Future continuous tense

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce sürekli gelecek zaman

 

Future continuous tense konu anlatımı

 

Future continuous tense, gelecek zamanda devamlılığı anlatan tensdir.

Bir işin gelecek zamanda da devam edeceğini İngilizce olarak anlatmak istersek Future continuous tense cümle kurarız. 
Bu tense Türkçe olarak sürekli gelecek zaman adı verilir.
 


Yani Future continuous tense, bir işin gelecekte devamlı olarak ya da bir süre boyunca yapılacağını anlatır. Bir diğer deyişle gelecekte devamlılık belirtir.

 

Örnekler,


The baby will be sleeping in the afternoon.
Bebek öğleden sonra uyuyor olacak.

I will be working tomorrow.
Ben yarın çalışıyor olacağım.

 
Future continuous tense ile olumlu cümleler


 

Future continuouns tense olumlu cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin ing takısı almış şekli ve gerekirse tümleç eklenerek oluşturulur.

 

 

Future continuous tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

 

Özne Yardımcı fiil Fiil + ing takısı Tümleç Türkçesi
I will be waiting for her. Ben onu bekliyor olacağım.
You will be waiting for her. Sen onu bekliyor olacaksın.
He will be waiting for her. O, onu bekliyor olacak.
She will be waiting for her. O, onu bekliyor olacak.
We will be waiting for her. Biz onu bekliyor olacağız.
You will be waiting for her. Siz onu bekliyor olacaksınız.
They will be waiting for her. Onlar onu bekliyor olacaklar.

 

Future continuous tense örnekler

 Future continuous tense

 

 

He will be watching a soccer game.
O futbol maçı izliyor olacak.

They will be enjoying in the party.
Partide eğleniyor olacaklar.

You will be running at Eurasia Marathon.
Avrasya Maratonu'nda koşuyor olacaksınız.

Future continuous tense ile zaman zarfı


Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.
 

The plain will be landing around 8 o'clock.
Saat 8 civarında uçak iniyor olacak.

The government will be making a public notice this morning.
Hükümet bu sabah bir basın duyurusu yapıyor olacak.

We will be waiting Selim before swimming.
Yüzmeden önce Selim'i bekliyor olacağız.

Tonight, I will be working.
Bu gece çalışıyor olacağım.

I will be doing my homework while you are sleeping.
Sen uyuyorken ben ödev yapıyor olacağım. 


You will be running at six o'clock tomorrow.
Siz yarın saat altıda koşuyor olacaksınız.
 

 

Future continuous tense ile olumsuz cümleler

Future continuouns tense olumsuz cümleler de, önce özne kullanılır, sonra yardımcı fiilinin olumsuzu eklenir, fiilin ing takısı almış şekli ve gerekirse tümleç ile tamamlanır.


Future continuous tense cümlelerin olumlu
şeklini bir tablo halinde görelim.


 

Özne Yardımcı fiil olumsuz şekli Fiil + ing takısı Tümleç Türkçesi
I will not be sleeping on the bus. Ben otobüste uyuyor olmayacağım.
You will not be sleeping on the bus. Sen otobüste uyuyor olmayacaksın.
He will not be sleeping on the bus. O, otobüste uyuyor olmayacak.
She will not be sleeping on the bus. O, otobüste uyuyor olmayacak.
We will not be sleeping on the bus. Biz otobüste uyuyor olmayacağız.
You will not be sleeping on the bus. Siz otobüste uyuyor olmayacaksınız.
They will not be sleeping on the bus. Onlar otobüste uyuyor olmayacaklar.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Future continuous tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

Future continuous tense ile ilgili örnek cümleler


That party won't be participating the elections.

O parti seçimlere katılmıyor olacak. 


We won't be speaking during the presentation.
Sunum esnasında konuşmuyor olacağız. 


Madonna won't be using a doublor in the her movie.
Madonna filminde dublör kullanmıyor olacak. 


You won't be getting wet if you use an umbrella.
Şemsiye kullanırsan ıslanmıyor olacaksın.

You won't be running tomorrow.
Siz yarın koşuyor olmayacaksınız.

I won't be working tomorrow.
Yarın çalışıyor olmayacağım.

I will be playing tennis at this time tomorrow.
Yarın bu saatlerde tenis oynuyor olacağım.

When your plane arrives tonight, I will be waiting for you.
Bu gece uçak vardığında, seni bekliyor olacağım.

I will be watching TV when she arrives tonight.
Bu gece vardığında televizyon seyrediyor olacağım.

I will be staying at the Radison  Hotel, if anything happens and you need to contact me.
 Eğer herhangi bir şey olur ve bana ulaşman gerekirse, ben Radison  Otel’de kalıyor olacağım.

He will be studying at the library tonight, so he will not see his mum when she arrives.
O, bu gece kütüphanede çalışıyor olacak, bu yüzden annesi geldiğinde onu göremeyecek.

Tonight at 6 p.m., I will be eating dinner.
Bu gece 6’da akşam yemeği yiyor olacağım.

At midnight tonight, we will still be driving through the desert. 
Bu gece yarısı ıssız bir yolda araba kullanıyor olacağız.

I will be studying while he is making dinner.
O yemek yaparken, ben ders çalışıyor olacağım.

While Sam  is reading, Mike will be watching television.
Sam kitap okurken, Mike televizyon seyrediyor olacak.

Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
Bu gece, onlar kitap okuyarak, planları hakkında tartışarak iyi vakit geçiriyor olacaklar.

When I arrive at the party everybody will be celebrating. Some will be dancing. A few people will be eating pizza and several people are going to be drinking beer.
Partiye vardığımda herkes kutluyor olacak. Bazıları dans ediyor olacak. Birkaç insan pizza yiyor olacak ve bazıları da bira içiyor olacak.

This time next week we shall be visiting museums.
Haftaya bu vakitler müzeleri geziyor olacağız.

You will be sleeping when I come back.
Eve döndüğümde sen uyuyor olacaksın.

They will be bathing the baby while I'm working tomorrow.
Yarın ben çalışırken onlar bebeğe banyo yaptırıyor olacaklar.

I'll be preparing for the exams all next week.
Gelecek hafta boyunca sınavlara hazırlanıyor olacağım.

We'll be rehearsing all next month.
Gelecek hafta boyunca prova yapıyor olacağız.

When she comes she'll be continually asking silly question again.
Geldiği zaman yine devamlı olarak aptalca sorular sorup duracak.

My grandfather will be here tomorrow. We'll be listening to his life story.
Büyükbabam yarın burada olacak.  Artık onun hayat hikâyesini dinler dururuz.

Will you be meeting my uncle tomorrow?
Yarın amcamı karşılayacak mısın?

Will you be driving to Aksaray? If so, will you take me, too?
Arabayla Aksaray'a mı gideceksin? Eğer öyleyse beni de götürür müsün?

What time will you be going there?
Oraya saat kaçta gideceksin?

Future continuous tense tavsiye edin
 


This room is very untidy. You'll be studying in the next room.
Bu oda çok dağınık. Siz bitişik odada çalışın.

The baby will be sleeping so we'll be playing in the garden.
Bebek uyuyor olacak onun için biz bahçede oynayacağız.

They'll be wathching TV here, you'll be sleeping upstairs.
Burada TV seyrediyor olacaklar, siz üst katta uyuyun.

I'll be playing basketball all afternoon tomorrow.
Yarın bütün öğleden sonra basketbol oynuyor olacağım.

You'll be watching TV all day Sunday.
Bütün pazar günü TV seyrediyor olacaksınız.

Bob will be having extra lessons this time tomorrow.
Yarın bu zamanlarda Bob fazladan ders yapıyor olacak.

We'll be touring Istanbul all day tomorrow.
Yarın bütün gün İstanbul'u dolaşıyor olacağız.

They'll be leaving London in an hour's time.
Bir saat içinde Londra'dan ayrılıyor olacaklar.

I  will be playing the violin,this time tomorrow.
Yarın bu zamanlar keman çalıyor olacağım.

I won't be playing the guitar this time tomorrow.
Yarın bu zamanlar gitar çalıyor olmayacağım.

You'll be seeing the nurse in a few minutes time.
Bir-iki dakikaya kadar hemşireyi görüyor olacaksın.

You won't be seeing the doctor in a few minutes time.
Bir-iki dakikaya kadar doktoru görüyor olmayacaksın.

In a few years time, I’ll be working for a big advertising company.
Birkaç yıl içerisinde büyük bir reklamcılık şirketi için çalışıyor olacağım.


ingilizce eğitim seti

Judy will be staying in Paris during the summer.
Judy yaz boyunca Paris'te kalıyor olacak.

She won't be staying in London during the summer.
O, yaz boyunca Londra'da kalmayacak.

We'll be watching TV while you'll be getting dinner ready.
Sen akşam yemeğini hazırlarken biz TV seyrediyor olacağız.

We won't be studying while you'll be getting dinner ready.
Sen akşam yemeğini hazırlarken biz ders çalışıyor olmayacağız.

They'll be talking about the teachers the whole day.
Bütün gün öğretmenleri konuşuyor olacaklar.   

 

Future Continuous Tense soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz. 
 

Future continuous tense konusunun devamı için tıklayınız.

 
 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti