İngilizce mevsimler

Seasons 

 

İngilizce mevsimler | seasons | spring - ilkbahar | summer - yaz | autumn - sonbahar | winter - kış

 

İngilizce kelimeler bölümümüzün bu sayfasında ingilizce mevsimler konusunu öğrenebilirsiniz. Aşağıda tüm ingilizce mevsimler, yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı ile birlikte gösterilmektedir.

 

 İngilizce mevsimler tablosu | yazılışı | okunuşu | Türkçe anlamı

 

Spring

spring

İlkbahar

Summer

samır

Yaz

Autumn

o:tım

Sonbahar

Winter

vintır

Kış


 

İngilizce mevsimler ile ilgili örnek cümleler

 

İngilizce mevsimler konusunda örnek cümleler yapalım.

 

Farmers sow seeds in the spring. 
Çiftçiler ilkbaharda tohumları eker.

 

I will have a holiday in the Summer.  
Benim, yazın bir tatilim olacak.

 

I saw her first time, a warm rainy autumn day. 
Onu ilk defa, yağmurlu ılık bir sonbahar günü gördüm. 

 

This winter is the hottest winter’s of the last ten years. 
Bu kış, son on yılın en sıcak kışı. 

 

Aşağıda ingilizce mevsimler ile ilgili birer metin verilmektedir. 

Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce mevsimler ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 

Spring | İlkbahar

It is the beginning of spring. The weather is getting warmer. The sun is shining. There are only a few clouds in the sky. The birds are building their nests, and the young leaves are beginning to appear on the branches. The little lambs are lying near their mothers in the fields.

 

 

İlk baharın başlangıcı. Hava ısınıyor. Güneş parlıyor. Gökte yalnız birkaç bulut var. Kuşlar yuvalarını yapıyorlar ve filizler dallar üzerinde görünmeye başlıyor. Küçük kuzular çayırda annelerinin yanında yatıyorlar.

 

Summer | Yaz

Summer has come. It is a very hot day. There is not a cloud in the sky. People are sun bathing on the beach. They are already getting sunburnt. The children have been playing and they are thirsty. They are buying cool drinks and ice – cream.

 

Yaz geldi. Çok sıcak bir gün. Gökte bir tek bulut yok. İnsanlar plajda güneş banyosu yapıyorlar. Onlar zaten güneşten yanmışlar. Çocuklar oynamaktalar ve susamışlar. Soğuk içecekler ve dondurma alıyorlar.

 

Autumn | Sonbahar

It is a wet day in autumn. It has been raining all morning. It is windy, and the sky is grey and cloudy. Everyone is either wearing a raincoat or carrying an umbrella. The roads and the pavements are dirty. But of course, it could be worse. It is not foggy today and fog is often worse than rain.

 

Sonbaharda ıslak bir gün. Sabah boyunca yağmur yağmakta. Hava rüzgarlı, gök gri ve bulutlu. Herkes ya yağmurluk giyiyor ya da şemsiye taşıyor. Yollar ve kaldırımlar kirli. Fakat, kuşkusuz daha kötü olabilirdi. Bugün hava sisli değil ve genellikle sis yağmurdan daha kötüdür.

  

Winter | Kış

Winter has come. The weather is very cold. The ground is covered with snow and the lake is frozen. Some children are slidng on the ice near the edge of the lake. They must be careful, because the ice in the middle is thin, and it may break. A few boys are throwing snowballs at one another.

 

Kış geldi. Hava çok soğuk. Yer karla kaplı ve göl donuktur. Bazı çocuklar gölün kenarındaki buzun üzerinde kayıyorlar. Onlar dikkatli olmalılar, çünkü ortadaki buz incedir ve kırılabilir. Birkaç çocuk birbirlerine kar topu atıyorlar.

 

Diğer  ingilizce kelimeler  grupları için başa dönebilirsiniz.İngilizce kelimeler bölümümüzün konu başlıkları
 

 

Günler

 

Aylar

 

Yönler

 

Mevsimler

 

Şekiller

 

Renkler

 

Zaman isimleri

 

Burçlar

 

Meyveler

 

Aile tanıtma

 

Hayvan isimleri


 

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti