İngilizce saatler

What time is it? | Saat kaç?

 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Bu sayfamızda ingilizce saatler konusunu öğreneceğiz.
 

Aşağıda, İngilizce'de saatin nasıl sorulduğunu ve nasıl cevap verildiğini görmektesiniz.


What time is it?
Saat kaç?It’s one o’clock.
Saat bir.

 

It’s five o’clock.
Saat beş.  


Saat başları bu şekilde söylenir. 
 


Bire beş var demek istenirse; 
 


Five to one denir.It’s five to one.
Saat bire beş var.  


It’s ten to four.
Saat dörde on var.


It’s five to six.
Saat altıya beş var.  


It’s twenty-five to three.
Saat üçe yirmibeş var.  


It’s ten to nine.
Saat dokuza on var. 


Biri beş geçiyor demek istenirse
Five past one denir.  


It’s five past one.
Saat biri beş geçiyor.


It’s ten past three.
Saat üçü on geçiyor.


It’s twenty past five.
Saat beşi yirmi geçiyor.


It’s ten past four.
Saat dördü on geçiyor.


It’s twenty past two.
Saat ikiyi yirmi geçiyor.


Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de onbeş dakika yerine çeyrek kelimesini kullanılır.


It’s quarter past one.
Saat biri çeyrek geçiyor.


Ayrıca saati söylerken Türkçe’de olduğu gibi, 1.15 (bir onbeş) 2.30 (iki otuz) denilebilir.


It’s one-fifteen.
Saat bir onbeş.


It’s two-thirty.
Saat iki otuz.


Genellikle tren, vapur veya uçakların kalkış ve varış saatlerini söylerken bu şekil kullanılır.


I come on the nine-thirty train every morning.
Ben her sabah 9.30 treni ile gelirim.


It gets to İstanbul at ten-thirty.
O, İstanbul’a 10.30’da varır.

 

İngilizce’de öğleden önceki ve öğleden sonraki saatleri birbirinden ayırmak için şöyle bir kural vardır. Öğleden önceki saatleri söylemek için saatten sonra A.M harfleri getirilir.


8.15 am sabah 8.15 anlamına gelir.

Öğleden sonraki saatleri söylemek için de, saatten sonra P.M harfleri getirilir.

8.15 pm akşam 8.15 anlamına gelir.Saatin geri kaldığını söylemek için
slow (yavaş) kelimesini kullanılır.

 

My watch is five minutes slow.
Benim saatim beş dakika geri.

ingilizce eğitim setleri
Your watch is ten minutes slow.
Senin saatin on dakika geri.


 


Saatin ileri gittiğini söylemek için de fast (hızlı) kelimesi kullanılır. 


My watch is two minutes fast.
Benim saatim iki dakika ileri.


His watch is three minutes fast.
Onun saati üç dakika ileri.

 

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz  saatler  ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

İngilizce gramer konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.

 


İngilizce gramer bölümünün konu listesi
 

Basit isim cümleleri

İşaret zamirleri

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri

The, a, an

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

Yer bildiren zarflar

Emir cümleleri

Irregular verbs | Düzensiz fiiller

Can

Must

May

Sıfatlar

İsimler

Could

Would

Should

Might

Since

For

Just

Already

Yet

Never

Ever

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Simple past tense ve present perfect tense karşılaştırması

Fiilimsiler

Mastarlar

It zamirinin diğer kullanılışları

Edatlar

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Conditional sentences

Who | relative pronouns

Saat söylemek

Which | relative pronouns

Whose | relative pronouns

That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | ingilizce dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Adverbs | ingilizce zarflara belirteç toplu bakış

Direct indirect imperatives | ingilizce dolaysız-dolaylı emir cümleleri

Tag questions

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti