Direct indirect questions | ingilizce dolaysız-dolaylı soru cümleleri

 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

Önceki bölüm
 

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında direct indirect questions ingilizce dolaysız, dolaylı soru cümleleri konusunu göreceğiz.
 

Direct indirect questions dolaysız dolaylı soru cümleleri yapıları bakımından ikiye ayrılırlar.

1) Soru zarfları ile başlayan soru cümleleri. When, where, what, why, how gibi.

How are you?
Nasılsınız?

When will you go to Ankara?
Ankara’ya ne zaman gideceksiniz?

Where did he go last week?
Geçen hafta o, nereye gitti?

2) Yardımcı fiil ile başlayan soru cümleleri. do, did, have gibi.

Do you like flowers?
Çiçekleri sever misiniz?

Did he go to school yesterday?
O, dün okula gitti mi?

Have you ever been to Paris?
Hiç Paris’te bulundunuz mu?

1) Soru zarfları ile başlayan direct soru cümlelerini indirect şekle çevrilmesi:

A) Ana cümledeki say fiili ask fiiline dönüşür.

B) Ana cümle ile yan cümle arasına soru zarfı yerleştirilir.

C) Yan cümle soru cümlesi olarak kalmaz, düz cümle haline dönüşür, bir derece past laşır ve şahıs zamirleri soruyu soranın bahsettiği şahsa göre
değişikliğe uğrar.

Bir örnek yapalım

Ali said to me where do you work?        direct cümle
Ali bana nerede çalışıyorsun?           dedi.

A) Say fiili ask fiiline dönüşür.

Ali asked me _____________

B) Ana cümle ile yan cümle arasına soru zarfı yerleştirilir.

Ali asked me where ________

C) Yan cümlede düz cümle haline dönüşür ve bir derece pastlaşır. ikinci şahıs zamiri olan you birinci şahıs zamiri olan I a dönüşür. Çünkü Ali soruyu bana sormuştur.

Ali asked me where I worked.           indirect cümle
Ali bana nerede çalıştığımı sordu.

Şimdi birkaç örnek daha yapalım

Ayşe said to her why are you crying?        direct cümle
Ayşe ona niçin ağlıyorsun?        dedi.
 

Ayşe asked her why she was crying.            indirect cümle
Ayşe ona niçin ağladığını sordu.


Ahmet said to me where does Ayşe live?        direct cümle
Ahmet bana Ayşe nerede oturur?          dedi.


Ali asked me where Ayşe lived.           indirect cümle
Ali bana Ayşe’nin nerede oturduğunu sordu.

 

Ali said to Ayşe what did you do in Ankara last week?        direct cümle
Ali Ayşe’ye geçen hafta Ankara’da ne yaptın?         dedi. 

Ali asked Ayşe what she had done in Ankara the week before.  indirect cümle
Ali Ayşe’ye bir hafta önce Ankara’da ne yaptığını sordu.

2) Yardımcı fiil ile başlayan direct soru cümleleri ni de indirect şekle çevirirken yapacağımız işlemler şunlardır.

A) Ana cümledeki say fiili ask fiiline dönüşür. 

B) Ana cümle ile yan cümle arasına if bağlacı yerleştirilir.

C) Soru cümlesi düz cümle haline dönüşür, bir derece past laşır, şahıs zamirleri ve iyelik sıfatları soruyu soranın bahsettiği şahsa göre değişikliğe uğrar.


Şimdi bir örnek yapalım

My father said to me do you clean your room?       direct cümle
Babam bana Odanı temizler misin?         dedi.

A) Ana cümledeki say fiili ask fiiline dönüşür.

My father asked me __________________

B) Ana cümle ile yan cümle arasına if bağlacı yerleştirilir.

My father asked me if _________________
 

C) Soru cümlesi düz cümle haline dönüşür ve bir derece past ’laşır. ikinci şahıs zamiri olan you, birinci şahıs zamiri olan l a dönüşür. Çünkü babam
soruyu bana sormuştur.
Your iyelik sıfatı da my olarak değişir. 
 

My father asked me if I clean my room.      indirect cümle
Babam bana odamı temizlememi söyledi.

 

Direct indirect imperatives dolaysız dolaylı emir cümleleri için  tıklayabilirsiniz.

 

İngilizce eğitim seti


Sitemizde incelemekte olduğunuz  dolaysız-dolaylı soru cümleleri  ile ilgili bilgiler
  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.


Direct indirect questions | ingilizce dolaysız-dolaylı soru cümleleri tavsiye ediniz


 

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.

 

Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz.  


 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti