İngilizce gramer

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

English Grammer

ingilizce gramer | english grammer

 

Sitemizin ingilizce gramer bölümü, hem ücretsiz bir ingilizce gramer dersleri sunmak, hem de Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın  ingilizce eğitim seti  içeriğinin kolay ve pratik öğretim metodu hakkında bir fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca ingilizce çalışmakta olan kişiler için, kısa ve özet bir ingilizce grameri çalışması oluşturulmaktadır.

 

Kolay ingilizce gramer anlatımı

 

İngilizce gramer konuları, sitemizde özetlenerek , kolay anlatım yapılmaya çalışılmaktadır. İngilizce gramer konu anlatımı tüm konular da yer almaktadır. Özellikle tensler, zamanlar da örnekler, örnek cümleler ve gramer soruları örnekleri verilmektedir.  

 

İngilizce eğitim setlerimizin içeriğindeki kolay ve pratik konu anlatımlı açıklamalardan yararlanılarak oluşturulan bu özet ingilizce gramer bilgileri ile, ingilizce öğrenmenin oldukça kolaylaştığını fark edeceksiniz. 

 

 

İngilizce gramer konu anlatımı

 

İngilizce gramer konu anlatımları sayfamızdaki gramer konuları, tensler ve zamanlar, basit ingilizce gramer notları ile başlayarak, ileri seviyedeki konulara kadar belirli bir sıra takip ederek verilmektedir.  

 

 

İngilizce gramer konuları bölümünden nasıl yararlanmalıyım? 


Siz de arzu ederseniz, bu sırayı takip ederek ingilizce gramer çalışma uğraşına başlayabilirsiniz. Veya arzu ederseniz aradığınız ve öğrenmeyi özellikle istediğiniz bir konuyu, aşağıdaki ingilizce gramer konuları listesinden seçerek çalışabilirsiniz.

 

İngilizce gramer bölümünün konu listesi 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri


 

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti