Past continuous tense

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce geçmiş zamanda devamlılık

 

Past continuous tense konu anlatımı

 

Past continuous tense, geçmişte devamlılık gösteren tensdir. Geçmişte başlayıp, hala devam eden işleri anlatmak için Past continuous tense kullanılır.
 

Past continuous tense cümlelere Türkçe’de sürekli geçmiş veya şimdiki zamanın hikâyesi diyoruz.

Bir diğer değişle Past continuous tense cümleler bir işin, bir zamandan beri yapılmakta olduğunu bildirirler diyebiliriz.


Örnek:

 

I was writing a book

Ben bir kitap yazıyordum. 

 

Past continuous tense olumlu cümleler

Past continuous tense cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin ing takısı almış hali ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.


Past continuous tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.



Özne Yardımcı fiil Fiil + ing takısı Tümleç Türkçesi
I was going to the office. Ben ofise gidiyordum.
You were going to the office. Sen ofise gidiyordun.
He was going to the office. O, ofise gidiyordu.
She was going to the office. O, ofise gidiyordu.
We were going to the office. Biz ofise gidiyorduk.
You were going to the office. Siz ofise gidiyordunuz.
They were going to the office. Onlar ofise gidiyorlardı.

 

Past continuous tense örnekler

 

Past continuous tense


She was a little girl five years ago.
Beş sene önce o küçük bir kızdı. 
 

It was raining yesterday.
Dün yağmur yağıyordu.
 

He was listening to Justin Timberlake's new album.
Justin Timberlake'in yeni albümünü dinliyordu. 


The eartquahe was scaring all of us. 
Deprem hepimizi korkutuyordu. 


They were watching the Jey Leno Show. 
Jey Leno’nun programını izliyorlardı. 


 

Past continuous tense ile zaman zarfı  

 
*zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir. 

I was sleeping when you came.
Sen geldiğinde ben uyuyordum.

 

I was reading an interesting book, last night.
Geçen akşam, ilginç bir kitap okuyordum.

 
You felt asleep while we were watching the TV. 
Biz televizyon izliyorken sen uyuyakaldın. 


He was going to school last year. 
Geçen yıl okula gidiyordu.


We were talking about the exam before the recreation. 
Teneffüsten önce sınav hakkında konuşuyorduk.



Past continuous tense ile olumsuz cümle

 

Past continuous tense olumsuz cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiilinin olumsuz şekli ve ardından asıl fiil ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.


Past continuous tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.
   

Özne Yardımcı fiil Fiil + ing takısı Türkçesi
I was not (wasn't) walking. Ben yürümüyordum.
You were not (weren't) walking. Sen yürümüyordun.
He was not (wasn't) walking. O, yürümüyordu.
She was not (wasn't) walking. O, yürümüyordu.
We were not (weren't) walking. Biz yürümüyorduk.
You were not (weren't) walking. Siz yürümüyordunuz.
They were not (weren't) walking. Onlar yürümüyorlardı.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Past continuous tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

Past continuous tense tavsiye edin 

 

Past continuous tense ile ilgili örnek cümleler

 

My sister was sleeping when I entered the room.
Ben odaya girdiğimde kızkardeşim uyuyordu.

 

The nurse wasn't whistling. 
Hemşire ıslık çalmıyordu. 

 

It wasn't raining. 
Yağmur yağmıyordu. 

 

Me and my collegue were sharing the office. 
Ben ve iş arkadaşım ofis odasını paylaşıyorduk. 

 
The prime minister of Turkey was giving an interview. 
Türkiye Başbakanı bir röportaj veriyordu.
ingilizce eğitim seti

 

My mother wasn't calling me during the meeting. 
Annem toplantı esnasında beni aramıyordu.
 

I wasn't sleeping when the phone rang.
Telefon çaldığında ben uyumuyordum.

 

Kaya met Ayla while he was going to school.
Kaya okula giderken Ayla'ya rastladı.
 

 

Past continuous tense soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz.  
 

Past continuous tense devamı  için tıklayınız.

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 

 




Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti