İngilizce


İngilizce

 

Sitemizin İngilizce bölümünde, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. İngilizcenin öneminden başlayarak, ister seviyenizi test etmek, ister ücretsiz çok çeşitli İngilizce öğrenim yöntemlerimizin örneklerinden faydalanmak veya  sipariş  sayfamıza geçerek Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın , İngilizce eğitim seti  sahibi olmak için sitemizden yararlanabilirsiniz.
 

  

İngilizce öğrenirken bilmeniz gereken 5 önemli nokta

 

1- İngilizce bilmek neden önemlidir?


Günümüzde içinde yaşadığımız her alanda büyük bir rekabetin söz konusu olduğu dünyamızda, yabancı dil bilmek ve de özellikle İngilizce konuşmak en önemli ayrıcalık olmaktadır. Hatta diyebiliriz ki, İngilizce bilen kişi olma özelliği, tüm alanlardaki becerilerden, diplomalardan daha geçerli bir özellik sayılabilmektedir. İngilizce konuşma becerisi size, yerine göre dünyanın kapısını açan bir anahtar olmaktadır.

 

Şimdi, dünya çapında başarılı olabilmek için, mutlaka İngilizce bilmek gerektiren nedenlere şöyle bir göz atalım. 

 

  • İngilizce dünya üzerinde 350 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Buna ilaveten 800 milyon kişi de, ikinci dil olarak İngilizce öğrenmekte ve kullanmaktadır. İngilizceyi, bir çok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkelerinde ikinci dil durumundadır.
  • Dünyadaki tüm iş alanlarında hiç şüphesiz İngilizce en geçerli dildir.
  • İngilizce bilim dünyasında, tüm bilim adamlarının birbirleriyle anlaşabilmek için kullandıkları ortak dil olmaktadır. 
  • İngilizce, dünyamızda diplomasi, tıp, mühendislik ve sanat alanlarındaki ortak dildir.
  • Tüm havayolları endüstrisinde İngilizce kabul edilen tek dildir.
  • İnternet ve bilişim sektöründe en yaygın kullanılan dil İngilizcedir.
     

Sonuç olarak İngilizce konuşma yeteneğine sahip olmak, size yurt dışında istediğiniz branşta eğitim yapma fırsatı yaratır, tüm dünya ile ticaret yapmak ve çok uluslu dünya pazarlarına açılma imkanı sunar.

 

2- İngilizce seviyemi nasıl öğrenirim?


Seviyenizi kolay ve eğlenceli olarak test etmeniz için, kuruluşumuzun ücretsiz  İngilizce seviye tespit sınavı  mevcuttur.

 

İngilizce bilme yeteneğinin bugünkü yaşantınızdaki ve geleceğinizdeki öneminin bilincinde olduğunuzdan eminiz. Bu nedenle seviyeniz ne olursa olsun, seviyenizi, mükemmel şekle getirmek için Limasollu Naci Öğretim Yayınları  İngilizce eğitim setleri  ile çalışmanın, en doğru, en pratik, ve en ekonomik metot olduğunu hatırlatmak isteriz.
 

İngilizce eğitim setleri | Grapho-English | Speak English Better | Advanced and Business English


Limasollu Naci Öğretim Yayınları İngilizce eğitim setinin 60 yıldır Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olmasının nedeni, mükemmel öğretim metodu ile en iyi İngilizce eğitim setleri olmasıdır. Özellikle İngilizce eğitim alanında, 60 yıllık tecrübeye sahip kuruluşumuzun güvencesi ile, Türkiye'nin veya dünyanın neresinde bulunursanız bulununuz, evinizde veya işinizin başında, eğitim setlerimiz ile çalışarak mükemmel yabancı dil öğrenebilirsiniz.

 

3- İngilizce alfabesi zor mudur?


İngilizce alfabesi Türkçemizdeki gibi kesin kurallara bağlı değildir. Bu nedenle başlangıçta biraz zor gibi gelebilir. Ancak bir süre çalıştıktan sonra bu sorun çözülmektedir.

 

Sitemizin  İngilizce alfabe  sayfasında, alfabe konusunu inceleyebilirsiniz. Ayrıca kelimelerin oluşumunu gösteren İngilizcenin etimolojik yapısını görebilir ve fonetik kurallarını öğrenebilirsiniz. Bu sayfamızda İngilizce fonetik kurallarından bir örnek bölüm görelim.

 

İngilizce alfabede E harfi:     

 

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; because (biko:z) çünkü, become (bikam) olmak, liver (livır) karaciğer.
2) Bazen “e” olarak okunur. Örneğin; bed (bed) yatak, get (get) almak, ferry (feri) araba vapuru
3) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; perfume (pörfyum) parfüm, permit (pörmit) müsaade etmek.  

 

İngilizce alfabede i harfi:

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; hit (hit) vurmak, bit (bit) parça, fill (fil) doldurmak.
2) Bazen “ay” olarak okunur. Örneğin; bite (bayt) ısırmak, silence (saylıns) sessizlik, fine (fayn) güzel.

 

İngilizce alfabede S harfi:

İstisna olarak “ş” olarak okunur. Örneğin; sugar (şugır) şeker, sure (şu:r) şüphesiz.

 

İngilizce alfabede U harfi:

1) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; full (ful) dolu, true (tru:) doğru, put (put) koymak.
2) “a” olarak okunur. Örneğin; truck (trak) kamyon, cut (kat) kesmek, puzzle (pazıl) bilmece.
3) Bazen “yu” olarak okunur. Örneğin; use (yu:s) kullanmak, useful (yu:sful) faydalı, cute (kyu:t) şirin.
4) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; fur (för) kürk, curl (körl) kıvrım, curve (körv) bükmek.

 

İngilizce alfabede Y harfi:


1) Bazen “y” olarak okunur. Örneğin; yard (yard) avlu, Yellow (yelov) sarı, you (yu:) sen.
2) Bazen “ay” olarak okunur. Örneğin; goodbye (gudbay) hoşçakal, try (tray) denemek.
3) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; city (siti) şehir, nymph (nimf) peri.

 

İngilizce alfabede AU harfleri:

1) Bazen “o” olarak okunur. Örneğin; august (o:gust) ağustos, author (o:tır) yazar.
2) Bazen “a” olarak okunur. Örneğin; aunt (a:nt) teyze. 

 

İngilizce alfabede CH harfleri:

1) Bazen “ç” olarak okunur. Örneğin; check (çek) kontrol, chin (çin) çene, chief (çi:f) şef.
2) Bazen “k” olarak okunur. Örneğin; chemist (kemist) kimyager, chemical (kemikıl) kimyasal, cholera (kolera) kolera.

 

İngilizce alfabede EE harfleri:

“İ” olarak okunur. Örneğin; cheese (çi:z) peynir, sleep (sli:p) uyumak, bee (bi:) arı.

 

İngilizce alfabede EA harfleri:

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; leaf (li:f) yaprak, peace (pi:s) barış, tea (ti:) çay.
2) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; pearl (pörl) inci, learn (lörn) öğrenmek.
3) Bazen “e” olarak okunur. Örneğin; weapon (vepın) silah, Weather (vedır) hava.

 

İngilizce alfabede OO harfleri:

1) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; book (buk) kitap,look  bakış, too (tu:) çok fazla, good (gud) iyi.
2) Bazen "o" olarak okunur. Örneğin; door (do:r) oda.

 

İngilizce alfabede OU harfleri:

1) Bazen “au” olarak okunur. Örneğin; count (kaunt) saymak, hour (aur) saat, house (hauz) ev.
2) Bazen “o” olarak okunur. Örneğin; four (fo:r) dört, court (ko:rt) saha, pour (po:r) dökmek.
3) Bazen “a” olarak okunur. Örneğin; couple (kapıl) çift, double (dabıl) çift, touch (taç) dokunmak.
4) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; soup (su:p) çorba, tour (tu:r) tur, gezi.   

 

İngilizce alfabede SH harfleri:

“Ş” olarak okunur. Örneğin; shirt (şört) gömlek, shoe (şu:) ayakkabı, shell (şel) istiridye kabuğu.

 

İngilizce alfabede GHT harfleri:

“T” olarak okunur. Örneğin; eight (eyt) sekiz, weight (veyt) ağırlık.

 

İngilizce alfabede TCH harfleri:

“Ç” olarak okunur. Match (meç) kibrit, bitch (biç) dişi köpek. 

 

 

4- İngilizce gramer en kolay nasıl öğrenilir?

 

Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın İngilizce eğitim setleri içeriğinde, gramer yapısı özetlenerek ve kolaylaştırılarak öğretilmektedir.

 

Sitemizin İngilizce gramer bölümünde çok çeşitli gramer konuları ve konu açıklamaları hakkında örnekler bulabilirsiniz.


Sayfamızın bu bölümünde İngilizce gramer konularına bir örnek olarak yer bildiren isim cümleleri konusundan bir bölüm görelim.

 

Yer bildiren isim cümleleri

There is, there are (Vardır, vardırlar)

 

Aşağıdaki çatı, bir şeyin yerini bildiren cümleleri kurmamızı sağlar.

Yer bildiren olumlu isim cümleleri

 

There is A on B
There is a book on the table.


Masanın üzerinde bir kitap vardır. 

 

There is (vardır) anlamını verir. A var olduğunu söylemek istediğimiz kelimedir. B üstünde olduğunu söylediğimiz şeyin adıdır. 
 

Aynı çatı ile ayrıca in (içinde), under (altında), near (yanında) gibi diğer yer zarflarını da kullanabiliriz. Bunlardan birini on (üstünde) kelimesinin yerine koyduğumuz zaman değIşik anlamlarda cümleler kurabiliriz.   

 

there is are

 

Örneğin,


There is a cow on the car.

Arabanın üzerinde bir inek vardır.

There is an apple in the basket.
Sepette bir elma vardır. 


There is a boy in the room.
Odada bir çocuk vardır. 


There is a cat under the table.
Masanın altında bir kedi vardır. 


There is a chair near the door.
Kapının yanında bir sandalye vardır. 

 

There is in çoğul şekli there aredır. A bölümünde a book (bir kitap) yerine two books (iki kitap) olabilir. Kitaplar birden fazla sayıda oldukları zaman sonuna s getirmemiz gerekir.


There are two chairs in the room.
Odada iki sandalye vardır.


Devamı>>

 

İngilizce gramer konularına bir örnek daha yapalım.

İngilizcede at ve in kullanımı

In ve At İngilizce'de yer bildiren zarflardır.

 

IN: İçinde demektir. Sınırlı olan veya sınırlı olabilen bir yer için kullanılır.

 

Örneğin: 

in my pocket. Cebimde (cebimin içinde)

in the house. Evde (evin içinde)

in İstanbul. İstanbul’da (İstanbul’un içinde) 


AT: -de, -da anlamı verir. Fakat içindelik bildirmez. Sınırı olmayan, sınırlanamayan veya sınırı olduğu halde, bizim için sınırı önemli olmayan yerlerde kullanılır. Buna göre büyük şehirler ve ülkeler için in semtler, mahalleler için at kullanılır. 

Örneğin, 

 

She lives in İstanbul at Taksim.
O, İstanbul’da Taksim’de yaşar. (oturur) 

 

Home ev, yuva, vatan anlamına gelir. Bu sebepten home için at kullanılır.

Örneğin, 

 

He is at home.
O, evdedir. 

 

House kelimesi de ev anlamına gelir. Fakat bu ev daha çok bina, yapı anlamı taşır. Bu sebepten in edatı ile kullanılır. 

 

Örneğin, 

He is in the house.
O, evin içindedir. 

 

Ayrıca masa başında sandalyede oturan insanlar için de at kullanılır. 

 

Örneğin, 

 

She is at the table.
O, masadadır. 

 

He learns English at school.
O, İngilizceyi okulda öğrenir. 

 

Burada okulun binası değil de, genel anlamı kastedildiğI için at kullanılıyor, Fakat, 

 

He is in the school.
O, okuldadır. 

 

Örneğinde ise okulun binası kastediliyor ve onu okulun içinde görüldüğü anlatılmak isteniyor. Bu sebepten in kullanılıyor. Aslında bu kurallar hiç bir zaman çok kesin değildir. Sözün durumuna ve anlamına göre değişebilir.

 

 

There are some flowers in the garden.
Bahçede bazı çiçekler vardır. 

 

They work in the fields.
Onlar tarlalarda çalışırlar. 

 

My sister drinks milk at breakfast.
Kız kardeşim kahvaltıda süt içer. 

 

John lives in England, in London.
John İngiltere’de, Londra’da yaşar. 

 

Devamı>>

 


İngilizce gramer konularına bir diğer örnek olarak İngilizce emir cümlelerini görelim.
 

İngilizce emir cümleleri (Imperatives) isminden de anlaşıldığı gibi, bir işin yapılmasını, ya da yapılmamasını emreden cümlelerdir.
 

Emir cümleleri diğer cümlelere nazaran ayrı bir özellik taşır. 

 

Özne

Fiil

Tümleç

 You

 go

 to the door.

 

Sen kapıya gidersin. 

Buradaki özneyi kaldırırsak cümle kendiliğinden emir olur. 

 

Go to the door.
Kapıya git. 

 

İngilizce emir cümleleri ile örnekler

 

Open the door.
Kapıyı aç. 

 

Close the door.
Kapıyı kapat. 

 

Take this book, please.
Lütfen bu kitabı alınız. 

 

Put it on the table.
Onu masaya koy. 

 

Read this page again.
Bu sayfayı tekrar oku. 

 

Send me a post-card.
Bana bir kart gönder. 

 

Keep quiet please.
Sessiz durun lütfen. 

 
 

Aşağıda diğer İngilizce gramer konularından bazılarının başlıklarını görmektesiniz. 

 

Tüm konu listesi için  İngilizce gramer  bölümümüzü tıklayabilirsiniz.

 

İngilizcede zamanlar (tensler)

Sitemizde İngilizcede en önemli konu olan  ingilizce zamanlar  (tensler) konularını inceleyebilirsiniz.

 

 


Aşağıda örnek olarak en önemli İngilizce zamanlardan (tensler) olan simple present tense (geniş zaman) ve present continuous tense (şimdiki zaman)'lerden örnek bölümler görmektesiniz.


Sitemizdeki gramer bilgileri Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmaktadır.

 

Simple present tense
 

Simple present tense ingilizcede  en önemli tensdir. Simple present tense geniş zamanı anlatır.
 

Simple present tense konu anlatımı


İngilizce simple present tense bir işin her zaman yapıldığını anlatır.
Şöyle bir tanımla da 
 Simple present tense  açıklanabilir. Bir iş her zaman yapılırmış gibi ifade ediliyorsa, o cümle geniş zamandır. Yani  Simple present tense cümledir.
 
Simple present tense örnekler

 

We live in Istanbul. 
Biz İstanbul'da yaşarız. 

She loves me.
O, beni sever.
 

I love her too.
Ben de onu severim.
 

I go to work everyday.
Ben hergün işe giderim.
 

You go to holiday every summer.
Sen her yaz tatile gidersin.

 

Simple present tense olumlu cümleler

Simple Present Tense olumlu cümleler, önce özne, sonra fiil ve tümleç eklenerek oluşturulur.

 

Devamı >>

 

Present continuous tense


Present continuous tense, ingilizce
şimdiki zamanı anlatan tensdir.

Present continuous tense şöyle bir tanımla da izah edilir. Bir iş şu anda yapılıyorsa, o cümle şimdiki zamandır. Yani Present continuous tense dir.

 

Present continuous tense konu anlatımı 

 

Present continuous tense bir işin konuşma anında yapıldığını anlatır.
Türkçede şimdiki zaman adı verilen 
 Present continuous tense cümlelerde,
sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken yapılmakta olurlar.
 

Present continuous tense örnekler

I am cooking a cake now.
Ben şu anda kek pişiriyorum.
 

He is sleeping.         
O, uyuyor. 
 
 

I am writing my emails.
Ben e-postalarımı yazıyorum.

 

You are listening music.
Siz müzik dinliyorsunuz.

 

They are playing basketball.
Onlar basketbol oynuyorlar.


Devamı >>

  

5- Bir an önce İngilizce öğrenimini tamamlamak için ne yapmalıyım?

 

Bu sorunun çok kısa ve kesin cevabı olarak, size en iyi İngilizce eğitim metodu olan Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerini incelemenizi içtenlikle tavsiye ediyoruz.
 

Ayrıca İngilizce eğitim metodu seçerken çok önemli 6 soru ve cevaplarını  İngilizce eğitim  sayfamızda inceleyebilirsiniz.
 

İngilizce sözlük

Sitemizde ücretsiz  İngilizce sözlük  hizmetimizden linkimize tıklayarak yararlanabilirsiniz.  

Ayrıca sözlük sayfamızda arama butonunu kullanarak istediğiniz kelimenin türkçe karşılığını görebilirsiniz.

İngilizce hikayeler

Sitemizin  İngilizce hikayeler  bölümü, özellikle pratik çalışması sağlamak için hazırlanmıştır. Hikaye okumak, kelime dağarcığınızı da mükemmel geliştirir. Doğru yerde doğru kelimeyi kullanma alışkanlığı yaratır.
İngilizce çalışan kişilere, daima ingilizce hikaye oku tavsiyesi yapılır.  İngilizce hikayeler okurken, sanki yanınızda ana dili ingilizce olan ve türkçe bilmeyen bir arkadaş varmış gibi hissedeceksiniz. Yeni kelimeler öğrenerek, onları kendi konuşmalarınızda kullanabileceksiniz. İngilizce öğrenmeye çalışan kişilerin, bol bol ingilizce hikayeler okumaları, onların ingilizce düşünmeye alışmaları bakımından da çok faydalı olacaktır.

 

İngilizce kelimeler


Sitemizdeki  İngilizce kelimeler  bölümünde, birçok alanda gruplandırılmış olarak kelimeler verilmekte ve bu kelime grupları hakkında detaylı bilgi eklenmektedir.

Bu sayfamızda İngilizce aylar ve mevsimler hakkında bilgi içeren bir bölüm görelim.

 

İngilizce aylar

 

January

cenyuveri

Ocak

February

februvery

Şubat

March

ma:rç

Mart

April

Eyprıl

Nisan

May

me:y

Mayıs

June

cu:n

Haziran

July

culay

Temmuz

August

O:gust

Ağustos

September

Septembır

Eylül

October

okto:bır

Ekim

November

Novembır

Kasım

December

Disembır

Aralık

 

İngilizce aylar ile örnek cümleler 


İngilizce aylar konusunda örnek cümleler yapalım.

 

I usually go skiing in January. 
Ben genellikle Ocak ayında kayağa giderim.

 

On February 14th, whole world celebrate Valentine's Day. 
14 Şubat'ta, tüm dünya Sevgililer Günü'nü kutlar.

 

Mr George Brown has been teaching at the University since March. 
Bay George Brown, Mart ayından beri üniversitede öğretmenlik yapmaktadır.

 

April 15 will be my last day of school. 
15 Nisan okulumun son günü olacak.

 

My birthday is in May. 
Doğum günüm Mayıs ayında.

 

The meeting is on June 23rd. 
Toplantı haziranın 23'ünde yapılacak.

 

I will wait for your coming in July when the sun is sizzling. 
Temmuzda güneş parlarken, senin gelişini bekleyeceğim.

 

August is usually the hottest month. 
Ağustos genellikle en sıcak aydır.

 

I will graduate university in September. 
Ben Eylülde üniversiteyi bitireceğim.

Devamı>>


İngilizce mevsimler

   

Spring

spring

İlkbahar

Summer

samır

Yaz

Autumn

o:tım

Sonbahar

Winter

vintır

Kış


 

İngilizce mevsimler ile ilgili örnek cümleler

 

İngilizce mevsimler konusunda örnek cümleler yapalım.

 

Farmers sow seeds in the spring. 
Çiftçiler ilkbaharda tohumları eker.

 

I will have a holiday in the Summer.  
Benim, yazın bir tatilim olacak.

 

I saw her first time, a warm rainy autumn day. 
Onu ilk defa, yağmurlu ılık bir sonbahar günü gördüm. 

 

This winter is the hottest winter’s of the last ten years. 
Bu kış, son on yılın en sıcak kışı. 

 

Farklı alanlardaki ingilizce kelime gruplarının bazılarını aşağıda görmektesiniz. 

İngilizce türkçe çeviri

Sitemizin  İngilizce türkçe çeviri  bölümünde, İngilizce çeşitli cümleler, kelimeler ve metin çevirileri yeralmaktadır. Cümle, metin ve tüm çeviriler hem genel kültür arttırıcı hem de İngilizce geliştirici, güncel,sanatsal ve bilimsel gibi çok çeşitli alanlardan seçilmektedir. Bu bölümümüzün amacı, sitemizi ziyaret edenlere, öğrenimi eğlenceli hale getirirken, bir yandan İngilizce türkçe çeviri çalışması yaptırmaktır.

 

Aşağıda bir adet çeviri çalışması örneği görmektesiniz. Diğer çeviri çalışmaları için İngilizce türkçe çeviri sayfası linkimize tıklayabilirsiniz.

 

Second-hand smoke kills 600,000 a year: who study 


Haber Tarihi : 01.12.2014

 
Around one in a hundred deaths worldwide is due to passive smoking, which kills an estimated 600,000 people a year, World Health Organization (WHO) researchers said.

In the first study to assess the global impact of second-hand smoke, WHO experts found that children are more heavily exposed to second-hand smoke than any other age-group, and around 165,000 of them a year die because of it.
"Two-thirds of these deaths occur in Africa and south Asia," the researchers, led by Annette Pruss-Ustun of the WHO in Geneva, wrote in their study.
 

 

 Dünya sağlık örgütü araştırması: başkasının sigara dumanı yılda 600,000 ölüme neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO) araştırmacıları, dünyadaki her yüz ölümden birinin, yani yılda 600,000 kişinin ölümüne neden olan pasif içicilikten kaynaklandığını açıkladılar.

Pasif içiciliğin global etkilerini belirlemek için yapılan ilk araştırmada WHO uzmanları diğer yaş grupları içinde başkasının sigara dumanına en çok maruz kalan grubun çocuklar olduğunu, her yıl 165,000 çocuğun bu sebeple öldüğünü belirlediler.
Anette Pruss Ustun önderliğindeki Cenevre’deki WHO araştırmacıları çalışmalarında, bu ölümlerin üçte ikisinin Afrika ve Kuzey Asya’da yaşadığını belirttiler.

 

Sitemizdeki ingilizce bölümümüzün tüm içerikleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz.

 

İngilizce bölümümüzün tüm konu başlıkları  

 

İngilizce eğitim seti

 

Çocuklar için ingilizce seti

 

Online ingilizce kursu

 

Seviye tespit sınavı

 

Kelime testi

 

Çeviri

 

Sözlük

 

Eğitim

 

Gramer

 

Alfabe

 

Sayılar

 

Zamanlar

 

Tensler

 

Deyimler

 

Cümleler

 

Hikayeler

 

Öğreniyorum

 

Hergün bir kelime

 

Kelimeler

 

Kurs

 

Ders

 

Konuşma

 

Metin

 

Çalışma

 

Irregular verbs

 

Pratik yapmak  

 

Mektup  

 

Mektup arkadaşı

 

 

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti