İngilizce olumsuz cümlelere toplu bakış

Negative sentences

 


İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında İngilizce olumsuz cümlelere toplu bakış  konusunu göreceğiz.

 

İngilizce'de Negative Sentences (olumsuz cümleler) iki şekilde oluşurlar.

  • Şekil bakımından  

  • Anlam bakımından  

Şekil bakımından olumsuzluk, yardımcı fiilden sonra not kelimesinin getirilmesi ile oluşan olumsuzluktur.   

 

I can write.
Ben yazabilirim. 

 

I can not write.
Ben yazamam 

 

I am writing
Ben yazıyorum.


I am not writing.
Ben yazmıyorum.


Anlam bakımından olumsuzluklar ise, bazı kelimelerin no ile gizli açıkça birleşmesinden meydana gelen kelimelerin, şekil bakımından olumlu olan bir cümleye, olumsuz anlam verilmesi ile oluşmaktadır. 


I went nowhere.
Hiçbiryere gittim. (Yani hiçbir yere gitmedim.) 


I will drink nothing.
Hiçbir şey içeceğim. (Yani hiçbir şey içmeyeceğim.) 

 

Bu cümleler şekil bakımından olumludur. Fakat anlam bakımından olumsuzdur.

No ile açıkça birleşmiş kelimeler şunlardır.

nothing     (no thing)
nowhere  (no where)
nobody      (no body)


No ile gizli birleşmiş kelimeler ise şunlardır. 

 

never
neither
nor

none

No ve Not kelimelerinin bazı özelliklerini inceliyelim.

No hem zarf hem de sıfat olarak kullanılır.  

  • Soru cümlelerine olumsuz cevap verirken, cümlenin başında zarf olarak kullanılır.  


Do you drink coffee every morning?
Her sabah kahve içer misiniz?


sorusuna kısaca
no diye cevap veririz. Veya


No, I don’t drink diye devam edilir. Burada No, devam edecek cümlenin habercisidir. Yani fiili etkilemektedir. Onun için Adverb yani zarftır. 


Dikkat: Bu durumda No, daima bir virgül ile ayrılır. Olumlu cevapta Yes, de aynı şekilde virgülle ayrılır.


Are you a painter?
Siz bir ressam mısınız?


No, I am not a painter.
Hayır, ben bir ressam değilim. 
 

  • Sıfat olarak No, bir ismin başına gelir. Ve cümleyi anlam bakımından olumsuz yapar.  


We have no pencil.
Bizim kalemimiz yok.


No ismi nitelendirdiği için burada sıfattır. 

 

Bu cümlede no pencil, aynı five pencils gibi bir sıfat tamlamasıdır. 

 

They have no money.
Onların parası yok. 

 

He has no cap on his head.
Onun başında şapka yok.

 

No ismin önünde bulunan sıfattan evvel de kullanılır. Yani bir sıfat tamlamasından önce de kullanılabilir. 

 

She has no red apple.
Onun kırmızı elması yok. 

 

Bunlar gibi no ile bağlanmış bütün kelimeler içinde bulundukları olumlu cümlelere olumsuzluk anlamı verirler. 

 

I have none.
Bende hiç biri var. (Bende hiç biri yok.)

 

We went nowhere.
Biz hiç bir yere gittik. Yani (Biz hiç bir yere gitmedik.)

 

Cümlelerde de görüldüğü gibi cümleler olumlu kurulmuştur, fakat ifade ettikleri anlam olumsuzdur.

 

I saw nobody yesterday.
Dün hiç kimseyi gördüm. yani (Hiç kimseyi görmedim.)


I bought nothing.
Hiç birşey satın aldım. yani (Hiç birşey almadım.) 
  


Fakat no kelimesi miktar belirten bir sıfat olduğu için hiçbir zaman any, much, many, enough gibi sıfatlardan önce kullanılmaz. Çünki bu sıfatlar da miktar belirten sıfatlardır ve aynı amaçlı sıfatlardan iki tanesinin arka arkaya kullanılması gereksizdir.


No nun tam karşılığı zarf olarak hayır sıfat olarak da hiçdir. Hiç kelimesi de miktar belirttiğinden hiçbir manasına gelen ve yine miktar bildiren any ile kullanılması yanlıştır. 

 

Is there anything in this room?
Bu odada herhangi birşey var mı? 

 

Burada dikkat edilecek nokta anything ve nothing in tekil olduğu ve daima tekil fiil yani is alacağıdır. 

 

Is there anything on the table?
Masada
herhangi birşey var mıdır? 

 

Do you have anything in your hand?
Elinizde herhangi birşey var mıdır? 

 

I have some pencils in my hand.
Elimde bazı kalemler var.


I have a lot of paper in my hand.
Elimde birçok kağıtlar var. 
 


Not olumlu cümleyi olumsuz yapmak için kullanılır. 

 

I do not drink red wine.
Ben kırmızı şarap içmem.


Not aynı zamanda değil anlamına da gelir. 

 

I am not hungry.                Not always.                               Not yet.
Ben aç değilim.                 Her zaman değil.                       Henüz değil.

 

İngilizce cümleler:

 

1- Olumlu cümlede olumlu anlam

Some, something, someone, somebody, somewhere

 

2- Olumlu cümlede olumsuz anlam

None, nothing, no one, nobody, nowhere

 

3- Olumsuz cümlede olumsuz anlam

Any, anything, anyone, anybody, anywhere

 

 

Birinci gruba örnek: 

 

I have some money.
Benim biraz param var. 

 

I have some friends.
Benim birkaç arkadaşım va
r.

 

İkinci gruba örnek:

 

I have no money.
Benim hiç param yok. 

 

İngilizce olumsuz cümlelere toplu bakış tavsiye edinizThere is nobody here.
Burada hiç kimse yok. 

 

Üçüncü gruba örnek:

 

I don’t have any money.
Benim hiç param yok. 

 

He does not have any friend.
Onun hiç arkadaşı yok. 

 

ingilizce eğitim seti  They have something in their pocket.
Onların cebinde bazı şeyler var. 

 

Somebody can go to Ankara .
Herhangi bir kimse Ankara’ya gidebilir.


Nobody can go to Ankara .
Hiç kimse Ankara’ya gidemez. 
 


Will you go anywhere tomorrow?
Yarın herhangi bir yere gidecek misiniz?


Yes, I will go somewhere tomorrow.
Evet, yarın bir yere gideceğim.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz  olumsuz cümlelere toplu bakış ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.


Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz. 

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti