Future perfect tense

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce gelecek zamanda tamamlanmışlık

 

Future perfect tense konu anlatımı

 

Future perfect tense,  gelecek zamanda tamamlanmışlığı  anlatan tensdir. Bir işin gelecekte bir zamanda mutlaka tamamlanacağını anlatmak istersek Future perfect tense kullanmamız gerekir.

Diğer bir deyişle, Future perfect tense konuştuğumuz andan itibaren, gelecekte belirli bir zamana kadar geçen süre içinde yapacak olduğumuz işleri anlatır.

Future perfect tense cümlelerde şuna dikkat edelim. Yapılacak olan işin, ilerideki belli bir zamana kadar bitirilmiş olması önemlidir.

Yani Future perfect tensede işin ne zaman yapılacağı belli değil, ne zamana kadar bitirilmiş olacağı önemlidir.

   
Örnek:

I will have finished my homework by dinner time.
Ev ödevimi akşam yemeğine kadar bitirmiş olacağım.  

 


Future perfect tense ile olumlu cümleler
 

Future perfect tense cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin 3.Şekli ve tümleç eklenerek kurulur.* Fiillerin 3. şekilleri Regular-Irregular Verbs başlığında verilmiştir. 

 

Future perfect tense cümlelerin olumlu halini bir tablo halinde görelim.
  

Özne Yardımcı fiil Fiilin 3.Şekli Tümleç Türkçesi
I will have come back home. Ben eve dönmüş olacağım.
You will have come back home. Sen eve dönmüş olacaksın.
He will have come back home. O, eve dönmüş olacak.
She will have come back home. O, eve dönmüş olacak.
We will have come back home. Biz eve dönmüş olacağız.
You will have come back home. Siz eve dönmüş olacaksınız.
They will have come back home. Onlar eve dönmüş olacaklar.

 

Future perfect tense ile örnek cümleler


They will have built the shopping mall by 6 months.

6 aya kadar alışveriş merkezini inşa etmiş olacaklar.

 

Tom will have finished his exercises by the time of the exam.
Tom sınav zamanına kadar eksersizlerini bitirmiş olacak.

 

The children will have eaten the cakes by the time you bring the tea.
Sen çayı getirinceye kadar çocuklar kekleri yemiş olacaklar.


The singer will have been prepared until the concert.
Şarkıcı konsere kadar hazırlanmış olacak.


I will have finished my homework before the deadline.
Teslim tarihinden ödevimi bitirmiş olacağım.
 

 

Future perfect tense ile zaman zarfı

 
Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.  
   

I will have sent the e-mail by tomorrow morning.
Yarın sabaha kadar e-maili yollamış olacağım. 


Ayşe will have cooked the dinner by the time we arrive home.
Biz eve gelene kadar Ayşe yemeği pişirmiş olacak. 


They will have built the 3th bridge by 2015.
2015 yılına kadar 3. köprüyü inşa etmiş olacaklar. 


Tomorrow, all the exams will have been finished .
Yarın tüm sınavlar bitmiş olacak.  

 

Future perfect tense ile olumsuz cümleler

 

Future perfect tense olumsuz cümleler, önce özne kullanılır, sonra yardımcı fiilin olumsuzu eklenir ve asıl fiilin 3.Şekli almış şekli ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.Future perfect tense cümlelerin olumsuz halini bir tablo halinde görelim.

 

Özne Yardımcı fiil Have+ fiilin 3.Şekli Tümleç Türkçesi
I will not have (won't have) finished the phone call. Ben telefon konuşmamı bitirmiş olmayacağım.
You will not have (won't have) finished the phone call. Sen telefon konuşmanı bitirmiş olmayacaksın.
He will not have (won't have) finished the phone call. O, telefon konuşmasını bitirmiş olmayacak.
She will not have (won't have) finished the phone call. O, telefon konuşmasını bitirmiş olmayacak.
We will not have (won't have) finished the phone call. Biz telefon konuşmamızı bitirmiş olmayacağız.
You will not have (won't have) finished the phone call. Siz telefon konuşmanızı bitirmiş olmayacaksınız.
They will not have (won't have) finished the phone call. Onlar telefon konuşmalarını bitirmiş olmayacaklar.

 

Present Perfect Tense ile Future Perfect Tense karşılaştırması

 

 

 

Dersimizin bu bölümünde “Perfect Tense”leri şöyle bir örnekle birbiriyle karşılaştıralım.

Present Perfect Tense”te bir Işin yapılmış sayılması için tanınan süre konuştuğumuz andır. Yani bir işin sonsuz geçmişten, konuştuğumuz ana kadar yapılıp yapılmadığı önemlidir.

Past Perfect Tense”te bir işin sonsuz geçmişten, konuştuğumuz andan daha önce belirli bir ana veya olaya kadar yapılıp yapılmadığı önemlidir.

Future Perfect Tensete ise bir işin konuştuğumuz andan sonra, gelecekte belirtilen bir zamana kadar yapılmış olacağı veya olmayacağı önemlidir.

Şimdi, “Perfect Tense”leri birer örnek yaparak birbirleriyle karşılaştıralım. Böylece, kullanılma yerlerini daha iyi anlayacağız.

I have painted my room.    (Present Perfect Tense)
Ben odamı boyadım.

I had painted my room before you came.    (Past Perfect Tense)
Sen gelmeden önce ben odamı boyamıştım.

I will have painted my room before you come.    (Future Perfect Tense)
Sen gelmeden önce ben odamı boyamış olacağım.

 

Future perfect tense tavsiye edin
 

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Future perfect tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.Future perfect tense ile ilgili çeşitli örnek cümleler

 

The movie won't have started in five minutes.
Film beş dakika içinde başlamış olmayacak.

 
I won't have gone out by the time you come.
Sen gelene kadar dışarı çıkmış olmayacağım. 

He won't have solved his problem by the end of the week.
O, hafta sonuna kadar problemini halletmiş olmayacak.


I will have read that book by next Sunday.
Gelecek pazara kadar şu kitabı okumuş olacağım.


Ali will have come here before Ayşe comes.
Ayşe gelmeden önce, Ali buraya gelmiş olacak.

He will have finished this by dinner time.
O, bunu akşam yemeğine kadar bitirmiş olacak.

You will have studied mathematics by the end of the month.
Ay sonuna kadar matematik çalışmış olacaksınız.

   

 

In two years time we will have travelled all around the world.
İki yıl içinde bütün dünyayı dolaşmış olacağız.


They will have completed the new bridge by April.
Nisan’a kadar yeni köprüyü bitirmiş olacaklar.

In two minutes time all the flies will have died.
İki dakika içinde bütün sinekler ölmüş olacaklar.

I will have finished reading your book by the time you arrive.
Sen gelinceye kadar kitabını okumayı bitirmiş olacağım.

I will have read that book by next Sunday.
Gelecek pazara kadar şu kitabı okumuş olacağım.ingilizce eğitim seti

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

The mouse will have escaped from the kitchen before the cat comes.
Kedi gelmeden önce fare mutfaktan kaçmış olacak.

I will have spent all my money by the end of the month.
Ay sonuna kadar bütün paramı harcamış olacağım.

He will have solved his problem by the end of the week.
O, hafta sonuna kadar problemini halletmiş olacak.


Future Perfect Tense ile ilgili bir açıklama

Eğer bir cümlede birden fazla yardımcı fiil varsa, önemli olan birinci yardımcı fiildir ve gerekli değIşiklikler onun üzerinde yapılır. Bu sebepten Future Perfect Tense cümlelerde 3. Tekil şahıslarda “has” değil “have” kullanıyoruz.

 

Future Perfect Tense soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz. 

Future perfect tense konusunun devamı  için  tıklayınız.

 

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti