İngilizce saatler

What time is it? | Saat kaç?

 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında İngilizce saatler  konusunu göreceğiz.
 

Aşağıda, İngilizce'de saatin nasıl sorulduğunu ve nasıl cevap verildiğini görmektesiniz.

 

İngilizce saat nasıl söylenir?


What time is it?
Saat kaç?It’s one o’clock.
Saat bir.

 

It’s five o’clock.
Saat beş.  


Saat başları bu şekilde söylenir. 
 


Bire beş var demek istenirse; 
 


Five to one denir.It’s five to one.
Saat bire beş var.  


It’s ten to four.
Saat dörde on var.


It’s five to six.
Saat altıya beş var.  


It’s twenty-five to three.
Saat üçe yirmibeş var.  


It’s ten to nine.
Saat dokuza on var. 


Biri beş geçiyor demek istenirse
Five past one denir.  


It’s five past one.
Saat biri beş geçiyor.


It’s ten past three.
Saat üçü on geçiyor.


It’s twenty past five.
Saat beşi yirmi geçiyor.


It’s ten past four.
Saat dördü on geçiyor.


It’s twenty past two.
Saat ikiyi yirmi geçiyor.


Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de onbeş dakika yerine çeyrek kelimesini kullanılır.


It’s quarter past one.
Saat biri çeyrek geçiyor.


Ayrıca İngilizce saatler konusunda, saati söylerken Türkçe’de olduğu gibi, 1.15 (bir onbeş) 2.30 (iki otuz) denilebilir.


It’s one-fifteen.
Saat bir onbeş.


It’s two-thirty.
Saat iki otuz.


Genellikle tren, gemi veya uçakların kalkış ve varış saatlerini söylerken bu şekil kullanılır.


I come on the nine-thirty train every morning.
Ben her sabah 9.30 treni ile gelirim.


It gets to İstanbul at ten-thirty.
O, İstanbul’a 10.30’da varır.

 

İngilizce saatler tavsiye edinizİngilizce’de öğleden önceki ve öğleden sonraki saatleri birbirinden ayırmak için şöyle bir kural vardır. Öğleden önceki saatleri söylemek için saatten sonra A.M harfleri getirilir.


8.15 am sabah 8.15 anlamına gelir.

Öğleden sonraki saatleri söylemek için de, saatten sonra P.M harfleri getirilir.

8.15 pm akşam 8.15 anlamına gelir.Saatin geri kaldığını söylemek için
slow (yavaş) kelimesini kullanılır.

 

My watch is five minutes slow.
Benim saatim beş dakika geri.

ingilizce eğitim seti 
Your watch is ten minutes slow.
Senin saatin on dakika geri.


 


Saatin ileri gittiğini söylemek için de fast (hızlı) kelimesi kullanılır. 


My watch is two minutes fast.
Benim saatim iki dakika ileri.


His watch is three minutes fast.
Onun saati üç dakika ileri.

 

Saati söyleme konusunda ilave bilgiler almak için, İngilizce cümleler bölümümüzdeki İngilizce saati söyleme sayfasını tıklayabilirsiniz.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz  saatler  ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 

 

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.


 

Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz. 


 

Diğer İngilizce gramer konularının listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti