İngilizce metin

İngilizce metin çeviri, özellikle orta seviyede İngilizce bilen kişiler için çok keyifli bir uğraştır.
 

İngilizce öğrenimi sürecinde, kişilerin kendi seviyelerine uygun İngilizce metinler üzerinde çeviri çalışması yapmaları, hatta bol bol ingilizce metin okumaları çok faydalıdır. Örneğin, İngilizce başlangıç seviyesindeki bir kişi, çocuk hikaye kitaplarıyla çalışmaya başlayabilir. Daha sonra, gençler için yazılan seriler okunabilir. Orta ve üstü İngilizce bilen kişiler ise, hem sanal ortamda, hem de yazılı formatta İngilizce metin okuyabilir ve İngilizce metin çeviri çalışmaları yapabilirler. Seviye biraz ilerledikten sonra ise, İngilizce metin yazma denemeleri yapabilirsiniz.

 

İngilizce Türkçe metin çeviri


İngilizce Türkçe metin çeviri
, kişinin İngilizce diline daha fazla hakim olmasına çok fayda sağlar. İngilizce -türkçe metin çeviri denemesi yaparken, aranılan kelimeler ve anlatım dili, kişinin hem genel kültürünü geliştirir hem de yeni kelimeler öğrenmesine yardımcı olur.

 

Sitemizin bu bölümünde belli bir seviyeye ulaşmış kişilerin, ingilizce konuşma becerilerine akıcılık getirme konusunda çok yararlı olan çeşitli ingilizce-türkçe  metin çalışmaları yer almaktadır. 

 

Sitemizde yer alan ingilizce metinler çeşitli bilimsel makale veya aktüel konulardan seçilmiştir. İngilizce metin okuma ve çiviri yapma, hem ingilizcenize akıcılık kazandırır, hem de ingilizce konuşma kalıplarının belleğinize yerleşmesini sağlar.
 

Sayfamızda incelemekte olduğunuz İngilizce metin ile ilgili özet bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

Aşağıda ilk konumuz olan Serap nedir? adlı bir ingilizce-türkçe metin çeviri çalışması ile başlayalım.

 

Serap nedir? | What is a mirage?

 

Hiç sıcak bir havada düz bir yol boyunca baktınız ve var olmayan bir su birikintisi gördünüz mü? Bu bir seraptır. Bu soğuk hava tabakasının altında bulunan, sıcak hava tabakası nedeniyle meydana gelir. Soğuk hava, sıcak havadan, daha kalındır. Bu hava tabakaları içinden geçen ışığın kırılmasına neden olur. Bu kırılma, su hayalini verir, ya da manzaranın bir görüntüsünü kilometrelerce uzağa gönderir.
Seraplar, çoğunlukla çöllerde meydana gelir. Aslında kumdan başka hiç birşey bulunmayan yerlerde göller görünür. Ve bazen palmiyelerin ve kasabaların hayali görünür ve susamış gezginle alay eder. Havada yüzen hayalet gemiler göründüğünde, aynı şey denizde olur.
Bir serabı, gerçek bir şeyden ayırmak kolaydır, çünkü içindeki cisimlerin, hepsi başaşağıdır. Bu, güneş ışınlarının kırılması nedeniyledir.
 

 

Have you ever looked along a smooth road in hot weather and seen what appears to be a stretch of water where none exists? This is a mirage. It is caused by the air being heated in such a way that hot layers of air lie under cold layers. The cold air is thicker than the hot air and this causes light passing trough the layers to be bent. This bending gives the illusion of water, or even sends a picture of the scene many miles away.
Mirages often occur in the desert. Lakes are seen where there is really nothing but sand. And sometimes images of towns and palm trees appear and taunt the thirsty traveller. The same thing happens at sea, when ghostly ships are seen floating in the sky.
It is easy to tell a mirage from the real thing, however, because the objects in it are all upside down. This is caused by the way the rays of light are bent.

 

 

Buz sizi nasıl yakar? | How can ice burn you?


Sıcak bir şeye, örneğin bir maşaya, dokunduğunuz zaman duyduğunuz yanma duygusunun nedeni, ısının parmaklarınızdaki sinir uçlarına yapmış olduğu etkidir. Bu sinir uçları beyne, bir süngü dürtmesi biçiminde bir mesaj göndererek, parmaklara tehlikeli birşey olduğunu bildirir. Beyin parmaklara, maşayı bırakmasını söyleyen bir mesajı gönderir.
Aynı şekilde bir buz kalıbını tutarak, bir yanma hissi duyabilirsiniz. Sıcak bir şeyin verdiği kadar şiddetli değil, fakat çok benzer bir duygudur ve vücut ısısının ansızın sinir uçlarından çekilmesinden kaynaklanmaktadır. Yanma hissi kolay kolay gitmez, çünkü duyarlı sinir uçları ani ısı değişikliğinden zarar görmüşlerdir. 

 

The burning sensation you get when you touch something hot, say a hot poker, is caused by the effect of the heat on the nerve-endings in your fingers. These nerve endings flash a message to the brain, in the form of a stab of pain, that says something dangerous is happening to the fingers. The brain flashes a message back to tell the fingers to drop the poker.
In the same way you can get a burning sensation by holding your hand against a block of ice. It is not so severe as the pain caused by something hot, but is very similar in feeling, and is caused by the body’s heat being suddenly taken away from the nerve-endings. The burning feeling lingers on in both cases because the sensitive nerve-endings have been damaged by the sudden change in temperature.

 

 

İngilizce metin bölümünün konu listesi
 

Güneş besinlerimizi nasıl etkiler?

 

Kışın nereye giderler?

 

Besinlerimiz ne rol oynar?

 

Tek yönlü yol

 

Fosiller nelerdir?

 

Bir insan nasıl konuşur?

 

Üç adam ve bir tren
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti