İngilizce gelecek zaman

Future tense

 

Önceki Bölüm


Bu sayfamızda öncelikle İngilizce gelecek zaman, (Future tense) cümlerinin soru şeklini inceleyeceğiz.

İngilizce gelecek zaman cümlelerinin olumlu düz cümle halini incelemek için ise önceki bölüm linkimizi tıklayabilirsiniz.

 

Future tense, ingilizce gelecek zaman soru cümlesi 


Future tense soru cümleleri, önce yardımcı fiil, sonra özne, ardından fiil ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.

 

İngilizce gelecek zaman soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.
 
  

Yardımcı fiil Özne Fiil Tümleç Türkçesi
Will I drink water? Ben su içecek miyim?
Will you drink water? Sen su içecek  misin?
Will he drink water? O, su içecek mi?
Will she drink water? O, su içecek  mi?
Will it drink water? O, su içecek mi?
Will we drink water? Biz su içecek  miyiz?
Will you drink water? Siz su içecek  misiniz?
Will they drink water? Onlar su içecek  mi?

 

Future tense ingilizce  gelecek zaman örnek soru cümleleri

 

Will you sign up in Facebook?
Facebook'a kayıt olacak mısın? 


No, I won't sign up in Facebook.
Hayır, Facebook'a kayıt olmayacağım.
 
*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:

 


Will your father quit smoking?

Baban sigarayı bırakacak mı? 


Yes, he will.

Evet, bırakacak. 


Will they help to their mother?
Annelerine yardım edecekler mi? 


No, they won't. 
Hayır, etmeyecekler.

 


ingilizce  gelecek zaman

 

Future Tense , ingilizce gelecek zaman  ile soru zarflı cümleler (ne, nerede, ne zaman, niye, nasıl, kim | what, where, when, why, how, who)

 

İngilizce gelecek zaman soru zarflı cümleler, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, önce soru kelimesi, yardımcı fiil, özne, asıl fiil ve gerekirse tümleç ile kurulur.

Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne Fiil Tümleç Türkçesi
What will you do at home? Evde ne yapacaksın?
Where will you go in Ankara? Ankara'da nereye gideceksin?
When will you go to Liverpool? Liverpool'a ne zaman gideceksin?
Why will he walk to the station? O, istasyona neden yürüyecek?
How will she come here? O, buraya nasıl gelecek?


 

What will they research in CERN Laboratory?

CERN Laboratuarında ne araştıracaklar? 


They will research the nuclear power.

Nükleer gücü araştıracaklar.  


When will the 3th World War begin?

Üçüncü Dünya Savaşı ne zaman başlayacak? 


It will begin in the near future.

Yakın gelecekte başlayacak. 


How will she do bungee jumping if she is pregnant?
 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

O hamileyse nasıl bungee jumping yapacak? 


She will do it without any health problem.

Hiçbir sağlık problemi olmadan yapacak. 


Who will arrange the new code about smoking?

Sigarayla ilgili yasayı kim hazırlayacak? 


The next administration will arrange it.

Onu gelecek hükümet hazırlayacak.    

 
Önceden belirlenmiş bir işi belirten Future tense, ingilizce gelecek zaman cümleleri

 
* to be going to yardımcı fiili kullanılarak kurulur.
* to be yardımcı fiili özneden önce, "going to" kalıbı özneden sonra gelir.
 

I am going to be a doctor.
Ben doktor olacağım.


She is going to be an architect.
O mimar olacak.


What are you going to be?
Sen ne olacaksın?

 
Future tense, ingilizce gelecek zaman çeşitli örnek cümeleler 


Are you going to visit the patient?

Hastayı ziyaret edecek misin? 


Yes, I am going to visit the patient.

Evet, hastayı ziyaret edeceğim. 


Are they going to attend the reception in the presidental palace?

Cumhurbaşkanlığı köşkündeki resepsiyona katılacaklar mı? 


No, they are not going to attend the reception in the presidental palace 

Hayır, Cumhurbaşkanlığı köşkündeki resepsiyona katılmayacaklar.
 
*Düz soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:


Is your friend going to come with you?
Arkadaşın seninle gelecek mi? 


Yes, he is. 
Evet, gelecek.
 
 

Future Tense, ingilizce gelecek zaman going to kalıbı ile soru cümlesi (ne, nerede, ne zaman, niye, nasıl, kim)

 
* soru kelimesi+ yardımcı fiil+özne+going to+fiil+nesne ile kurulur.
* kim sorusu, özne içermediğinden bu cümleler soru kelimesi+ yardımcı fiil+fiil+nesne ile kurulur.
 


What are they going to do with this old car?

Bu eski arabayla ne yapacaklar? 


They are going to sell it.

Onu satacaklar. 


Where is he going to give his last concert?

Son konserini nerede verecek? 


He is going to give his last concert at Arena Stadium.

Son konserini Arena Stadyum'da verecek. 


When are you going to graduate?

Ne zaman mezun olacaksın? 


I am going to graduate next summer.

Önümüzdeki yaz mezun olacağım. 


How are they going to build the skyscraper in Dubai?

Dubai'de gökdeleni nasıl inşa edecekler? 


They are going to deal with Turkish businessman.

Türk işadamlarıyla anlaşacaklar. 

 

İngilizce gelecek zaman tavsiye edin


Who is going to send the letter?

Mektubu kim gönderecek? 


I am going to send the letter.

Mektubu ben göndereceğim. 


Why are you going to learn English?

Neden İngilizce öğreneceksin? 


Because I am going to apply to a good job.

Çünkü güzel bir işe başvuracağım.
 
!!! Dikkat edilecekler:
*
will kalıbı gelecekteki bir eylemi, be going to kalıbı gelecekte gerçekleşmesi kesinleşmiş/belirlenmiş bir eylemi belirtir.  

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Future tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

Future tense” ile çeşitli örnek cümleler yapalım.
 

ingilizce eğitim seti

 
I will open a bank account.
Bir banka hesabı açtıracağım. 
 


I am going to open a bank account in Akbank today.
Bugün Akbank'ta bir banka hesabı açtıracağım. 

 

I am going to start working in Microsoft Company.

Microsoft şirketinde çalışmaya başlayacağım. 


I start to work in Microsoft company next month.

Önümüzdeki ay Microsoft şirketinde çalışmaya başlıyorum.

   

Future tense konu anlatımı  için tıklayınız.

 

 

Future tense diğer konular


Future tense konu anlatımı

İngilizce gelecek zaman soru cümleleri

Future tense test

Future tense test soruları ve cevapları

 İngilizce gramer konuları listesi

 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti