuous Tense ile olumsuz örnek cümleler

 

I hadn’t been studying English for two hours.
Ben iki saattir İngilizce çalışmamaktaydım.

My mother hadn’t been cooking the meal when I phoned her.
Ben anneme telefon ettiğimde, annem yemek pişirmemekteydi.

They hadn’t been siting in the room since morning.
Onlar sabahtan beri odada oturmamaktaydılar.

 

Past Perfect Continuous Tense  tavsiye edin
 

 

Past Perfect Continuous Tense soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz. 

 Past Perfect Continuous Tense konusunun devamı  için tıklayınız.

 

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

Saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti