İngilizce pekiştirme soruları | Tag questions

 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında İngilizce pekiştirme soruları tag questions konusunu göreceğiz.

Türkçe’de olumlu veya olumsuz bir cümlenin sonunda bazen bilinen bir gerçeği karşıdakine tekrar ettirmek için değil mi? diye sorulur.

 

Yarın geleceksin, değil mi?
ya da,
Yarın gelmeyeceksin, değil mi?

 

İngilizce’de cümle sonuna eklenen bu kısa sorulara Tag questions, pekiştirme soruları adı verilir. Fakat Türkçe’de bunlar olumlu veya olumsuz bütün şahıslarda her zaman değil mi? olduğu halde İngilizce’de cümlenin olumlu veya olumsuz oluşuna, zamanına ve şahıslara göre değişir.

 

1) Olumlu cümlede ek soru olumsuz, olumsuz cümlede ek soru olumludur.

 

You go to school, don’t you?
Siz okula gidiyorsunuz, değil mi?

 

You don’t go to school, do you?
Siz okula gitmiyorsunuz, öyle mi?

 

2) Cümlede yardımcı fiil varsa o kullanılır.

 

He has gone, hasn’t he?
O gitti, değil mi?

 

He hasn’t gone, has he?
O gitmedi, öyle mi?

 

3) Cümlenin zamanı (tense’i) ne ise, ek soru da o zamanda olur.

 

He went yesterday, didn’t he?
O dün gitti, değil mi?

 

He didn’t go yesterday, did he?
O dün gitmedi, öyle mi?

 

Ali is a good boy, isn’t he?
Ali iyi bir çocuktur, değil mi?

 

You weren’t in istanbul, were you?
İstanbul’da değildin, öyle mi?
 

 

İngilizce pekiştirme soruları | Tag questions tavsiye edinizAli left for Ankara last night, didn’t he?
Ali dün Ankara’ya gitmek üzere ayrıldı, değil mi?

 

Your father is an engineer, isn’t he?
Babanız bir mühendistir, değil mi?

 

You haven’t had your dinner yet, have you?
Yemeğinizi henüz yemediniz, öyle mi?

 

You don’t know to swim, do you?
Siz yüzme bilmiyorsunuz, öyle mi?

 

ingilizce eğitim seti  He is a painter, isn’t he?
O, bir ressam, değil mi?

 

She is a beautiful girl, isn’t she?
O güzel bir kız, değil mi?

 

You saw Ayşe yesterday, didn’t you?
Siz dün Ayşe’yi gördünüz, değil mi?

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz  pekiştirme soruları  ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.

 

Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz.  


 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti