A, an, the kullanımı

İngilizce belirlilik ve belirsizlik tanıtıcıları


İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında İngilizce a, an, the kullanımı  konusunu göreceğiz.


İngilizce belirlilik ve belirsizlik takıları, a, an, the kullanımı konusu çok önemlidir. Türkçede tam karşılığı olmayan bir konudur. Kullanıldığı yerleri anlayarak öğrenmek gereklidir. Aşağıda bu konunun açıklamasını görmektesiniz.

The İngilizcede definite article belirlilik tanıtıcısıdır. Belirlilik ifade eder. Daha önce bahsedilmiş bir şeyden bahsederken kullanılır. Yani bir kelimenin başına the tanıtıcısı gelmesi için, o kelimenin, söyleyen ve dinleyen tarafından bilinen birşey olması gerekir.


Örneğin,

Where is the book?
Kitap nerededir? 

 

Diye sorulduğu zaman soranın ve dinleyenin bildiği bir kitap vardır. 

 

The book is on the table.
Kitap masanın üzerindedir. 

 

Şeklinde bir cevap verilirse bilinen bir kitaptan bahsedildiği anlaşılır. 

 

The genelde özel isimden önce kullanılmaz. Ama tamlama durumundaki özel isimlerden önce kullanılır. Örneğin: The United States of America Amerika Birleşik Devletleri, The Pasific Ocean Pasifik Okyanusu …gibi. 

 

NOT: Türkçe’de bu tanıtıcının karşılığı olan herhangi bir kelime yoktur. 

 

A, indefinite article (belirsizlik tanıcısı)’dır. a book dediğimiz zaman bir kitap anlamına gelir. Fakat sayı bildiren bir değil, herhangi bir kitap demektir. 

 

Örneğin, 

 

There is a book on the table.
Masanın üzerinde bir kitap vardır. 

 

Masanın üzerinde herhangi bir kitap var demektir. Yani daha önce bahsedilen the tanıtıcısının tam tersi olarak, bildiğimiz bir kitaptan değil de, herhangi bir kitaptan bahsedildiğinde bu tanıtıcı kullanılır.

 

There is a rose in the garden.
Bahçede bir gül vardır. 

 

A, an, the kullanımı tavsiye edin

 

Diye bir cümle kurulduğu zaman, bahçede herhangi bir gül olduğu söylenmektedir. Ondan sonra bu gülün beyaz olduğu söylemek istenirse, 


The rose is white.
Gül beyazdır. 


Çünkü daha önce bahsedilen bir gül anlatılıyor. Bu tanıtıcının bir özelliği de şudur. Sesli harfle başlayan kelimelerin başına geldiği zaman a, an şeklini alır. 

 

Örneğin: an apple (bir elma), an elephant (bir fil).
 

İngilizce eğitim seti

Sitemizde incelemekte olduğunuz  A, an, the kullanımı  ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.

 

Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz. 

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti