İngilizce fiilimsiler

Gerund participle

 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında  İngilizce fiilimsiler gerund  konusunu göreceğiz.


İngilizcede bazen fiiller, cümle içinde fiil olarak değil de, isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılıyorlar. Örneğin, yazma, yazış, gelen, gelerek gibi sözcükler bunlara
ingilizce fiilimsiler, gerund adı verilir. Gerund 'lar türkçe dil bilgisinde fiilimsiler olarak tanınır.

İngilizcede de fiillerin
-ing takısı almış halleri bu işi görürler. Bir fiilin sonuna -ing takısı getirerek, yazılışı ve okunuşu aynı fakat anlamları farklı üç kelime elde edilir.  

 

1- writing: yazma, yazış (isim olarak kullanılır.)  

2- writing: yazan (sıfat olarak kullanılır.)  

3- writing: yazarak (zarf olarak kullanılır.)  

 

 

1-Bunlardan birincisi isim olarak kullanılır. Bunlara isim fiil the gerund adı verilir.  

 

 

My hat is better than your hat.
Benim şapkam, senin şapkandan iyidir.

 

Cümlesinde hat (şapka) kelimesi bir isimdir. Onu kaldırıp yerine writing kelimesini kullanıldığında;  

 

My writing is better than your writing.
Benim yazım, senin yazından iyidir.

 

Ali is good at writing letters.
Ali mektup yazmakta iyidir.

 

Are you interested in singing songs?
Şarkı söylemekle ilgilenir misiniz?  

 

Fat people prefer sitting to running.
Şişman insanlar oturmayı koşmaya tercih ederler. 
 

 

2-İkincisi sıfat olarak kullanılır ve sıfat fiil the participle adını alır. 

İngilizce fiilimsiler  | Gerund tavsiye ediniz 

sleeping beauty uyuyan güzel


running water akarsu


rolling stone yuvarlanan taş   

 

A barking dog never bites.
Havlayan köpek asla ısırmaz.  

 

A rolling stone gathers no moss.
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

 

3-Üçüncüsü ise zarf olarak kullanılır. 

 

She missed the bus by walking slowly.
O, yavaş yürüyerek otobüsü kaçırdı.  
 

 

He wasted all his time by sleeping under the tree.
O, bütün vaktini ağaç altında uyuyarak ziyan etti.
 

 

İngilizce eğitim seti

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz  fiilimsiler  ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.


Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz. 

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti