Limasollunaci facebook sayfası Limasollunaci twitter sayfası Limasollunaci facebook sayfası 

İngilizce alfabe

Alphabet of English

 

Bu sayfamızda İngilizce alfabe (alphabet of English) içinde bulunan tüm harfleri görebilirsiniz.  

 

İngilizce alfabe 26 harften oluşmaktadır. 5 tanesi sesli 21 tane de sessiz harftir. Türkçe alfabesinden farklı olarak q,w,x harfleri bulunmaktadır.   

 

Aşağıdaki İngilizce alfabe tablosu içinde her harfin yazılışı ve türkçe okunuşu verilmektedir.

 

İngilizce alfabe

Harf Telaffuzu
A ey
B bi
C si
D di
E i
F ef
G ci
H eyç
I ay
J cey
K key
L el
M em
N en
O o:
P pi
Q ku
R ar
S es
T ti
U yu
V vi
W dabılyu
X eks
Y vay
Z zet

 


 

 

İngilizce fonetik kuralları

Phonetics of English

 

İngilizce alfabe ve fonetik kuralları  üzerinde çalışırken görülmektedir ki ingilizcede harflerin okunuşu, Türkçemizdeki gibi kesin kurallara bağlı değildir.
Aynı harf bazı yerlerde değişik ses çıkardığı gibi,aynı ses değişik yerlerde değişik harflerle yazılabilir. Bu nedenle İngilizcede net kurallara bağlı bir imla kılavuzu yoktur. Kelimelerin yazılışlarını zaman içinde öğrenmek gerekmektedir.

Sitemizde incelemekte olduğunuz İngilizce alfabe ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   ingilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 

Bu bölümümüzde İngilizce kelimelerin oluşumundaki bazı farklı özellikleri inceleyelim.
 

İngilizce alfabede E harfi:     

 

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; because (biko:z) çünkü, become (bikam) olmak, liver (livır) karaciğer.

2) Bazen “e” olarak okunur. Örneğin; bed (bed) yatak, get (get) almak, ferry (feri) araba vapuru

3) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; perfume (pörfyum) parfüm, permit (pörmit) müsaade etmek.  

 

 

İngilizce alfabede i harfi:

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; hit (hit) vurmak, bit (bit) parça, fill (fil) doldurmak.

2) Bazen “ay” olarak okunur. Örneğin; bite (bayt) ısırmak, silence (saylıns) sessizlik, fine (fayn) güzel.

 

 

İngilizce alfabede S harfi:

İstisna olarak “ş” olarak okunur. Örneğin; sugar (şugır) şeker, sure (şu:r) şüphesiz.

 

 

İngilizce alfabede U harfi:

1) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; full (ful) dolu, true (tru:) doğru, put (put) koymak.

2) “a” olarak okunur. Örneğin; truck (trak) kamyon, cut (kat) kesmek, puzzle (pazıl) bilmece.

3) Bazen “yu” olarak okunur. Örneğin; use (yu:s) kullanmak, useful (yu:sful) faydalı, cute (kyu:t) şirin.

4) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; fur (för) kürk, curl (körl) kıvrım, curve (körv) bükmek.

 

 

İngilizce alfabede Y harfi:


1) Bazen “y” olarak okunur. Örneğin; yard (yard) avlu, Yellow (yelov) sarı, you (yu:) sen.

2) Bazen “ay” olarak okunur. Örneğin; goodbye (gudbay) hoşçakal, try (tray) denemek.

3) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; city (siti) şehir, nymph (nimf) peri.

 

 

İngilizce alfabede AU harfleri:

1) Bazen “o” olarak okunur. Örneğin; august (o:gust) ağustos, author (o:tır) yazar.

2) Bazen “a” olarak okunur. Örneğin; aunt (a:nt) teyze. 

 

 

İngilizce alfabede CH harfleri:

1) Bazen “ç” olarak okunur. Örneğin; check (çek) kontrol, chin (çin) çene, chief (çi:f) şef.

2) Bazen “k” olarak okunur. Örneğin; chemist (kemist) kimyager, chemical (kemikıl) kimyasal, cholera (kolera) kolera.

 

 

İngilizce alfabede EE harfleri:

“İ” olarak okunur. Örneğin; cheese (çi:z) peynir, sleep (sli:p) uyumak, bee (bi:) arı.

 

 

İngilizce alfabede EA harfleri:

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; leaf (li:f) yaprak, peace (pi:s) barış, tea (ti:) çay.

2) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; pearl (pörl) inci, learn (lörn) öğrenmek.

3) Bazen “e” olarak okunur. Örneğin; weapon (vepın) silah, Weather (vedır) hava.

 

 

İngilizce alfabede OO harfleri:

1) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; book (buk) kitap,look  bakış, too (tu:) çok fazla, good (gud) iyi.

2) Bazen "o" olarak okunur. Örneğin; door (do:r) oda.

 

 

İngilizce alfabede OU harfleri:

1) Bazen “au” olarak okunur. Örneğin; count (kaunt) saymak, hour (aur) saat, house (hauz) ev.

2) Bazen “o” olarak okunur. Örneğin; four (fo:r) dört, court (ko:rt) saha, pour (po:r) dökmek.

3) Bazen “a” olarak okunur. Örneğin; couple (kapıl) çift, double (dabıl) çift, touch (taç) dokunmak.

4) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; soup (su:p) çorba, tour (tu:r) tur, gezi.   

 

 

İngilizce alfabede SH harfleri:

“Ş” olarak okunur. Örneğin; shirt (şört) gömlek, shoe (şu:) ayakkabı, shell (şel) istiridye kabuğu.

 

 

İngilizce alfabede GHT harfleri:

“T” olarak okunur. Örneğin; eight (eyt) sekiz, weight (veyt) ağırlık.

 
 

İngilizce alfabede TCH harfleri:

“Ç” olarak okunur. Match (meç) kibrit, bitch (biç) dişi köpek.  

 

 

NOT: Yukarıdaki İngilizce kelimelerin Türkçe okunuşlarında, bir harfin yanında iki nokta (:) işareti görürseniz, o harf uzun olarak okunacak demektir. 

 

 

İngilizce bölümümüzün tüm konu başlıkları  

 

İngilizce eğitim seti

 

Çocuklar için ingilizce seti

 

Online ingilizce kursu

 

Seviye tespit sınavı

 

Kelime testi

 

Çeviri

 

Sözlük

 

Eğitim

 

Gramer

 

Alfabe

 

Sayılar

 

Saatler

 

Zamanlar

 

Tensler

 

Deyimler

 

Cümleler

 

Hikayeler

 

Öğreniyorum

 

Hergün bir kelime

 

Kelimeler

 

Kurs

 

Ders

 

Konuşma

 

Metin

 

Çalışma

 

Irregular verbs

 

Pratik yapmak

 

Atasözleri

 

Mektup

 

Penfriend

 

Mektup arkadaşı

 

Penpal-kalem arkadaşı

 

Chat
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti