İngilizce emir cümleleri | Imperatives

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık


İngilizce gramer
bölümümüzün bu sayfasında  İngilizce emir cümleleri imperatives konusunu göreceğiz.

 

Imperatives ingilizce emir cümleleri isminden de anlaşıldığı gibi, bir işin yapılmasını, ya da yapılmamasını emreden cümlelerdir.
 

Emir cümleleri diğer cümlelere nazaran ayrı bir özellik taşır. 

 

Özne

Fiil

Tümleç

 You

 go

 to the door.

 

Sen kapıya gidersin. 

Buradaki özneyi kaldırırsak cümle kendiliğinden emir olur. 

 

Go to the door.
Kapıya git. 

 

İngilizce emir cümleleri ile örnekler

 

Open the door.
Kapıyı aç. 

 

Close the door.
Kapıyı kapat. 

 

Take this book, please.
Lütfen bu kitabı alınız. 

 

Put it on the table.
Onu masaya koy. 

 

Read this page again.
Bu sayfayı tekrar oku. 

 

Send me a post-card.
Bana bir kart gönder. 

 

Keep quiet please.
Sessiz durun lütfen. 

 

Emir cümlelerinin olumsuz şekilleri

 

Öznesi ikinci şahıs olan, geniş zamanlı bir cümle düşünün ve özne yerindeki you zamirini kaldırınız.

 

Özne

Fiil

Tümleç

 You

 do not go

 to the door.

 

Kapıya gitmezsin.  

 

Do not go to the door. (Don’t go to the door.)
Kapıya gitme. 

 

Don’t speak loudly.
Yüksek sesle konuşma. 

 

Don’t drive fast.
Hızlı araba sürme. 

 

Open your book.
Kitabını aç. 

 

Don’t laugh at him.
Ona gülme. 

 

Don’t open the window now.
Şimdi pencereyi açma. 

 

Come here.
Buraya gel. 

 

Go there.
Oraya git. 

 

Sit down please.
Oturunuz lütfen. 

 

Study English everyday.
Hergün İngilizce çalış. 

 

Send us your homework everyweek.
Bize her hafta ödevlerini gönder. 

 

Write a letter to your grandmother.
Büyükannene bir mektup yaz. 

 

Don’t eat a lot of sugar.
Çok şeker yeme. 

 

Stand up, please.
Lütfen ayağa kalkınız.  

İngilizce emir cümleleri | Imperatives tavsiye edin

 

Give him some paper.
Ona biraz kağıt veriniz. 

 

Drink milk every morning.
Her sabah süt iç. 

 

Leave me alone.
Beni yalnız bırak. 

 

Stop smoking.
Sigarayı bırak. 

 ingilizce eğitim seti

Be careful the road is very slippery.
Dikkatli ol, yol çok kaygan.  


Listen to me, it’s very important.
Beni dinleyiniz, bu çok önemlidir. 

Watch out, there is a car coming.
Dikkat et, bir araba geliyor.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz  emir cümleleri ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.

 

Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz. 


İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti